Röster

Nyheter

 

Feministiskt initiativ växer och det finns många nya och gamla medlemmar som nu träder fram och är beredda att arbeta långsiktigt med feministisk politik, både utomparlamentariskt och i parlamenten. Många har aldrig arbetat politiskt tidigare.

🖊 Vem ska gå ledarskapsprogrammet? 🖊

 

Programmet vänder sig till dig som ska eller har tagit plats i Feministiskt initiativ och är redo att ta ansvar. Du kanske är styrelsemedlem, politisk sakkunnig, politiker, sitter i en nämnd eller sammankallande i ett utskott. Vad innebär det? 

🖊 Innehåll 🖊

Vi startar nu en ledarskapsutbildning för att göra det möjligt för fler att ta på sig ansvar. Utbildningen ska ge deltagarna:

✏️ kunskaper i vad det är att vara politiker, eller ha förtroendeuppdrag
✏️ kunskaper i antirasistisk feministisk ideologi
✏️ verktyg för att utveckla sin kompetens
✏️ inblickar i hur en skapar nätverk
✏️ kunskaper i
hur en rekryterar och vårdar nya medlemmar.

Efter utbildningen ska deltagarna ha stärkt sin beredskap inför ansvarsfulla uppdrag inom politik och påverkan.

🖊 Upplägg 🖊

Ledarskapsprogrammet startar två gånger per år och består av två tillfällen à 2,5 dag (fre-sön) på internat. Preliminära startdatum är i mars och augusti 2019. Programmet är kostnadsfritt för medlemmar och ansökningen öppnar vid årsskiftet.

F! Akademin leds av Gudrun Schyman som tillsammans med andra som varit med i byggandet av partiet delar med sig av sina mångåriga erfarenheter av ledarskap, politikutveckling, opinionsbildning och organisering.

Languages

#klartvikan

Visa fler bilder