Bli aktiv i Fi!

Vill du engagera dig och ta ett feministiskt initiativ? Alla krafter behövs!

Vill du engagera dig och ta ett feministiskt initiativ? Alla krafter behövs!

Fi finns på riksnivå, på kommunal nivå och på regional nivå. Runt om i Sverige, där medlemmar har tagit initiativ, finns det avdelningar och kommunföreningar i vilka medlemmar organiserar sig utifrån geografiskt område och gör rosa kommun- och regionpolitik tillsammans. I Fi finns även tematiska medlemsgrupper, som är inriktade på specifika politikområden och öppna för medlemmar i hela Sverige. På nationell nivå finns också en riksdagsgrupp, som organiserar sig i utskott utifrån politikområden. I Fi finns dessutom samarbetsorganisationen Unga Feminister som vänder sig till feminister under 26 år.

I Fi kan du engagera dig lokalt i en kommunförening eller avdelning, tematiskt utifrån just dina hjärtefrågor, och på riksnivå.

ENGAGERA DIG LOKALT
Hitta Fi nära dig och kom igång!

ENGAGERA DIG I ETT SÄRSKILT POLITIKOMRÅDE
Som medlem i Fi kan du engagera dig i tematiska grupper som är inriktade på ett specifikt politikområde! Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i tematiska grupper. Här bubblar diskussionen fritt och du behöver inte prestera, bara delta.

Du kan även ansöka om att bli politisk sekreterare i ett av riksdagsgruppens utskott, om du vill stötta våra talespersoner i deras arbete genom att göra research, skriva underlag och debattartiklar. Fi:s talespersoner leder sina respektive utskott och vi rekryterar politiska sekreterare till dessa utskott löpande. Riksdagsgruppen är Fi:s namn på den funktion i partiet som, tillsammans med partistyrelsen, arbetar med politik på riksnivå. Arbetet sker ideellt, utifrån ideologisk övertygelse.

ENGAGERA DIG ORGANISATORISKT
Det finns många olika roller som en kan söka sig till inom organisationen. Kolla här om det finns något aktuellt uppdrag som passar dig!

Vi följer självklart myndigheternas råd och rekommendationer angående covid-19 och organiserar oss därför digitalt tills vidare. Även kongressen 26-28 mars 2021 hölls digitalt.