Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Feministiskt initiativ fördömer den rasistiska hatvågen mot samer

31 januari 2020

Vi kräver att alla myndigheter, i synnerhet polisen, ska ta hatet och hoten mot samer på största allvar och genast vidta åtgärder.

Feministiskt initiativ fördömer den rasistiska hatvåg som utlösts efter att Girjas sameby vann en symbolisk, och historisk, seger mot den svenska staten.

Koloniala intrång, såsom beslagtagande av mark och exploatering, har genom alla tider rättfärdigats på ett eller annat sätt. Till en början försvarades förtrycket mot samefolket utifrån religiösa grunder. Man såg ner på deras andlighet, traditionella näringar, kultur, utseende, språk och musik. I modernare tid ersattes de religiösa argumenten med pseudovetenskapliga.

Genom att klassificera, och hierarkiskt kategorisera, folk i olika ”raser” kunde både staten och privata intressenter fortsätta tränga in i Sápmi med järnvägar, vattenkraftverk och gruvexploatering. Och dessa intrång fortsätter i Sápmi än idag genom nya gruvetableringar, militära övningar och vindkraftverk.

Den strukturella rasism som tidigt upprätthölls av staten genom lappfogdar och senare genom bergsstaten, lagstiftningen, skolväsendet och företagen har haft uppbackning av ett rasistiskt hat från nybyggargrannar, arbetskamrater, chefer och andra som befunnit sig nära det samiska samhället. Detta trots att även de, i förhållande till centralmakterna i huvudstaden, varit i en liknande maktlös situation.

Sedan Girjasdomen avkunnades har detta hat fått förnyad styrka, vilket resulterat i både hot mot samer i allmänhet, och hotfulla handlingar mot samiska företrädare.

Feministiskt initiativ uppmanar därför:

  • Alla antirasistiska feminister att följa den samiska artisten Sofia Jannoks utrop: ”Stå upp för Sápmi i fikarummet, på stan, på nätet. Särskilt om du inte är same själv. Det gör skillnad!”
  • Alla myndigheter, i synnerhet polisen, att ta dessa händelser och tillbud på största allvar och genast vidta åtgärder mot hatet.
  • Diskrimineringsombudsmannen att ta tag i frågan.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Carmen Blanco Valer,
Antirasistisk Talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik