Detta är Sverige 2028

I stället för att titta på SVT idag, 29 maj, kan du välja att ta del av Nabavis och Schymans ”Tal till ’nationen’”. Det är vårt sätt uppmärksamma det faktum att Feministiskt initiativ står som motpol till de nationalistiska och rasistiska krafter som får allt större utrymme inte bara i Sveriges riksdag, utan i Europa och resten av världen. Vi tror ju inte ens på själva idén om nationen, vi tror på människor och deras rättigheter.

Vill du också agera mot rasismen och nationalismen i dagens ”Tal till ’nationen’” på SVT? Dela gärna så att vi visar att vi är fler än dom som vill gå bakåt in i framtiden.


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med anledning av detta har Feministiskt initiativ tagit fram en ny integritetspolicy. I denna kan du läsa om hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Klart vi kan ta plats!

Att bygga ett samhälle som präglas av jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering handlar om demokrati. Demokrati betyder vi. Tillsammans. En levande demokrati är under ständig förändring där makten hela tiden utmanas av människor som organiserar sig för att föra in kunskaper och erfarenheter och vidga perspektiven för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Feministiskt initiativ är en del av denna demokratiska process. Vi visar hur hierarkiska och patriarkala strukturer står i vägen för att alla människor ska värderas lika. Precis som andra demokratirörelser som utmanar makten och arbetar för förändring, möter vi motstånd. Men vi vet att förändring är möjlig. Vi har kärleken som drivkraft och vi gör det tillsammans. #Klartvikan #taplats i maktens rum!

Vi går till val!

Feministiskt initiativ representerar ett kraftfullt alternativ i politiken. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi använder våra feministiska och antirasistiska perspektiv för att se jämställda, jämlika och hållbara lösningar på politiska konflikter, i Sverige såväl som globalt. Vi förhåller oss till och vidgar idén om vad politik är och kan vara. Vi breddar maktens språk och vi gör politik tillgängligt för alla.

Röster

Nyheter

#klartvikan

Visa fler bilder

Languages