Aktuella uppdrag

Här hittar du information om lediga uppdrag inom Feministiskt initiativ.

Här hittar du information om lediga uppdrag inom Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ rekryterar fler talespersoner och politiska sekreterare till Riksdagsgruppen

Feministiskt initiativ söker just nu efter fler medlemmar till Riksdagsgruppen. Gruppen består av flertalet utskott, dels utskott som speglar utskotten i riksdagen, dels utskott som speglar tematiska grupper inom Fi. Gruppen består av talespersoner, som är ansvariga för specifika politikområden, samt av politiska sekreterare som jobbar i utskotten tillsammans med talesperson, partiledare och partistyrelse.

Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Omfattande politikutveckling ska i första hand göras i anslutning till kongress, och gärna genom rådslag för att inkludera fler Fi-medlemmar i processen. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik. Riksdagsgruppens arbete ska knytas ihop med övergripande strategiskt kommunikationsarbete och övrig partiverksamhet och ha kontakt med det kommunpolitiska arbetet, med Fi-studenter och Unga Feminister.

Ansvarig för Riksdagsgruppens arbete utses av styrelsen. Partiledare har tillsammans med Riksdagsgruppens ledare ett särskilt ansvar för att Riksdagsgruppens förslag förankras och beslutas om i styrelsen.


RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Talespersoner
Talespersoner representerar Feministiskt initiativ inom sitt politikområde, och arbetar proaktivt och reaktivt med prioriterade politiska frågor genom uttalanden (exempelvis debattartiklar och texter till sociala medier och hemsida, samt intervjuer och debatter), närvaro och synlighet. Talespersoner förväntas finnas till hands för medlemmar, Fi-föreningar och media för att berätta om Fi:s politik, samt engagera medlemmar inom sitt område. Talespersoner bör samverka externt, men också mellan varandra i partiet. Uppdraget tar 4-10 i veckan. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

I uppdraget ingår:

 • Att stödja grupper, styrelse och partiledare med underlag som rör ditt politikområde
 • Att medverka på externa och interna samtal för att berätta om Fi:s politik
 • Att tillsammans med delar av Riksdagsgruppen och partiledare göra upp en plan för hur vi når ut med vår politik och även vara med att utveckla denna
 • Att månadsvis medverka på digitala möten som partiledare sammankallar till. Vid dessa möten deltar Riksdagsgruppen, samt partistyrelsens politik- och kommunikationsgrupp.
 • Att ansvara för att ditt utskott producerar debattartiklar inom utskottets politikområde, särskilt i anslutning till relevanta händelser och datum. Debattartiklar publiceras genom Fi:s pressansvariga.

Vi rekryterar nu talespersoner för dessa politikområden:

 1. Arbetsmarknadspolitisk talesperson
 2. Barnrättspolitisk talesperson
 3. Hbtq-politisk talesperson
 4. Kulturpolitisk talesperson
 5. Migration-, asyl- och flyktingpolitisk talesperson
 6. Miljö- och klimatpolitisk talesperson
 7. Sjukvårdspolitisk talesperson
 8. Socialförsäkringspolitisk talesperson
 9. Socialpolitisk talesperson
 10. Cilvilpolitisk talesperson
 11. Urfolkspolitisk talesperson
 12. Djurpolitisk talesperson
 13. Sexualbrottspolitisk talesperson

Talespersoner väljs på två år och kan väljas om. Juni månad vartannat år tas nya beslut om talespersoner. Rekryteringen av talespersoner påbörjas i mars samma år, med undantag för 2020 då rekryteringen påbörjas i maj och beslut fattas i juli.

Uppdragen ska revideras vartannat år, dels avseende vilka som innehar uppdrag som talespersoner och dels avseende vilka politikområden som ska ha talespersoner.

Anmäl ditt intresse för att bli talesperson genom att fylla i detta formulär

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 12 juni.


RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Politiska sekreterare
Som politisk sekreterare i Riksdagsgruppen omsätter du Feministiskt initiativs politik i konkreta politiska förslag och arbetar med politikutveckling, folkbildning och aktivism inom ditt politikområde. Uppdraget är ideellt och har ingen tidsbegränsning. Som politisk sekreterare förväntas du arbeta 1-10 timmar i veckan beroende på period. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Som politisk sekreterare bidrar du med expertkompetens, research, faktagranskning och komplettering av skrivna texter, samt skriver underlag såsom motioner, propositioner och debattartiklar. Din roll är i första hand att bistå talespersonen för ditt utskott med underlag. Du kan även ombes att bistå partiledare med underlag. Vid behov och möjlighet ska Riksdagsgruppen och därmed du som politisk sekreterare även finnas som resurs för Fi:s kommun- och regionpolitiker i deras nämndarbete.

Följande utskott och temagrupper finns att ansluta sig till:

 1. Arbetsmarknadsutskottet
 2. Socialförsäkringsutskottet
 3. Socialutskottet
 4. Civilutskottet
 5. Utbildningsutskottet
 6. Kulturutskottet
 7. Finansutskottet
 8. Skatteutskottet
 9. Utrikesutskottet
 10. Försvarsutskottet
 11. EU-nämnden
 12. Konstitutionsutskottet
 13. Justitieutskottet
 14. Trafikutskottet
 15. Miljö- och Jordbruksutskottet
 16. Näringsutskottet
 17. Gles- och landsbygd
 18. Urfolk
 19. Antirasism
 20. Djurpolitik
 21. Funktionalitet
 22. Barnrätt

Anmäl ditt intresse för att bli politisk sekreterare i Riksdagsgruppen genom att fylla i detta formulär

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 12 juni. Därefter fortsätter vi rekrytera politiska sekreterare kontinuerligt.


SAMORDNINGSGRUPPEN SÖKER
Rekryterare
Vi söker personer som vill ingå i Feministiskt initiativs rekryteringsgrupp! Rekryteringsgruppen är en av partistyrelsens arbetsgrupper. Rekryteringsgruppen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till bland annat följande uppdrag: talespersoner, poster inom skuggriksdagsgruppen, arbetsgrupper och övriga ideella uppdrag.
Rekryteringsgruppen ansvarar också för valberedningens reservlista vid avhopp från partistyrelsen. Rekryteringsgruppen finns även till som extra stöd och bollplank vid övriga rekryteringar som sköts av andra inom partiet. Rekryteringsgruppens arbete är ideellt.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av rekrytering
• Har brett kontaktnät i organisationer och nätverk
• Delar Fi:s värdegrund och arbetar utifrån ett intersektionellt och antirasistiskt feministiskt perspektiv och förhållningssätt
Det är meriterande om du:
• Har eller tidigare har haft uppdrag inom Fi

Låter det intressant? Skicka presentationsbrev och CV senast 31 maj till [email protected]


SAMORDNINGSGRUPPEN SÖKER
Arbetsgrupp för vägledning i valberedningsarbete

Vi söker valberedare från olika delar i Feministiskt initiativ till en arbetsgrupp som ska ta fram en vägledning för feministiskt och antirasistiskt valberedningsarbete.
Vägledningen ska vara ett stöd för samtliga nivåer inom partiet, det vill säga för lokala, regionala och nationella valberedningars arbete. Den ska dels tydliggöra valberedningarnas roll, dels fungera som en handledning i det praktiska arbetet med att föreslå personer till förtroendeposter. Vägledningen ska utgå från andra centrala dokument i partiet, som exempelvis vår intersektionella handlingsplan. Uppdraget är ideellt.

För att vägledningen ska bli så användbar som möjligt vill vi ha en arbetsgrupp som består av dig som:

• Sitter eller har suttit i en valberedning lokalt, regionalt eller nationellt
• Har erfarenhet av valberedning inom partiet eller från andra organisationers valberedningar
Arbetsgruppen ska vara klar med vägledningen den 1 september 2020. Uppdraget är ideellt.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till [email protected] senast den 31 maj 2020. Det är viktigt att du skriver vilka valberedningar du har suttit i och varför du vill vara med i arbetsgruppen. Du ska också vara medlem i Feministiskt initiativ.


SAMORDNINGSGRUPPEN SÖKER
Arbetsgrupp för demokrati och delaktighet på kongresser

Vi söker deltagare till en arbetsgrupp som ska utreda hur ombud väljs, samt att alla ombud kan vara med och påverka inför de besluts som tas på kongressen. Vilka som väljs till ombud och vilka som hörs på kongressen är en maktfråga. Arbetsgruppen ska bland annat utreda hur pläderingar kan vara mindre begränsande och om det finns andra mötesformer som underlättar för fler att vara med och påverka besluten. Arbetsgruppen ska också ta fram en konkret vägledning för ombudsprocessen baserat på vår intersektionella handlingsplan.
Vi söker dig som har kompetens inom demokrati och delaktighet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Uppdraget är ideellt.
Arbetsgruppen ska vara klar med vägledningen samt rapportera till styrelsen senast den 1 september 2020.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till [email protected] senast den 31 maj 2020. Det är viktigt att du skriver vilka kompetenser, erfarenheter och perspektiv du kan bidrag med och varför du vill vara med i arbetsgruppen. Du ska också vara medlem i Feministiskt initiativ.