Aktuella uppdrag

Här publicerar vi aktuella ideella uppdrag och aktiva arbetsgrupper som du kan söka dig till. Klicka på länkarna för att komma till annons eller beskrivning av uppdraget. Varmt välkommen att engagera dig i Fi!

Här publicerar vi aktuella ideella uppdrag och aktiva arbetsgrupper som du kan söka dig till. Klicka på länkarna för att komma till annons eller beskrivning av uppdraget. Varmt välkommen att engagera dig i Fi!

Feministiskt initiativ strävar efter en stor bredd av erfarenheter, kunskaper, nätverk och maktkritiska perspektiv inom hela organisationen. Vi söker dig som inte har politisk erfarenhet eller föreningsvana sedan tidigare, och dig som är eller har varit aktiv inom Fi eller andra folkrörelser och organisationer. Vi vill att fler människor ska vilja påverka politiken, och vi gör det tillsammans!

Tidsbegränsade uppdrag och utlysningar

Nationella valberedningen väljs på partikongressen som är vartannat år. Valberedningen bereder val till partiledare, partisekreterare och ledamöter till styrelsen samt listor inför val till riksdag och EU-parlamentet. Just nu pågår arbetet med att bereda val av kandidater till Feministiskt initiativs riksdagslista 2022! Därefter är det dags att ta fram förslag på ny styrelse inför kongressen 2023.

På grund av att det finns vakanser i valberedningen fick rekryteringsgruppen uppdrag av kongressen att rekrytera fler personer till valberedningen. Vi letar därför efter dig som vill ha ett av partiets kanske viktigaste uppdrag!

Läs mer om uppdraget här eller ansök direkt genom att fylla i detta formulär!

Vill du vara med och förändra makten och förnya politiken? Nominera dig själv eller någon annan till Feministiskt initiativs riksdagslista 2022! Som riksdagsledamot och kandidat för Feministiskt initiativ:

  • Driver du Feministiskt initiativs politik.
  • Representerar partiet och våra väljare.
  • Följer riksdagsgruppens gemensamma beslut.
  • Är du prestigelös och samarbetar med partikollegorna.
  • Arbetar du medvetet och öppet för att synliggöra och utmana patriarkala strukturer såväl inom riksdagsgruppen som i riksdagsarbetet.

Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad. Sista dag för nominering är den 15 oktober. Läs mer om uppdrag, rekryteringsprocess, valberedning och tidsplan här.

 

Löpande rekryteringar och arbetsgrupper

En nyckelfunktion i Fi:s organisation är vår nationella rekryteringsgrupp. Denna arbetsgrupp jobbar med att rekrytera personer (framför allt inom partiet och bland medlemmarna, men även uppsökande) till olika arbetsgrupper, roller och funktioner inom Fi. Vi söker dig som vill bidra till att partiet växer på ett hållbart sätt, att rätt person hamnar på rätt plats, och att vi fortsätter förnyas och vidareutvecklas som organisation och rörelse.

Läs mer om rekryteringsgruppens uppdrag, roller och uppgifter här.

F!KA (Feministiskt initiativs ideella kommunikationsavdelning) sköter Fi:s löpande och proaktiva kommunikationsarbete. F!KA har sitt digitala kontor på Facebook och består av kommunikatörer, formgivare och fixare med stora som små uppdrag och funktioner inom kommunikationsarbetet. F!KA jobbar framför allt med sociala medier, pressmeddelanden och placering av debattartiklar, partiets webbplats, medlemsbrev, tryckt informationsmaterial, kampanjdagar och kampanjmaterial.

Just nu söker vi en ansvarig för Feministiskt initiativs webbutik, läs mer om uppdraget här!

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt? Kontakta [email protected]!

Fi Arrangemang är en arbetsgrupp under F!KA som samordnar större evenemang och kampanjer, exempelvis Almedalen, Pride, 8 mars, 1 maj, Metoo-månad (november) och liknande. Arbetsgruppen samordnas av en och samma person men kan sedan bestå av olika projektgrupper med olika personer som ansvarar för ett visst arrangemang. Arbetet sker i tät kontakt med F!KA och kommunikationsansvarig.

Just nu söker vi en samordnare till Fi Arrangemang, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt, eller har du frågor? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

 

Inom Fi Medlem ryms medlemsvård, medlemsvärvning och samordning av medlemsaktiviteter på nationell nivå. Fi Medlem hjälper medlemmar att engagera sig och hitta sin plats i partiet, liksom att odla en partikultur för hållbart engagemang.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med medlemsansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Föreningar fungerar som ett stöd till lokalföreningarna i deras organisering, till exempel när det gäller uppstart av nya avdelningar och kommunföreningar, men även i den löpande verksamheten. Fi Föreningar skickar ut nyhetsbrev till föreningarna, svarar på frågor via [email protected] och administrerar Föreningssajten (f d Gruppsajten), som är en intern sajt för information och material för Fi:s lokalföreningar.

Just nu söker vi administratörer till Fi Föreningar, läs mer och ansök här!

Vill du vara med och bidra i arbetet på andra sätt, eller har du frågor? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Internationellt samlar partiets arbete gällande internationellt samarbete och kunskapsutbyte. Feministiskt initiativ har sedan vi bildades betonat betydelsen av internationell solidaritet, nedrustning och mänsklig säkerhet. Vår utrikespolitik har ett nord-sydperspektiv och därmed rättvisekrav på historiska övergrepp och kolonialt förtryck men också på att dagens vapenexport måste upphöra samt att rätten till asyl måste försvaras. Internationellt samarbete och dialog är avgörande för att lösa konflikter, skapa fred och minska våldet. Som feministiskt parti i det globala Nord har vi också mycket att lära av andra feministiska och dekoloniala rörelser runt om i världen.

I Europa deltar Fi i nätverket Feminists United Network Europe och bygger relationer med andra feministiska partier med sikte på en feministisk grupp i EU-parlamentet. Globalt strävar vi efter att samverka med, och inspireras av, organisationer, rörelser och aktörer som verkar intersektionellt för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Fi Digital infrastruktur har ett helhetsgrepp om partiets digitala verktyg, kanaler för intern och extern kommunikation osv. Här ingår de tekniska aspekterna av funktion, utveckling och samspel mellan olika webbplatser, webb-shop/distribution, e-post, fil- och dokumenthantering, mallar och arbetsverktyg, kanaler för intern kommunikation och diskussion, tillgänglighet, IT-säkerhet och GDPR. Fi Digital infrastruktur ska se till övriga organisationens behov och önskemål och sträva efter en så lättanvänd och tillgänglig arbetsmiljö som möjligt.

Vill du vara med och bidra i arbetet? Kom i kontakt med ansvarig styrelseledamot via [email protected]!

Riksdagsgruppen består av politiska utskott som speglar utskotten i riksdagen, samt grupper och utskott som riksdagen saknar. Gruppen består av talespersoner som är ansvariga för olika politiska områden och som leder tillhörande utskott, samt av politiska sekreterare som jobbar i utskotten tillsammans med talespersoner, partiledare och partistyrelse. Riksdagsgruppen deltar i det politiska samtalet genom att sprida befintlig nationell Fi-politik i debatt, samt genom att utforma och konkretisera Fi:s politik i relevanta politiska förslag som förankras med partiledare och partistyrelse. Riksdagsgruppen arbetar även med aktivism och med folkbildning internt och externt, med syftet att öka kännedomen om Feministiskt initiativs nationella politik.

Riksdagsgruppen rekryterar löpande politiska sekreterare – läs mer och ansök här!