Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Vi stödjer #flyttapengarna

13 juni 2018

Vi i Feministiskt initiativ stödjer Greenpeace-Sveriges kampanj för att få de statliga AP-fonderna att sluta investera våra pensionspengar i klimatskadlig verksamhet.

Precis som Greenpeace vill vi inte att vårt pensionssparande skall bidra till att förvärra klimatkrisen och kränka mänskliga rättigheter genom investeringar produktion av olja, gas och kol.

De nuvarande fossilinvesteringar som AP-fonderna gör bryter mot grundlagen och mot det övergripande miljömålet som enligt riksdagen lyder:

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Dessa investeringar går även emot Agenda 2030 hållbarhetsmål och Parisavtalets rekommendationer om klimat där man klargör att finansiella flöden måste göras förenliga med en minskning av utsläpp av växthusgaser.

Feministiskt initiativ vill verka för att vårt pensionssparande och de allmänna pensionsmedlen skall främja hållbar utveckling och säkra en god miljö för samt inte minst de kommande generationerna.

VI skriver under Greenpeace upprop och säger också #flyttapengarna!

 

Gubb Marit Stigson,

Miljöpolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ

Carmen Blanco Valer,

Antirasistisk talesperson för Feministiskt Initiativ och Klimaträttviseaktivist

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik