Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

100 år sedan mordet på Rosa Luxemburg

15 januari 2019

Kämpen mördades på grund av av sina idéer

Rosa Luxemburg, revolutionären som mördades brutalt för exakt 100 år sedan pga av sina idéer, praktik och verk. Hon lyckades bli respekterad och inflytelserik i de socialistiska kretsarna tack vare sitt skarpa teoretiska bidrag. Hon var stark engagerad i arbetarorganisering, inte minst organisering och solidaritet över nationsgränserna och tillsammans med andra socialistiska kvinnor  även stark engagerad i jämlikhetsfrågan och kampen för rösträtt. Men hon tog tydligt avstånd från de borgerliga suffragetternas avsaknad av klassmedvetenhet då deras kamp tycktes främst handla om representation för att kvinnor i de ekonomiska makthavande klasserna skulle ha representation. Rosa däremot kämpade för universal rösträtt. I hennes bok om ”Kvinnliga rösträtten och klasskampen” lär hon ha skrivit:” Den som är feminist men inte vänster saknar strategi. Den som är vänster och är inte feminist saknar djup”.

Som internationalist var hon även antimilitarist och bekämpade de nationalistiska tendenserna inom socialdemokratin och den borgerliga feminismen som krävde att även kvinnor skulle få bidra till kriget. Ett av hennes viktigaste bidrag var analysen om de två vägarna som de rörelser som ville förändra världen kunde ta, nämligen den reformistiska vägen eller den revolutionära vägen.

Hennes strävan efter en demokratisk socialism inspirerade många, ett samhälle hon beskrev som: ”en värld där vi är socialt jämlika, mänskligt olika och helt och hållet fria”. 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik