Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Fyra radikala förslag för biologisk mångfald

22 maj 2018

Idag, den 22 maj 2018, uppmärksammar världen 25-årsjubiléet av resolutionen om biologisk mångfald, undertecknad 1993 av 196 av världens länder.

”Convention on Biological Diversity” har tre huvudmål:

  • Bevarande av biologisk mångfald
  • Hållbar användning av dessa essentiella resurser
  • Global rättvis fördelning av dessa resurser.

Paradoxen är att samtidigt som vetenskapen inhämtar bevis på bevis för vikten av biologisk mångfald, försvinner allt fler arter i allt snabbare takt. Enligt Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen 2017 missar Sverige 14 av de 16 som riksdagen har antagit och mänskligheten håller just nu på att orsaka det sjätte massutdöendet i Jordens historia.

Kan vi stoppa utrotningen av arter och visa att vi menar allvar med innebörden av konventionen? Klart vi kan!

Feministiskt initiativ har fyra förslag till radikala åtgärder gällande klimat, skog, gruvor, hav och miljömord för att stoppa massutrotningen:

1. Skydda skogens liv

Det svenska skogsbruket behöver anpassas efter Sveriges officiella miljömål om ett rikt växt- och djurliv och levande skogar. Ekosystemens ramar måste respekteras och skyddsvärd skog ska aldrig avverkas. Därför behöver Skogsstyrelsen få de resurser som krävs för att återuppta inventeringen av den skyddsvärda skogen.

2. Begränsa gruvexploateringen

Gruvexploatering ska aldrig tillåtas i naturskyddade områden eller områden som är viktiga för vattentillgång, urfolks rättigheter och turism. Återvinning, återanvändning och nyttjande av befintliga mineraler ska prioriteras över ny utvinning. Kommuner måste kunna stoppa ny utvinning. Fossila bränslen, uran och torv ska aldrig exploateras i Sverige.

3. Värna om haven

Livet i Östersjön och andra hav hotas av kemikalieutsläpp, övergödning och överfiske. Havs- och kustområden måste få ett ökat skydd, bland annat genom ett skärpt strandskydd. Bottentrålning ska förbjudas. Överfisket måste stoppas och jordbrukets utsläpp minskas.

4. Förbjud miljömord

Storskalig miljöförstöring – så kallat miljömord (”ekocide”) – är i dag ett krigsbrott. Miljömord måste förbjudas även i fredstid. Därför behöver Sverige driva på för att miljömord ska bli en ny brottskategori i Internationella brottmålsdomstolen.

Med dessa förslag kan vi göra verklighet av resolutionen och skapa miljöpolitik för hållbarhet, solidaritet och rättvisa.

Feministiskt initiativ stödjer Manifestation för biologisk mångfald. Idag på Norrmalmstorg kl 18.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik