Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Bájh värijde årruot- Låt fjällen leva!

19 juni 2018

Feministiskt Initiativ är emot att gruvbolag spränger bort urfolksmarker utan respekt för mänskliga eller naturens rättigheter!

Samefolket har som urfolk rätt till ett  fritt informerat förhandssamtycke.  Trots detta har nationalstaterna banat väg för exploatering av Sápmi utan att samernas medgivande med stora konsekvenser för natur, renskötsel och samisk kultur.

Just nu har den norska staten banat väg för exploatering av kvartz i Nasafjällen. Svaipa, Semisjaur Njarg och Grans samebyar samt Saltfjells renbetesdistrikt på den norska sidan har därför förklarat området för självstyrande och tillkännagett ett moratorium (uppkjutning) över exploateringar i Sápmis Násaområdet, oberoende av nationalstaterna.

Feministiskt initiativ solidariserar med samefolkets krav på självbestämmande och solidariserar med samebyarnas moratorium över Nasafjället.

Stefan Mikaelsson
Riksdagskandidat och fd. ordförande för Sametinget.

Carmen Blanco Valer
Antirasistisk talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ med urfolksrötter

Bild: Sara Ajnnak, en av aktivisterna vid Nasafjället med en samisk flagga.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik