Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Förbud mot nazism är bara första steget

18 juli 2018

Häromdagen valde regeringen att ansluta sig till det förslag om kriminalisering av rasism och nazism som Feministiskt initiativ och många folkrörelser länge drivit. Men förbud är bara en av många åtgärder som behövs för att stoppa nazismen. Regeringen och riksdagen måste agera skyndsamt, skriver Gudrun Schyman med flera från Feministiskt initiativ.

DEBATT | HOTET FRÅN NMR

Nazism är en ideologi som uppmanar till brott mot de mänskliga rättigheterna: hets mot folkgrupp, misshandel och mord samt demokratins upplösning. Den insikten har vi antirasister och feminister som kämpar för mänskliga rättigheter länge burit med oss. Samma insikt återspeglas även i FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD), enligt vilken stater måste förbjuda organiserad rasism. Därför har vi i Feministiskt initiativ i många år drivit ett förbud av rasistisk och nazistisk organisering.

Vi har givetvis inte varit ensamma. Många andra organisationer och nätverk, däribland Make Equal, Skiftet och We Are Dalarna, har länge drivit samma krav. FN har riktat kritik mot Sverige för att staten inte förbjudit nazistiska organisationer. Bland Sveriges partier är Feministiskt initiativ det enda parti som tydligt stått upp för ett konsekvent och riktat förbud mot nazistisk och rasistisk organisering.

Riksdagspartierna har länge duckat frågan genom att felaktigt påstå att nazismen skyddas av yttrandefriheten. Yttrandefriheten täcker dock inte alla yttranden. Det är därför exempelvis olaga hot och hets mot folkgrupp redan idag är olagligt. Om Polisen tolkat dessa befintliga lagar på ett rimligt vis hade de redan kunnat neka demonstrationstillstånd för nazistiska organisationer. Emellertid är det tydligt att Polisen tolkar lagarna på ett djupt otillräckligt vis. Ett förtydligande och en skärpning av lagstiftningen behövs, så att rasistiska och nazistiska organisationer aldrig ska tillåtas sprida sin hatiska propaganda. Därför välkomnar vi i Feministiskt initiativ regeringens nya besked.

Det är oklart hur riksdagen kommer reagera på regeringens besked. En överhängande risk finns att regeringens skarpa förslag mot nazistisk och rasistisk organisering utsätts för urvattning och ändamålsglidning. Om regeringen kompromissar med Moderaterna, som föreslår en ”kriminalisering av våldsbejakande extremism”, finns risken att förbudet skapar rättosäkerhet och slår bredare än mot rasistiska och nazistiska organisationer. I så fall kan förslaget urholka istället för att stärka demokratin. En annan risk är att regeringen – som redan säger att lagförslaget kan dröja till år 2020 – inte ger frågan den prioritet den förtjänar.

Därför behövs Feministiskt initiativ i riksdagen. Dels för att skynda på arbetet för att kriminalisera rasistisk och nazistisk organisering, dels för att säkerställa att förbudet riktar sig mot rasism och nazism.

Ett förbud är emellertid endast det första steget. Många fler åtgärder behövs, inte minst att minska klassklyftorna och stärka välfärden så att människors frustration inte sugs upp och kanaliseras av ideologier som bejakar hat istället för solidaritet . Utöver att återställa välfärden arbetar Feministiskt initiativ för att prioritera bekämpandet av hatbrott, att rättsväsendet får obligatorisk utbildning i antirasism, genus och normkritik, samt att krafttag tas mot den strukturella rasismen som samhället präglas av. Detta arbete vill vi fortsätta i riksdagen efter valet i höst, samtidigt som vi sätter ett förbud mot nazistisk och rasistisk organisering högst upp på den politiska dagordningen.

Gudrun Schymanpartiledare för Feministiskt Initiativ
Gita Nabavipartiledare för Feministiskt Initiativ
Luis Lineosäkerhetspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Carmen Blanco Valerantirasistisk talesperson för Feministiskt initiativ

Publicerad i Svenska dagbladet, 2018-07-18. https://www.svd.se/forbud-mot-nazism-ar-bara-forsta-steget

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik