Antirasistisk talesperson

Carmen Blanco Valer

Försvara livets mångfald genom respekt för naturens och mänskliga rättigheter, bejaka respektfulla mellanmänskliga relationer fria från kolonialism, rasism, patriarkat och klassförakt

Valberedningens motivering:
Carmen är en känd och stark röst i miljörörelsen och är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritikSom flitig debattör och skicklig talare har hon sett till att lyfta frågor om klimatförändringar och global exploatering i det svenska politiska samtalet. Genom sin aktivistbakgrund från bland annat fack, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Klimataktion och Interfemhar Carmen ett stort nationellt och internationellt nätverk. Till vardags arbetar hon som lärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo.

Med sin entusiasm och kunskap kan Carmen visa väljarna att Fi inte bara är rosa utan även grönt.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik