Feministiskt initiativs statsbudget 2018

Vår statsbudget för 2018 innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på välfärd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.

Vår statsbudget för 2018 innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på välfärd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.

Reformer i budgeten

Feministiskt initiativs budget sträcker sig över fyra år, 2018-2021, men visar planer på ett flertal långsiktiga reformer som löper över 8 eller 12 år. Här är några av de viktigaste reformerna vi vill genomföra:

Ökad skattekraft och omfördelning

 • Påbörja en utfasning av de skattesubventioner som omfördelar från dem som har lite till dem som har mycket, exempelvis jobbskatteavdrag, ränteavdrag och RUT/ROT-avdrag
 • Införa en transaktionsskatt på finansmarknaden i samarbete med andra EU-länder för ökad finansiell stabilitet
 • Återinföra förmögenhetsskatt och en låg statlig fastighetsskatt
 • Arbeta mer aktivt mot skatteflykt och stänga skatteparadis

Liv och arbetsliv

Arbetsliv och pension

 • Arbetstidsförkortning: Påbörja en reduktion av normalarbetstid till 30h/vecka, med en stor satsning på utbildningar i bristyrken
 • Höjd garantipension: En kraftigt höjd lägstapension för att garantera ekonomisk grundtrygghet för äldre
 • Jämställda löner: Omformulera Medlingsinstitutets direktiv, starta en jämställdhetsfond och eliminera lönegapet mellan män och kvinnor

En inkluderande och trygg skola

 • Kvalitativa insatser i förskolan: Mindre barngrupper, kompetenshöjning hos personalen
 • Kvalitativa insatser i skolan: Satsningar på elevhälsa, fritidshem, bemannade skolbibliotek, gratis kulturskola och fortbildning av personal

God vård genom hela livet

 • Stärkt förlossningsvård, öppna nedlagda förlossningsavdelningar
 • Stärkt primärvård
 • Utökat antal vårdplatser för äldre

Inkludering och förebyggande arbete

 • Inkludering och förebyggande arbete i socioekonomiskt missgynnade områden: Sociala insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala arbetsförmedlingar och arbete mot droger och kriminalitet ska göra Orten till en tryggare plats
 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt missgynnade, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer

Hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor

 • Solidarisk klimatpolitik: Klimatskatter på kött och flyg, sänkt moms på frukt och grönt, omställning mot avgiftsfri kollektivtrafik samt satsningar på järnväg

Mänsklig säkerhet

 • Mänsklig säkerhet: Omrustning från ett militärt territorialförsvar till en mer effektiv beredskap för alla typer av kriser och samhällshot
 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och jourverksamheter. Satsning för kunskapsbaserade och mer effektiva rättsprocesser i sexualbrottsmål. Inrättande av specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap samt kunskaps- och resurscentrum mot människohandel för sexuella ändamål

Öppna gränser

 • Stärkt asylrätt: Ökat antal kvotflyktingar, återinförande av familjeåterförening, amnesti för asylsökande som väntat länge

Har du frågor om Feministiskt initiativs statsbudget 2018 kan du får svar här.