Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Låt oss fira de antirasistiska delsegrarna

4 oktober 2018

DET LÖNAR SIG ATT GÖRA MOTSTÅND! Som Feministiskt Initiativs antirasistiska talesperson, välkomnar jag åklagarkammarens beslut att väcka åtal mot de personer med nazistisk koppling som gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp i samband med Bokmässan i Göteborg förra året.

Vi får hoppas att detta beslut banar väg för en ny inriktning i myndigheternas behandling av rasistiska och nazistiska brott. Inriktning som skulle välkomnas av CERD, FN-kommittén mot rasism och diskriminering, som vid sitt senaste förhör av Sverige i våras uttryckte sin oro över den växande rasistiska och nazistiska organiseringen i landet. Det  är därför som kommittén i sina slutrekommendationer uppmanade Sverige att följa FN-konventionen mot rasdiskriminering som man skrivit under och implementera existerande lagstiftning om hets mot folkgrupper samt utkräva ansvar för brottsskyldiga.

Det vore verkligen välkommet att åklagarkammarens beslut var tecken på att den tiden då olika myndigheter, i synnerhet polisen, har haft en mycket slapp tolkning av lagen om hets mot folkgrupper var slut. I synnerhet med tanke på att deras attityd till denna typ av brott har bidragit till en normalisering av rasism och nazism inklusive hos de politiska partier. Denna slappa attityd har i sin tur lett till att den organiserade rasismen och nazismen uppfattat sig ha någon slags immunitet som drivit de att ytterligare tänja på gränserna. Förutom att de har fått fler organisatoriska uttryck och intensifierat sin verksamhet har de även radikaliserat sitt budskap och tagit till allt aggressivare metoder. Det är inte bara under förra årets Bokmässa vi såg detta utan i samband med demonstrationer på flera orter i anslutning till 1:a maj, under Almedalsveckan i somras och i diverse typer av hatbrott och hatpropaganda i sociala medier.

Denna slappa attityd har i sin tur lett till att den organiserade rasismen och nazismen uppfattat sig ha någon slags immunitet som drivit de att ytterligare tänja på gränserna.

Detta har inneburit att personer som är måltavlor för hatet upplevt en växande otrygghet och avsaknad av rättigheter. Detta gäller afrosvenskar, muslimer, judar och andra personer som rasialiseras, samt hbtq-personer. Men även antirasister i allmänhet som upplevt att statens organ skyddar rasisterna mer än de krafter som värnar om demokratin och allas lika värde.

Men utöver att välkomna åklagarmyndigheternas beslut vill jag gratulera MOTSTÅNDET! Eftersom det är det antirasistiska motståndet som ligger bakom de ännu enstaka – men förhoppningsvis allt fler – rakryggade beslut hos myndigheter, folkvalda organ och institutioner i enlighet med lagen mot hets mot folkgrupper. Det är vi som organiserar, informerar och mobiliserar antirasistiskt som sett till att olika organ tagit beslut i antirasistisk riktning. Exempelvis att Region Gotland förvägrade NMR platstillstånd i Almedalen, även om polisen neutraliserade detta beslut med sitt provocerande bokbordstillstånd. Det är oss antirasisters förtjänst att Stockholms stad nekade det högerextrema AfS tillstånd att hyra Kungsträdgårdens stora scen, även om polisen gav de tillstånd att samlas nedanför – men de fick ge upp demonstrationen tack vare de antirasistiska mobiliseringarna. Det är även resultatet av de antirasistiska massmobiliseringarna i Göteborg förra året som ligger bakom att Bokmässan beslutade att inte tillåta utställare som Nya Tider. Vid årets mässa satte de fokus på respekt, rasism och populism. Det är även en antirasistisk delseger att Göteborgs stad beslutade att inte utlåta lokaler till Nya Tiders ”alternativa” högerextrema bokmässa.

Men utöver att välkomna åklagarmyndigheternas beslut vill jag gratulera MOTSTÅNDET! … Det är vi som organiserar, informerar och mobiliserar antirasistiskt som sett till att olika organ tagit beslut i antirasistisk riktning.

Så låt oss idag fira våra antirasistiska delsegrar och aldrig, aldrig ge upp, eftersom det lönar sig att göra motstånd! Både vardagsmotståndet och antirasistisk organisering i bostadsområdet, på arbetsplatsen, i kollektivtrafiken och i föreningar. Antirasistisk mobilisering behövs för att sätta stopp för rasism och nazism!

 

Sörj inte - organisera er antirasistiskt

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik