Feminism som självständig ideologisk utgångspunkt

Vi utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant.

Vi visar fram annan bild – byggd på fakta, forskning och kunskap – där Sverige och svenskarna långtifrån alltid står för jämställdhet, öppenhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Vi utmanar de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Småjusteringar här och där räcker inte. Det behövs genomgripande förändringar. Det behövs systemförändrande politik.

Feministiskt initiativ är ett nytänkande parti i ett gammalt patriarkalt politiskt landskap.

När andra partier använder feminism som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer vi att istället låta feminismen utgöra själva utgångspunkten.

Feministiskt initiativ har de modigaste, mest långtgående och omfattande förslagen mot ojämlikhet och alla former av diskriminering. Vi är ett ungt parti, som redan finns representerade i fullmäktige i 12 kommuner och 1 region, och vi är övertygade om att framtiden är rosa.

Välkommen att läsa mer om vår politik.