Talespersoner

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Antirasistisk talesperson

För fem sekler sedan invaderades och koloniserades min ursprungskontinent. Kränkningar mot mina förmödrar och förfäder och så småningom mot afroättlingar rättfärdigades genom rasism. Mänskligheten gick därmed miste om att berikas genom respektfulla möten, interkulturella utbyten och respektfulla perspektiv som skulle skonat även planetens biologiska mångfald. Därefter präglades de globala relationerna mestadels av girighet, enfald och hat, men inte endast. Därför vill jag bidra till att bejaka livet och mellanmänskliga möten, det är det mitt engagemang i kampen mot kolonialism och rasism handlar om.

Carmen har rötter hos urfolket quechua och är född i Cusco, Peru. Sedan koloniseringen har urfolk i Latinamerika varit utsatta för berövande av territorier och folkmord som rättfärdigats genom rasism. Därför fick hon erfara rasism redan som liten, men hennes urfolkskultur och förmödrars och förfäders sekellånga kamp mot kolonialism gav henne styrka och inspiration.

Carmen blev engagerad i socialrättvisa och antirasism redan i tidig ålder. Hennes antirasistiska kamp handlar lika mycket om att stå emot rasismen som ideologi såväl som att bejaka urfolkens och afroättlingars kulturarv. Därför handlar hennes antirasism även om försvar av biologisk mångfald, urfolks historieversion, livsmedelsarv, estetik, musik och annat som är delar i den antikoloniala motståndskampen. Hon kom till Sverige 1975 för att återförenas med sin pappa som fått asyl här. Sedan dess har hon varit engagerad i solidaritets- och feministisk aktivism men har även bakgrund inom fackligt engagemang i Metallarbetarförbundet och LO. Hon har även arbetat som städerska, hemsamarit och reseledare. På så sätt har arbetsliv, den fackliga bildningen och solidaritetsrörelse-organisationer format henne.

Sedan 90-talet har hennes engagemang fokuserat på urfolksrättighetsfrågor. Hon har varit ordförande för solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna och suttit i styrelsen för Forum Syd. Idag kopplar hon detta engagemang till klimaträttvisefrågor och naturens rättigheter, en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska efterlevas.

Hon arbetar med folkbildning som involverar tanke, kropp och hjärta i solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola.

Carmen engagerade sig i F! för att partiet använder sig av intersektionella perspektiv i sin analys av omvärlden och av maktrelationer. Detta betyder att vi ser att patriarkat, klassförtryck, rasism och kolonialism är överlappande maktstrukturer som samverkar i sin kränkning av människors och naturens rättigheter. Hon vill fördjupa F!:s antirasistiska arbete genom att föra in globala perspektiv, lyfta fram avkolonisering och vill hellre bejaka livet och mänskliga grundvärden som solidaritet, hellre än utsatthet.

Arbetsmarknadspolitisk talesperson


Alla ska ha förutsättningar att göra en insats i arbetslivet, oavsett förmåga, kön, oavsett vilken Gud jag tror på, vilket land jag föddes i, eller vem jag älskar. Att göra en insats i arbetslivet ska inte göra mig stressade eller sjuk, inte innebära att jag behöver försaka min familj eller mig själv. Så vill vi i F! att arbetslivet ska utvecklas. Det är inte en omöjlig vision, vi behöver bara ta tag i det och börja förändringsarbetet.

Annelie Nordström  har flera olika engagemang i F! bl.a. är hon ersättare i F! StorStockholms styrelse och, på uppdrag från den nationella styrelsen, arbetar hon med att ta fram Kommunpolitiska riktlinjer.  Annelie arbetar hårt för att F! ska komma in i landstinget i Stockholm och hon är även engagerad i den landsbygdspolitiska gruppen, eftersom hon under tjugo år varit bosatt i en liten by i Västerbottens inland och samlat på sig en hel del erfarenheter.

Till vardags driver hon ett litet företag som heter Hulda konsult AB tillsammans med min man Börje, jag föreläser, är mentor, håller broderikurser och broderar på beställning. Hon älskar färg och form!

Med många års erfarenhet av politiskt arbete, 45 år som i det socialdemokratiska partiet, anser Annelie att hon lärt sig mycket och utvecklat sitt tålamod. Hon har haft förtroendeuppdrag på alla nivåer; nationellt, i landsting och i kommuner. Dessutom har hon jobbat i, och varit ordförande för Sveriges största fackförbund Kommunal, och i EPSU som är de offentliga fackföreningarnas Europeiska organisation. Hon har jobbat med jämställdhet i allmänhet, och med arbetsmarknaden i synnerhet, hela hennes vuxna liv.

Barnrättspolitisk talesperson

För första gången för vi vår egen talan i politiken genom ett barn som barnrättspolitisk talesperson

Nora sitter i styrelsen för Feministiskt initiativ i Stockholms län, är engagerad i Unga Feminister, politisk sekreterare i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet, medlem i landsbygdsgruppen, evenemangsutskottet i Stockholm, är landstingskandidat, riksdagskandidat, föreläser för barn och unga, utbildar sig till barnskötare, gör just nu (och flera gånger tidigare) praktik på lågstadieskola och förskola och är engagerad i asylrättsrörelsen med ung i Sverige.

Hon tillhör gruppen som politiken är till för och hon har ett stort kontaktnät. Nora har god kompetens inom området och är medlem, och tidigare aktiv, i flera organisationer som jobbar för barns rättigheter.

Du hittar Nora på:

Ekonomipolitisk talesperson

Funktionsrättspolitisk talesperson

Hbtqpolitisk talesperson

Kulturpolitisk talesperson

Landsbygdspolitisk talesperson

All utveckling är lokal – även den globala

Inez har varit politiskt engagerad i nära nog hela hennes liv och hon brinner för lokal utveckling.

Som första kvinna blev hon ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och några år därefter första kvinna som ordförande i den nordiska systerorganisationen Hela Norden ska leva.

Inez vill påverka!

  • Hon har initierat och organiserat Europas första gemensamma landsbygdsriksdag
  • Hon har dinerat med parlamentariker och kokat palt mot rasism med glesbygdsaktivister
  • Hon har åkt runt i Lapplandsskogarna med härskarteknikernas och kvinnouniversitetens Berit Ås

Inez har även skrivit handlingsplaner för bättre måluppfyllelse av jämställdhets- och integrationsmålen i landbygdsprogrammet, studiematerial för lokal planering till Vägverket och andra organisationer.

Hennes mål har alltid varit att gräsrötter av alla de slag ska kunna påverka – mera och bättre!

”Urbanisering är inte en naturlag utan ett resultat av illa förd politik där spelet om regeringsmakten blivit viktigare än att få något gjort i och för lands- och glesbygd.” Inez bor i södra Lappland och upplever på nära håll hur politiska beslut kan avfolka eller ”påfolka”.

Inez har valt F! för att hon inte tror på blockpolitik och för att hon vet att förändring kräver mod och metod. Det handlar om att utmana strukturer!

Inez har både en egen hemsida och finns på Facebook

Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson

Det finns nästan inga misslyckanden när vi vill ändra på oss själva, bara för få försök

Sedan augusti 2017 jobbar Farida Al-Abani för F! Stockholm som samordnare men tidigare har hon nästan bara jobbat med tobak och drogförebyggande arbete genom 1177, UMO, Sluta-Röka-Linjen, Unga Drogförebyggare och Stockholm Stad. Som folkhälsovetare har hon fått projektleda, verksamhetsutveckla och stötta unga och vuxna som vill sluta med sitt tobaksberoende genom avvänjning. Hon har även under en tid haft en enskild firma där hon arbetet med gruppavvänjning för en kommun. Tobaksförebyggande arbete ligger henne varmt om hjärtat och är något hon även sysslat med på fritiden genom föreningen Psykologer mot Tobak. Farida är även själv aktiv nykterist och har länge varit engagerad i IOGT-NTO föreningen Vildvuxen för att hon vill visa att nykterhet är både roligt och självklart för att skapa trevliga och trygga rum. Farida är också aktiv i feministiska organisationer så som StreetGäris där hon idag främst jobbar med aktivism och folkbildning, och har varit med och startat Pensionsrättvisa.

Farida engagerar sig i flera olika samhällsfrågor där hon ser att det behövs en förändring, och där hon ser att hon kan tillföra något. Det är alltifrån asylrätt, djurrätt till miljöaktivism, antirasism och hälsoaktivism. Det finns oftast ingen fråga som är viktigast, mycket hör ihop och förtjänar att lyftas.

Rätten till en jämlik hälsa och stöd i samhället oavsett vad vi har för bakgrund är det som driver henne och gör att hon ständigt kommer kämpa för allas rätt att synliggöras och få en plats i Sverige och världen. Hon är engagerad i dessa frågor för att det handlar om liv och död och får vi en förståelse för att vår bakgrund styr vår hälsa så förstår vi att alla har rätten att få må bra och leva ett långt liv efter deras förutsättningar. Endast det vi ännu inte kan kontrollera bör märka vårt öde, men ett förlorat eller försämrat liv som vi hade kunnat rädda ska aldrig accepteras så som det idag görs.

Du hittar Farida på Facebook och Twitter

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Gubb Marit Stigsson

Det är dags att ta klimathotet på allvar. Vi måste syna de maktstrukturer som förgör vårt jordklot. Vi måste ta politiskt ansvar för klimaträttvisa idag, och för framtida generationer.

Förutom att vara talesperson nationellt är Marit nytillträdd ledamot (tidigare ersättare) i Lunds kommunfullmäktige och ersättare i tekniska nämnden sedan valen 2014. Genom sitt lokalpolitiska arbete har hon fått bra insyn i politisk organisation och vet hur beslutsprocesser, implementering och budgetering fungerar.

Hon har även som ersättare drivit en del frågor i nämnden genom sitt nära samarbete med Vänsterpartiet, och på så sätt färgat politiken rosa. I kommunfullmäktige har hon också fått öva på sin retoriska förmåga och debatterat med de mer erfarna politikerna.

Hon är utbildad samhällsplanerare och har snart en master i kulturgeografi. I skolan har Marit fokuserat mycket på jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet vilket varit väldigt användbart i kombination med de politiska frågor hon drivit.

En annan av hennes hjärtefrågor är djurrätt, och hur veganism kan kopplas till feminism och miljöpolitik. Hon är vegan sedan många år och drev under en tid podcasten Sa du vegan?, där de fokuserade på veganismens alla tänkbara utmaningar. Detta arbete har vässat hennes argument och breddat hennes kunskap.

Hon är en stark talesperson för miljö- och klimatpolitik eftersom det är frågor som alltid varit viktiga för henne. Hon har utvecklats enormt som miljökämpe genom åren, och insikten att vi måste agera är vad som driver henne framåt. Hon är sedan länge ansvarig för miljö- och klimatfrågor kommunalt och är beredd på att driva obekväm, men nödvändig, politik även på nationell nivå.

Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Sjukvårdspolitisk talesperson

Mycket har förändrats under mina tjugo år inom vården. En hel del till det bättre, med ny kunskap och förbättrad teknik, men samtidigt har jag sett en ökad arbetsbelastning, en minskad tillgänglighet och tvivelaktiga prioriteringar. Även om det kan vara omöjligt för en enskild patient eller vårdanställd att få en överblick över all vård i hela Sverige, så måste vi få till stånd förändringar inom svensk vårdpolitik. Det är nödvändigt att lyssna på människorna som finns där.

Det är ju den som själv har på sig skorna som bäst kan säga var de skaver.

Cherry har haft flera kommunpolitiska uppdrag för Feministiskt initiativ. Hon har bland annat suttit i Kommunfullmäktige, Vård -och omsorgsnämnd och Integrationsråd, och har då som fritidspolitiker kombinerat sitt lönearbete som specialistsjuksköterska med gediget parlamentariskt arbete. I Vård – och omsorgsnämnden har Cherry lyft Fi:s politik inom främst brukares rättigheter, kompetenshöjning, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Som anställd i vården har Cherry har arbetat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och är idag verksam som operationssjuksköterska. Hon har varit anställd både privat och offentligt, och har även praktiserat i andra länder. Den mesta tiden har varit på stora arbetsplatser med högt flöde och stor variation av patienter, och i personalgrupper beståendes av olika professioner. Hon är dessutom särskilt utbildad och tränad i patientsäkerhetsarbete och säkerhetskultur på såväl system -och individnivå.

Socialförsäkringspolitisk talesperson

Lotten Sunna är en av grundarna till Feministiskt initiativ och har genom åren skrivit många politiska dokument till partiet. Nyligen skrev hon t.ex. en omfattande rapport om det akuta behovet av ett reformerat pensionssystem.

Lotten började engagera sig politiskt när hon blev förälder och fick egna erfarenheter av hur det påverkade såväl yrkesliv som privatliv. Hon har 3 barn och är entreprenör. Hon anser att föräldraförsäkringen är en politisk fråga som bär med sig stor förändringspotential.

Lotten Sunna driver ett företag i stenbranschen tillsammans med sin partner.

Du hittar Lotten på Facebook, och Twitter

Socialpolitisk talesperson

 

Det finns nästan inga misslyckanden när vi vill ändra på oss själva, bara för få försök

Sedan augusti 2017 jobbar Farida Al-Abani för F! Stockholm som samordnare men tidigare har hon nästan bara jobbat med tobak och drogförebyggande arbete genom 1177, UMO, Sluta-Röka-Linjen, Unga Drogförebyggare och Stockholm Stad. Som folkhälsovetare har hon fått projektleda, verksamhetsutveckla och stötta unga och vuxna som vill sluta med sitt tobaksberoende genom avvänjning. Hon har även under en tid haft en enskild firma där hon arbetet med gruppavvänjning för en kommun. Tobaksförebyggande arbete ligger henne varmt om hjärtat och är något hon även sysslat med på fritiden genom föreningen Psykologer mot Tobak. Farida är även själv aktiv nykterist och har länge varit engagerad i IOGT-NTO föreningen Vildvuxen för att hon vill visa att nykterhet är både roligt och självklart för att skapa trevliga och trygga rum. Farida är också aktiv i feministiska organisationer så som StreetGäris där hon idag främst jobbar med aktivism och folkbildning, och har varit med och startat Pensionsrättvisa.

Farida engagerar sig i flera olika samhällsfrågor där hon ser att det behövs en förändring, och där hon ser att hon kan tillföra något. Det är alltifrån asylrätt, djurrätt till miljöaktivism, antirasism och hälsoaktivism. Det finns oftast ingen fråga som är viktigast, mycket hör ihop och förtjänar att lyftas.

Rätten till en jämlik hälsa och stöd i samhället oavsett vad vi har för bakgrund är det som driver henne och gör att hon ständigt kommer kämpa för allas rätt att synliggöras och få en plats i Sverige och världen. Hon är engagerad i dessa frågor för att det handlar om liv och död och får vi en förståelse för att vår bakgrund styr vår hälsa så förstår vi att alla har rätten att få må bra och leva ett långt liv efter deras förutsättningar. Endast det vi ännu inte kan kontrollera bör märka vårt öde, men ett förlorat eller försämrat liv som vi hade kunnat rädda ska aldrig accepteras så som det idag görs.

Du hittar Farida på Facebook och Twitter

Säkerhetspolitisk talesperson

Utbildningspolitisk talesperson


Svensk skola behöver en jämlikhetsreform

Lisa Palm är idag kommunpolitiker i Stockholm och har där engagerat sig i skolfrågor. Hon har tidigare varit sammankallande för Unga Feminister och har varit med och byggt upp ungdomsförbundet. Som fritidsledare har hon mött många unga från olika bakgrunder, och fått direkt inblick i hur skolan är idag – inte mycket har ändrat sig. Tjejer som blir utsatta för
sexuella trakasserier, en skola som misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag och ungas psykiska hälsa som påverkar deras skolgång. Detta vill hon ändra på.

Lisa brinner för social rättvisa.

Du hittar Lisa på Twitter och Instagram

Utrikespolitisk talesperson

En feministiskt utrikespolitik kompromissar inte med mänskliga rättigheter, fred, demokrati och att bekämpa rasistiska och koloniala strukturer

Jaime Gomez är systemvetare och arbetar inom IT industrin. Jaime har också en bakgrund som jurist från sitt ursprungsland, Colombia. Internationell rätt var en del av utbildningen. I Colombia var han kraftig engagerad i mänskliga rättigheter, fred och demokrati frågor.

Till Sverige kom Jaime som politisk flykting tillsammans med sin familj och fortsatt med samma engagemang att kämpa för ett jämlikt och hållbart samhället där mänskliga rättigheter har en given plats.  Som utrikespolitisk talesperson hjälper Jaime till att skapa politiska förslag samt kommunicera ut vår vision inom det utrikespolitiska området genom debattartiklar och deltagande i debatter. Hans hjärtefrågor är fred och konfliktlösning, FN, demokratibyggande och mänskliga rättigheter.

Jaime är också ledamot i styrelsen för Fi Höör och har varit ordförande för Fi Skåne. Hans engagemang, erfarenheter och kunskap inom utrikespolitiska frågor gör honom till en stark talesperson.

Du hittar Jaime på Facebook, Twitter och Instagram.