Partistyrelse 2023-2025

Välkommen att skriva till [email protected] för att komma i kontakt med partiledningen, styrelsen som helhet eller någon enskild ledamot.

 

Partiledare

Agnes Lundgren har arbetat som politisk sekreterare och ombudsperson för Fi Gotland samt suttit som ersättare i Gotlands regionstyrelse för Fi och kandiderade även för Fi i riksdagsvalet 2022. Agnes valdes till partiledare av kongressen 2023, tillsammans med Luis Lineo.

Luis Lineo har många olika engagemang i Feministiskt initiativ bakom sig, bl.a. kandidat på både kommunal, regional och nationell nivå, säkerhetspolitisk talesperson och sedan 2019 ledamot i partistyrelsen, samt 2022-2023 som partisekreterare. Luis valdes till partiledare av kongressen 2023, tillsammans med Agnes Lundgren.

Partisekreterare

Annika Nylén har varit aktiv i Feministiskt initiativ sedan 2014, bl.a. i riksdagsgruppens utbildningsutskottet 2018 och som utbildningspolitisk talesperson. Annika har tagit fram studiecirklar i politikutveckling, hållit interna styrelseutbildningar och varit aktiv i Fi på kommun- och regionnivå i Stockholm. Annika satt även i nationella valberedningen 2019-2022.

Ledamöter

Lina Evegård blev aktiv i Feministiskt initiativ år 2018 efter att ha varit medlem sedan år 2014. 2022 valdes Lina till styrelsen för Fi Region Västra Götaland och är nu kassör. Hon deltog aktivt under valrörelsen år 2022 och då framför allt i Göteborg.

Alejandra Gomez Lozano har varit aktiv i Feministiskt initiativ sedan 2014 och började, initialt på lokal nivå och som ledamot i partistyrelsen år 2015-2021. I dag sitter hon både i Fi Malmö och Fi Skånes styrelse. Alejandra har bland annat varit med och utformat den intersektionella handlingsplanen och nu senast en studiecirkel om dekolonialitet.

Karin Larson har varit medlem i Feministiskt initiativ sedan år 2018, ledamot i Fi Västerbottens styrelse sedan år 2019 och är ordförande sedan 2020. Karin är också ordinarie ledamot i nationella styrelsen sedan år 2021.

Leia Nordin har varit engagerad i Feministiskt initiativ sedan år 2014, i Uppsala kommun och region samt nationellt. Leia är ordförande i nationella styrelsen sedan år 2021. De politikområden som Leia är mest engagerad i är vård, psykisk ohälsa, klimat och djurrätt.

Soledad Quintana var aktiv och satt i styrelsen i Uppsala åren 2014-2015 och i nationella valberedningen år 2017. Soledad är ordförande i Fi Malmö sedan år 2022.