Maddrar

Fadder? Nej, madder! En madder är partistyrelsens kontaktperson gentemot kommunföreningar och avdelningar inom madderns tilldelade region/er. Funktionen är främst avsedd för att du som förtroendevald eller tjänsteperson på lokal nivå ska ha en tydlig kontaktväg till nationella styrelsen.

Fadder? Nej, madder! En madder är partistyrelsens kontaktperson gentemot kommunföreningar och avdelningar inom madderns tilldelade region/er. Funktionen är främst avsedd för att du som förtroendevald eller tjänsteperson på lokal nivå ska ha en tydlig kontaktväg till nationella styrelsen.

En madder ska:

Vara en direktkontakt till och från partistyrelsen, för kommunföreningar och avdelningar i hens region/er, för att kunna ge och ta emot information, samt svara på frågor som rör styrelsens arbete.
Ett smidigt sätt att få tag på varandra!

Hålla utvecklingssamtal med kommunföreningar och avdelningar som ingår i hens region/er 1 gång/år.
Det ger en bra överblick över organisationen som vi behöver i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi behöver kontinuerligt stämma av hur organisationen mår och fungerar, vilka styrkor och utmaningar som finns, vilka resurser som finns att sprida internt (exempelvis lokalt utbildningsmaterial eller uppfinningsrika metoder och rutiner), vad som efterfrågas internt och vilka behov som finns.

Hålla ett kortare möte med kommunföreningar och avdelningar som ingår i hens region/er 1 gång/halvår (digitalt).
En viktig kontaktyta!

Söka kontakt med kommunföreningar och avdelningar inom sin/a tilldelade region/er inför kongress.
Vi gör det tillsammans!

En madder ersätter inte:

• Partisekreterare
• Föreningsservice (tidigare ”grupper”)

För frågor som ligger på dessa funktioners bord hänvisar hen vidare till rätt funktion.

Kommunföreningar och avdelningar som har tilldelats en madder bjuds in till att fylla in ett utvärderingsformulär en gång/år, som handlar om hur de upplever att utbytet fungerar.

VEM ÄR MADDER FÖR DIN REGION?

I detta område ingår följande regioner:

• Dalarna
• Gävleborg
• Jämtland
• Norrbotten
• Stockholm
• Uppsala
• Värmland
• Västmanland
• Västerbotten
• Västernorrland
• Örebro

Maddrar för dessa regioner är:

Christine Brännvall [mejl]
Karin Larson [mejl]
Leia Nordin [mejl]

 

I detta område ingår följande regioner:

• Blekinge
• Gotland
• Halland
• Jönköping
• Kalmar
• Kronoberg
• Skåne
• Södermanland
• Västra Götaland
• Östergötland

Maddrar för dessa regioner är:

Mats Ekenger [mejl]
Anders Jacobson [mejl]
Karin Tennemar [mejl]