Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

PACHAMAMA och Overshoot day

1 augusti 2018

Den 1a augusti firas Moder Jord, Pachamama på urfolkspråk quechua/kichua och aymara. Det sägs att hon idag är mer mottaglig för att kommunicera med människor.

Denna dag tackar urfolk  i nuvarande Peru, Bolivia, norra Argentina och norra Chile henne genom ceremonier för att hylla att hon gett oss liv och ger oss näring varje dag. Namnet Pachamama är mångtydigt. Pacha betyder både rum, tid samt universum eller planeten jorden. Mama, betyder mamma.  Denna livsgivande och närande moder är alltså inte jorden i bemärkelse marken och inte heller endast ”naturen” i dess västerländska tolkning, separerad från människan och kulturen utan Pachamama är alltet.

Hos Pachamama ryms alla varelser, dvs. djur, växter, mineraler, luft, eld, vatten och människor. Hon gör livet möjlig och bidrar till fruktsamhet hos alla och skyddar oss, men inte ovillkorligt. En måste visa henne respekt och omtanke och ge henne tacksamhetsgåvor som får henne att se över överträdelser mot harmonin. Viktigt i denna relation, är ömsesidighet och omtanke som visas genom vardagshandlingar och ceremonier.  De vanliga offergåvorna hon brukar få är snäckor, kokablad, lamadjursfett, vackra trådar, frön av olika slag, glitter, lite mineralbitar, rökelse och majsöl.

Vanligtvis brukar jag fira Pachamamas dag hemma i Gottsunda med familj eller nära vänner, även om jag av självklara skäl kan inte erbjuda henne många av de gåvor hon är van vid att få i Anderna. Men hon får gåvor från våran kollektiva giftfria kolonilott och blommor från min trädgård.

I år finns det gott om anledningar för att försöka gottgöra henne.  Kapitalismens hänsynslösa behandling av planeten blir alltmer uppenbar. Systemets vinstmaximering som bygger på hejdlös tillväxt och överkonsumtion har sett till att klimaten har kommit i en skrämmande obalans. Kraftigt förändrade väderförhållanden som sommarens hetta och torkan här i Skandinavien och extrem kyla i mitt hemland är bara två av exemplen. Ytterligare andra symptom på obalansen är glaciärer som försvinner, översvämningar, etc.

Paradoxalt nog, infaller i år Pachamamadagen med OVERSHOOT DAY. Dagen då det kapitalistiska systemet sett till att vi brukat de naturresurser som jorden klarar av att återskapa och gjort de utsläpp att ta hand om under ett år.

Två civilisationstraditioner och perspektiv som krockar frontalt. En som bejakar livet och en som leder livet i planeten till stupet.

Därför kommer jag idag att förnya mina löften om försvaret av Moder Jord. Detta som en del av den antirasistiska feminismen som jag ställer mig bakom.

En feminism som förutom att utmana patriarkatet, ifrågasätter människans maktrelation i förhållande till naturen och utmanar även det västerländska kapitalistiska systemet som världsnorm.  För att min feminism arbetar för ett juridiskt tillerkännande av ekosystemets rättigheter men även utmanar det globala patriarkala, rasistiska och kapitalistiska systemet.

Carmen Blanco Valers foto.

Carmen Blanco Valers foto.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik