Maddrar

Fadder? Nej, madder! Maddrar jobbar två och två. En madder är partistyrelsens kontaktperson gentemot kommunföreningar och avdelningar inom madderns tilldelade region/er. Funktionen är främst avsedd för att du som förtroendevald eller tjänsteperson på lokal nivå ska ha en tydlig kontaktväg till nationella styrelsen.

Fadder? Nej, madder! Maddrar jobbar två och två. En madder är partistyrelsens kontaktperson gentemot kommunföreningar och avdelningar inom madderns tilldelade region/er. Funktionen är främst avsedd för att du som förtroendevald eller tjänsteperson på lokal nivå ska ha en tydlig kontaktväg till nationella styrelsen.

En madder ska:

Vara en direktkontakt till och från partistyrelsen, för kommunföreningar och avdelningar i hens region/er, för att kunna ge och ta emot information, samt svara på frågor som rör styrelsens arbete.
Ett smidigt sätt att få tag på varandra!

Hålla utvecklingssamtal med kommunföreningar och avdelningar som ingår i hens region/er 1 gång/år.
Det ger en bra överblick över organisationen som vi behöver i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi behöver kontinuerligt stämma av hur organisationen mår och fungerar, vilka styrkor och utmaningar som finns, vilka resurser som finns att sprida internt (exempelvis lokalt utbildningsmaterial eller uppfinningsrika metoder och rutiner), vad som efterfrågas internt och vilka behov som finns.

Hålla ett kortare möte med kommunföreningar och avdelningar som ingår i hens region/er 1 gång/halvår (digitalt).
En viktig kontaktyta!

Söka kontakt med kommunföreningar och avdelningar inom sin/a tilldelade region/er inför kongress.
Vi gör det tillsammans!

En madder ersätter inte:

• Partisekreterare
• Föreningsservice (tidigare ”grupper”)
• Kommun- och regionsamordnare

För frågor som ligger på dessa funktioners bord hänvisar hen vidare till rätt funktion.

Kommunföreningar och avdelningar som har tilldelats en madder bjuds in till att fylla in ett utvärderingsformulär en gång/år, som handlar om hur de upplever att utbytet fungerar.

VEM ÄR MADDER FÖR DIN REGION?

Ewelina Axell, Andrés Esteche & Alejandra Gomez Lozano


Ewelina AxellAndrés EstecheAlejandra Gomez Lozano

I partistyrelsen sitter Ewelina Axell (ordf) i arbetsgruppen Samordning och Andrés Esteche och Alejandra Gomez Lozano sitter i Politik.

Linda-Marie Gabrielsson & Jenny Berg


Linda-Marie GabrielssonJenny Berg

I partistyrelsen sitter Linda-Marie Gabrielsson i arbetsgruppen Organisation och Jenny Berg sitter i Politik.

Ida Nyström & Leia Nordin


Leia Nordin

I partistyrelsen sitter Ida Nyström i arbetsgruppen Kommunikation och Leia Nordin (vice ordf) sitter i Samordning.

Linda-Marie Gabrielsson & Jenny Berg


Linda-Marie GabrielssonJenny Berg

I partistyrelsen sitter Linda-Marie Gabrielsson i arbetsgruppen Organisation och Jenny Berg sitter i Politik.

Maria Burström & Marie Berglind


Maria BurströmMarie Berglind

I partistyrelsen sitter både Maria Burström och Marie Berglind i arbetsgruppen Organisation.

Karin Tennemar & Luís Lineo

Karin TennemarLuis Lineo

I partistyrelsen sitter Karin Tennemar i arbetsgruppen Kommunikation och Luís Lineo sitter i Organisation.

Maria Burström & Marie Berglind


Maria BurströmMarie Berglind

I partistyrelsen sitter både Maria Burström och Marie Berglind i arbetsgruppen Organisation.

Araneya Olausson & Karin Larson


Araneya OlaussonKarin Larson

I partistyrelsen sitter Araneya Olausson i arbetsgruppen Samordning och Karin Larson sitter i Kommunikation.

Ewelina Axell, Andrés Esteche & Alejandra Gomez Lozano


Ewelina AxellAndrés EstecheAlejandra Gomez Lozano

I partistyrelsen sitter Ewelina Axell (ordf) i arbetsgruppen Samordning och Andrés Esteche och Alejandra Gomez Lozano sitter i Politik.

Karin Tennemar & Luís Lineo

Karin TennemarLuis Lineo

I partistyrelsen sitter Karin Tennemar i arbetsgruppen Kommunikation och Luís Lineo sitter i Organisation.

Ewelina Axell, Andrés Esteche & Alejandra Gomez Lozano


Ewelina AxellAndrés EstecheAlejandra Gomez Lozano

I partistyrelsen sitter Ewelina Axell (ordf) i arbetsgruppen Samordning och Andrés Esteche och Alejandra Gomez Lozano sitter i Politik.

Ida Nyström & Leia Nordin


Leia Nordin

I partistyrelsen sitter Ida Nyström i arbetsgruppen Kommunikation och Leia Nordin (vice ordf) sitter i Samordning.

Araneya Olausson & Karin Larson


Araneya OlaussonKarin Larson

I partistyrelsen sitter Araneya Olausson i arbetsgruppen Samordning och Karin Larson sitter i Kommunikation.

Ida Nyström & Leia Nordin


Leia Nordin

I partistyrelsen sitter Ida Nyström i arbetsgruppen Kommunikation och Leia Nordin (vice ordf) sitter i Samordning.

Linda-Marie Gabrielsson & Jenny Berg


Linda-Marie GabrielssonJenny Berg

I partistyrelsen sitter Linda-Marie Gabrielsson i arbetsgruppen Organisation och Jenny Berg sitter i Politik.

Karin Tennemar & Luís Lineo

Karin TennemarLuis Lineo

I partistyrelsen sitter Karin Tennemar i arbetsgruppen Kommunikation och Luís Lineo sitter i Organisation.

Karin Tennemar & Luís Lineo

Karin TennemarLuis Lineo

I partistyrelsen sitter Karin Tennemar i arbetsgruppen kommunikation och Luís Lineo sitter i organisation.

Araneya Olausson & Karin Larson


Araneya OlaussonKarin Larson

I partistyrelsen sitter Araneya Olausson i arbetsgruppen Samordning och Karin Larson sitter i Kommunikation.

Maria Burström & Marie Berglind


Maria BurströmMarie Berglind

I partistyrelsen sitter både Maria Burström och Marie Berglind i arbetsgruppen Organisation.

Linda-Marie Gabrielsson & Jenny Berg


Linda-Marie GabrielssonJenny Berg

I partistyrelsen sitter Linda-Marie Gabrielsson i arbetsgruppen Organisation och Jenny Berg sitter i Politik.

Araneya Olausson & Karin Larson


Araneya OlaussonKarin Larson

I partistyrelsen sitter Araneya Olausson i arbetsgruppen Samordning och Karin Larson sitter i Kommunikation.