Talespersoner

Våra talespersoner organiserar arbetet utifrån sina politiska områden. De driver utvecklingen och är kontaktpersoner för media.

Våra talespersoner organiserar arbetet utifrån sina politiska områden. De driver utvecklingen och är kontaktpersoner för media.

Antirasistisk talesperson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Barnrättspolitisk talesperson

Ekonomipolitisk talesperson

Funktionsrättspolitisk talesperson

Hbtqpolitisk talesperson

Kulturpolitisk talesperson

Landsbygdspolitisk talesperson

Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Sjukvårdspolitisk talesperson

Socialförsäkringspolitisk talesperson

Socialpolitisk talesperson

Säkerhetspolitisk talesperson

Utbildningspolitisk talesperson, tf

Utrikespolitisk talesperson