Värdigt liv – Ett unikt samarbete inför EU-valet 2024

9 december 2023

Under valrörelsen 2022 inleddes flera samarbeten mellan mindre partier. I Uppsala hade Feministiskt initiativ (FI) och Partiet Vändpunkt (PV) gemensam valstuga, och Basinkomstpartiet (BIP) arrangerade event tillsammans med PV om basinkomstfrågan. Vi insåg då att vi, trots våra olika ingångar, har en gemensam vision om ett samhälle som ser större värden och viktigare mål än de rent ekonomiska.

I detta såddes fröet till det mycket större samarbete vi nu presenterar inför EU-valet 2024. Fi och PV går till val med en gemensam lista och ett gemensamt valmanifest. BIP står utanför den gemensamma listan, men deltar på andra sätt i det fortsatta samarbetet. Eftersom vi alla längtar efter ett samhälle byggt på samarbete istället för konkurrens, så faller det sig bara naturligt att själva börja leva efter den principen, och vi bjuder in alla organisationer, partier och personer som delar vår vision att ansluta sig!

Värdigt liv

Värdigt liv är ett samarbete mellan gröna, feministiska, antirasistiska och antikapitalistiska partier och rörelser som tillsammans kämpar för radikal samhällsförändring i Europa.
Vi ser att ett samhälle som inte finns till för att värna livet oundvikligen kommer att bli en dödscivilisation. Vi ser det hända framför våra ögon, inte bara i krigets våld, eller hur vi låter vår planet bli obeboelig och hela ekosystem utrotas för att maximera vår produktion, utan också överallt i vår vardag. Stress, ojämlikhet och otrygghet är resultat av ett samhälle som inte i första hand är livsbejakande, utan har ekonomisk tillväxt som högsta mål. Så länge vi värderar pengar över liv, reduceras vi alla till siffror och budgetposter, och allt levande på Jorden blir till varor och produkter.

Värdigt liv samlas kring visionen om ett samhälle som grundas i omsorg, solidaritet, fred, hållbarhet och kollektivitet. Ett samhälle där rätten till ett gott och värdigt liv tillhör alla. Vi samlas kring behovet av att systemkritiska partier och rörelser på politikens vänstra planhalva går samman mot fascismen, nyliberalismen, kolonialismen, miljöförstöringen, militarismen och mot Fort Europa. Vi samlas i en gemensam förståelse av att alla politikområden och samhällsproblem är sammanflätade och därför behöver adresseras tillsammans, med livet som politikens högsta värde och mål.

Våra fem politiska områden

Miljö-och klimaträttvisa handlar om rättvis klimatomställning, biologisk mångfald, naturens rättigheter och motstånd mot ekocid, radikal minskning av bilism och flygtrafik, djurrätt, heltäckande omställning från ett industriellt till ett regenerativt skogs- och jordbruk samt ett stopp för nya gruvor.

Ekonomiskt systemskifte genom nerväxt, basinkomst, bankreformer, rättvis världshandel och ekonomisk demokrati. För att minska användningen av energi och andra resurser vill vi lägga om ekonomin så att vi styr mot landsbygdsutveckling och självförsörjning i stället för fortsatt urbanisering – dock utan att exploatera värdefulla naturområden.

Fred, säkerhet och antimilitarism. Vi vill verka för nedrustning, mänsklig säkerhet, AI-reglering och ett stopp för EUs strategiska partnerskap med NATO.

Migration och antirasism. Vi kräver ett slut på rasistisk diskriminering. Vi värnar urfolksrätt, asylrätt och vi vill se att EU genomför Caricom Reparations Justice Program (CRJP) och därmed betalar skadestånd och verkar för internationell försoning.

Feminism och funktionsrätt omfattar reproduktiva- och sexuella rättigheter, reproduktiv rättvisa, HBTQIA-rätt och funktionsrätt. Vi vill bland annat att EU stärker skyddet för transpersoner samt att det säkerställs att medlemsländerna efterlever FN:s funktionsrättskonvention.

För en värld som bejakar livet, med omsorg om alla liv och allt levande. En värld där människor ser sig som en del av naturen och inte som dess härskare. En värld där jämlikhet, rättvisa och fred råder. En värld fri från våld och förtryck. En värld där många världar ryms. Luondu Luonddu Láhkai (nordsamiskt ordspråk).

 

Preliminärt valmanifest
Preliminära valfrågor