BLI AKTIV I F!

Ta ett feministiskt initiativ - alla krafter behövs!

Ta ett feministiskt initiativ - alla krafter behövs!

Fi finns på riksnivå, regional- och kommunal nivå. Runt om i Sverige har medlemmar tagit initiativ och bildat föreningar där de organiserar sig utifrån geografiskt område och gör rosa kommun- och regionpolitik tillsammans. I Fi finns också tematiska medlemsgrupper, som är inriktade på specifika politikområden och öppna för medlemmar i hela Sverige. På nationell nivå finns även en riksdagsgrupp som organiserar sig i utskott utifrån politikområden. Och vårt ungdomsförbund Unga Feminister för feminister under 26 år.

ENGAGERA DIG LOKALT
Hitta Fi nära dig och kom igång!

ENGAGERA DIG I ETT SÄRSKILT POLITIKOMRÅDE
Som medlem i Fi kan du engagera dig i tematiska grupper som är inriktade på ett specifikt politikområde! Här bubblar diskussionen fritt och du behöver inte prestera, bara delta.

Du kan även ansöka om att bli politisk sekreterare i ett av riksdagsgruppens utskott, om du vill stötta våra talespersoner i deras arbete genom att göra research, skriva underlag och debattartiklar. Fi:s talespersoner leder sina respektive utskott och vi rekryterar politiska sekreterare till utskotten löpande. Riksdagsgruppen är Fi:s namn på den funktion i partiet som tillsammans med partistyrelsen arbetar med politik på riksnivå. Arbetet sker ideellt utifrån vår ideologiska övertygelse.

ENGAGERA DIG ORGANISATORISKT
Det finns många olika roller som en kan söka sig till inom organisationen. Kolla här om det finns något aktuellt uppdrag som passar dig!