Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Inte en enda död kvinna till pga underjordiska aborter

13 juni 2018

Idag avgörs rätten till abort i Argentina. Vi skickar vårt varmaste stöd till alla argentinska feministers långa kamp!

Idag är det en ödesdiger dag för kvinnor i Argentina. Det är idag som parlamentet, efter den fleråriga kamp som den feministiska rörelsen fört genom bl a Nationella Kampanjen för en laglig, säker och gratis abort kommer att rösta om aborträtten

I Argentina är det tillåtet med terapeutiska aborter sedan 1921, vilket inbegriper om den oönskade graviditeten innebär risker för kvinnans liv och hälsa, om den oönskade graviditeten är resultat av en våldtäkt eller om kvinnan är diagnosticerad som psykisk oberäknelig. Men det är inte alla kvinnor som är informerade om denna rättighet.

Frågan som parlamentet kommer att rösta om idag handlar om att fram till vecka fjorton inte behöva ange några särskilda skäl. Detta är sjunde gången som frågan tas upp i parlamentet men enda gången som frågan debatteras och diskussionen har pågått under hela april och maj månad.

Kriminaliseringen av abort har dock inte hindrat kvinnor att avbryta oönskade graviditeter. Med stora risker för sina liv utför kvinnor aborter. Men det är främst mindre bemedlade kvinnor från arbetarklassen, migrantkvinnor och urfolkskvinnor som riskerar livet när de utför ingreppen själva eller i ohälsosamma miljöer. Medan de som har råd kan göra abort i kliniska miljöer även om dessa är olagliga.

Enligt en rapport från Amnesty International utförde cirka 450 000 kvinnor i Argentina underjordiska aborter under året 2005. Enligt Hälsovårdsministeriet dog 245 gravida kvinnor under 2016. Av dessa dog 43 på grund av abort under osäkra omständigheter, vilket innebär att aborter utförda under undermåliga omständigheter är det huvudsakliga skälet till mödradödlighet i Argentina. Detta gäller de fall som registrerade att dödsorsaken var en abort.

Feministiskt Initiativ anser att aborträtten är en rättighet och att förvägra kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp är en typ av institutionellt våld som staten och samhället utsätter kvinnor för.

Därför skickar feminister i Sverige en solidarisk hälsning till de argentinska feministerna och hoppas att deras långa kamp skall ge resultat för en seger idag!

Nuestros cuerpos, nuestras decisiones!

Våra kroppar, våra val!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik