Talespersoner

Våra talespersoner organiserar arbetet utifrån sina politiska områden. De driver utvecklingen och är kontaktpersoner gentemot media gällande sina respektive områden.

Våra talespersoner organiserar arbetet utifrån sina politiska områden. De driver utvecklingen och är kontaktpersoner gentemot media gällande sina respektive områden.

Funktionsrättspolitisk talesperson

Säkerhetspolitisk talesperson

Utbildningspolitisk talesperson

Utrikespolitisk talesperson

Hbtq-politisk talesperson

Jag brinner för ett samhälle där människor utanför cis-heteronormen får chansen att leva ett liv utan hot, våld och utanförskap. Ett samhälle där all skolundervisning och vård är hbtq-certifierad och där ingen ska behöva bli kränkt eller ifrågasatt för sin könstillhörighet. En plats där du kan söka trygghet och inte behöva känna rädsla för ditt liv.