Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Jordens lungor brinner – ge naturen juridiska rättigheter och förbjud miljömord

26 augusti 2019

Feministiskt initiativ ängslas för de pågående bränderna i den brasilianska regnskogen och solidariserar med urfolken, småbrukare och quilombolas (afroättlingcomunityn) och alla de livsformer som nu drabbas av bränderna. Det är tydligt att vi behöver en internationell lag som förbjuder miljömord (ecocide).

Miljömord definieras idag av folkrättsjurister som handlingar, oavsett avsikt, som orsakar “omfattande skada, förstörelse och förlust av ett områdes ekosystem så att dess invånare inte längre fullt ut kan dra nytta av det”. För att ICC ska kunna döma i sådana miljöbrott måste ett land som skrivit under Romstadgan, som lade grunden till ICC, driva att miljömord tas upp som en ny brottskategori. Här har Sverige ett ansvar för att utveckla internationell rätt, och när kan det vara mer angeläget än nu?

Jordens lungor brinner, mitt i en pågående klimatkris. Redan för över tre veckor sedan slog Brasiliens rymdforskningsmyndighet, National Institute for Space Research (INPE), larm om bränderna. Nu härjar cirka 73 000 brandhärdar som slukar allt i sin väg. Institutet anger att mycket tyder på att bränderna är anlagda, och inte resultat av något naturfenomen. Enligt INPE har brandsiffrorna för i år överskridit siffrorna från år 2018 med 88%. Hoten mot Amazonas är hot mot mänskligheten och planeten som helhet. Fi anser att naturen som sådan bör erkännas juridiska rättigheter och miljömord likställas med brott mot mänskligheten.

Det pågående miljömordet drabbar hundratals djurarter och tusentals växtarter. Amazonasområdet står för minst 10% av planetens biologiska mångfald. Bränderna i Amazonas innebär även risk för folkmord eftersom de hotar existensen för de cirka 351 olika urfolk som lever i och av regnskogen och som även är de som hittills stått i frontlinjen för dess försvar.

Hittills har Bolivia, Peru och Surinam annonserat påverkan av bränderna i Amazonas, men det är inte bara den amerikanska kontinenten som påverkas, utan hela planeten. Amazonas regnskog producerar mer än 20% av världens syre, och binder även stora mängder koldioxid. Därför kallas regnskogen i Amazonas för ”jordens lungor”. Utan regnskogen riskerar den globala uppvärmningen att förvärras kraftigt.

Feministiskt initiativ menar att det globalt härskande ekonomiska systemet vars drivkraft är vinstjakt bär ansvaret för denna katastrof. Kapitalismen ser naturen enbart som en outtömlig resurskälla och har aldrig karaktäriserats av respekt för liv av något slag. Systemet förkroppsligas av transnationella storföretag, och andra sektorer inom det brasilianska samhället, som vill vidga exploateringsgränserna till varje pris och som inte drar sig för artutrotning, folkmord av urfolk och afroättlingar och mord av miljöaktivister.

Idag har detta natur- och människofientliga system dessutom en mycket representativ förespråkare i president Bolsonaro. Han utsåg redan under sin valkampanj Amazonas till en ”exploaterbar” måltavla, och tillkännagav sin klimateskepticism, samt sina planer på att lämna Parisavtalet. Bolsonaro gav därtill uttryck för en nationalistisk syn på Amazonas i egenskap av ”tillhörighet”, och en rasistisk retorik beträffande urfolk och deras traditionella regnskogsmarker.

Sedan Bolsonaro tillträde makten i januari har hans politik varit konsekvent med dessa avsikter och därför förvånas vi inte nu när han rättfärdigar storgodsägarnas användning av eld för att ”röja” skogen, anklagar miljöorganisationer för bränderna, och annat som bekräftat hans brist på hänsyn mot både mänskliga rättigheter och naturens rättigheter.

Därför tycker vi att Sveriges regering skall vidta konkreta diplomatiska åtgärder med syfte att stoppa katastrofen i Amazonas och sätta högsta prioritet även vid behov av katastrofhjälp.

Fi vill uppmana till bojkott av brasilianska produkter för att pressa Bolsonaro att vidta åtgärder mot bränderna, och vi vädjar till Margot Wallström att verka för att FN:s säkerhetsråd ska förklara klimatnödläge.

Vi vill också påminna om att både regeringars och världssamfundets agerande är avhängigt de folkliga mobiliseringar vi inom civilsamhället lyckas åstadkomma i förhållande till hoten mot Amazonas och övriga miljö- och klimathot. Därför manar vi till att intensifiera engagemanget i miljö- och klimatfrågor, och till solidaritet med de modiga kämpar som, med risk för sina liv, försvarar världens lungor.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik