Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

22 december 2018

Feministiskt Initiativ, välkomnar FN:s Generalförsamlings beslut om erkännande av småbrukarnas och lantarbetares rättigheter och gratulerar världsorganisationen La Via Campesina. // Iniciativa Feminista (F!) el partido feminista sueco, da la bienvenida a la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Campesinos y de los trabajadores rurales. Asimismo, felicita a La Via Campesina por este logro.

Som feministiskt antirasistiskt parti som tagit ställning för globalrättvisa, tog vi för många år sedan ställning för matsuveränitet, ett koncept som ni lanserat och drivit genom åren.

Vi är medvetna om det hårda tryck ni utsätt för i en global samhällsmodell som ser livsmedel som handelsvaror och som systematisk myssgynnar landsbygden och småjordbruk överhuvutaget. Vi vet att ni försörjer världen med livsmedel och bevarar den biologiska mångfalden genom att bland annat värna om fröna. Allt detta gör ni under allt ogynsammare vilkor, vilket definitivt är nödvändigt, inte minst med tanke på det växande klimathot som vi behöver hantera.

Vi känner även till det faktum att jordbrukets feminisering har lett till att det är främst kvinnliga småbrukare som stannar kvar på landsbygden och axlar denna börda. Därför gläds vi åt denna kollektiva seger som La Via Campesinas outtröttliga organisatiosarbete banat vägen för. Erkännandet av era rättigheter, gynnar inte bara er själva utan mänskligheten i sin helhet, eftersom det är småjordbruken i världen som förser oss med huvuddelen av de livsmedlen vi äter. Men vi skäms å vår regerings vägnar för att de förvägrade er rättigheter genom att rösta ner förslaget om Småbrukarnas Rättigheter.

Vi vill därför tacka er för att ni genom kärleksfull möda och slit, ser till att vi har mat på borden. Ni ger oss inspiration genom att globalisera kampen och globalisera hoppet!

Inez Abrahamson Landsbygdspolitisk talesperson
Jaime Gomez Utrikespolitisk talesperson
Carmen Blanco Valer Antirasistisk talesperson


Como partido feminista antiracista que se posiciona en favor de la justicia global, nos posicionamos hace ya varios años por la defensa de la soberanía alimentaria, concepto lanzado y promovido por ustedes durante muchos años.

Estamos conscientes de la enorme presión a la cual l@s campesin@ del mundo están expuestos en un sistema que ve a los alimentos como meras mercancías y que en forma sistemática desfavorece a las zonas rurales y a la producción campesina. Sabemos que son ustedes quienes proveen de alimentos al mundo y contribuyen a preservar la biodiversidad entre otras cuidando las semillas. Todo ello en un contexto de condiciones cada vez más difíciles, empeoradas por la creciente amenaza climática que nos toca enfrentar.

Sabemos también de la feminización de la agricultura, la cual implica que la responsabilidad de producir alimentos recae cada vez más en las mujeres del campo. Por ello, nos alegramos por esta victoria colectiva cuya senda fué abierta por la lucha incansable de La Via Campesina. Por tanto, el reconocimiento de los Derechos Campesinos, no es algo que solo los beneficia a ustedes sino a la humanidad en general, dado que son l@s campesin@s del mundo quienes proveen la mayoría de nuestros alimentos. Por ello mismo, nos avergonzamos que nuestro gobierno les haya querido negar esos derechos votando contra los Derechos Campesinos.

Agradecemos por tanto que gracias a vuestros esfuerzos y sacrificios proveen de comida a nuestras mesas y nos inspiran a través de vuestras luchas que globalizan las esperanzas!

Inez Abrahamson vocera de política rural
Jaime Gomez vocero de asuntos exteriores
Carmen Blanco Valer vocera antirasista

Suecia, 20 de Diciembre 2018

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik