Aktuella uppdrag

Här hittar du information om lediga uppdrag inom Feministiskt initiativ.

Här hittar du information om lediga uppdrag inom Feministiskt initiativ.

RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Talespersoner (ANSÖK SENAST 31 JANUARI 2021)
Talespersoner representerar Feministiskt initiativ inom sitt politikområde, och arbetar proaktivt och reaktivt med prioriterade politiska frågor genom uttalanden (exempelvis debattartiklar och texter till sociala medier och hemsida, samt intervjuer och debatter), närvaro och synlighet. Talespersoner förväntas finnas till hands för medlemmar, Fi-föreningar och media för att berätta om Fi:s politik, samt engagera medlemmar inom sitt område. Talespersoner bör samverka externt, men också mellan varandra i partiet. Uppdraget tar 4-10 timmar i veckan. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

I uppdraget ingår:

 • Att stödja grupper, styrelse och partiledare med underlag som rör ditt politikområde
 • Att medverka på externa och interna samtal för att berätta om Fi:s politik
 • Att tillsammans med delar av Riksdagsgruppen och partiledare göra upp en plan för hur vi når ut med vår politik och även vara med att utveckla denna
 • Att veckovis medverka på digitala möten som partiledare sammankallar till. Vid dessa möten deltar Riksdagsgruppen, samt partistyrelsens politik- och kommunikationsgrupp.
 • Att ansvara för att ditt utskott producerar debattartiklar inom utskottets politikområde, särskilt i anslutning till relevanta händelser och datum. Debattartiklar publiceras genom Fi:s pressansvariga.

Vi rekryterar nu talespersoner för dessa politikområden:

Antirasistisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Barnrättspolitisk talesperson
Sexualbrottspolitisk talesperson
Sjukvårdspolitisk talesperson
Socialförsäkringspolitisk talesperson
Urfolkspolitisk talesperson

Talespersoner väljs 2020-2021 på ett år och kan väljas om. 2021 kommer talespersoner att väljas på två år.

Anmäl ditt intresse för att bli talesperson genom att fylla i detta formulär senast 31 januari 2021.

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande.


RIKSDAGSGRUPPEN SÖKER
Politiska sekreterare (LÖPANDE REKRYTERING)
Som politisk sekreterare i Riksdagsgruppen omsätter du Feministiskt initiativs politik i konkreta politiska förslag och arbetar med politikutveckling, folkbildning och aktivism inom ditt politikområde. Uppdraget är ideellt och har ingen tidsbegränsning. Som politisk sekreterare förväntas du arbeta 1-10 timmar i veckan beroende på period. Arbetet är mer intensivt med fler arbetstimmar inför kongress och val, samt vid aktuella händelser som berör ditt politikområde.

Som politisk sekreterare bidrar du med expertkompetens, research, faktagranskning och komplettering av skrivna texter, samt skriver underlag såsom motioner, propositioner och debattartiklar. Din roll är i första hand att bistå talespersonen för ditt utskott med underlag. Du kan även ombes att bistå partiledare med underlag. Vid behov och möjlighet ska Riksdagsgruppen och därmed du som politisk sekreterare även finnas som resurs för Fi:s kommun- och regionpolitiker i deras nämndarbete.

Följande utskott och temagrupper finns att ansluta sig till:

 1. Arbetsmarknadsutskottet
 2. Socialförsäkringsutskottet
 3. Socialutskottet
 4. Civilutskottet
 5. Utbildningsutskottet
 6. Kulturutskottet
 7. Finansutskottet
 8. Skatteutskottet
 9. Utrikesutskottet
 10. Försvarsutskottet
 11. EU-nämnden
 12. Konstitutionsutskottet
 13. Justitieutskottet
 14. Trafikutskottet
 15. Miljö- och Jordbruksutskottet
 16. Näringsutskottet
 17. Gles- och landsbygd
 18. Urfolk
 19. Antirasism
 20. Djurpolitik
 21. Funktionalitet
 22. Barnrätt

Anmäl ditt intresse för att bli politisk sekreterare i Riksdagsgruppen genom att fylla i detta formulär

Ytterligare rekryteringsunderlag kan begäras. Intervjuer sker löpande. Vi rekryterar politiska sekreterare kontinuerligt.


SAMORDNINGSGRUPPEN SÖKER
Rekryterare
Vi söker personer som vill ingå i Feministiskt initiativs rekryteringsgrupp! Rekryteringsgruppen är en av partistyrelsens arbetsgrupper. Rekryteringsgruppen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till bland annat följande uppdrag: talespersoner, poster inom skuggriksdagsgruppen, arbetsgrupper och övriga ideella uppdrag.
Rekryteringsgruppen ansvarar också för valberedningens reservlista vid avhopp från partistyrelsen. Rekryteringsgruppen finns även till som extra stöd och bollplank vid övriga rekryteringar som sköts av andra inom partiet. Rekryteringsgruppens arbete är ideellt.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av rekrytering
• Har brett kontaktnät i organisationer och nätverk
• Delar Fi:s värdegrund och arbetar utifrån ett intersektionellt och antirasistiskt feministiskt perspektiv och förhållningssätt
Det är meriterande om du:
• Har eller tidigare har haft uppdrag inom Fi

Låter det intressant? Skicka presentationsbrev och CV till [email protected]