Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Tre högaktuella fall av övergrepp mot urfolk

9 augusti 2019

Feministiskt initiativ vill idag den 9 augusti uppmärksamma FN:s Internationella dag för urfolk. Vi vill i samband med denna dag uppmärksamma tre högaktuella fall av övergrepp mot urfolk. 

Historiskt och i nutid kränks urfolk inte bara genom att berövas mark och liv, utan även genom att kränka deras kulturella rättigheter och människovärde. Det koloniala systemet har historiskt inte ens dragit sig för att kränka urfolks kvarlevor och i rasforskningssyfte skändat gravar. 

Därför är det av symbolisk betydelse att resterna från 35 samiska personer, som en gång i tiden skändats genom att grävas upp från kyrkogården i Lycksele, Västerbotten, äntligen kommer att återbördas. Övergreppet som samiska gravar drabbades av skedde i namn av rasforskning och är därför något som inte kränkt enbart de närmaste berörda utan samefolket som helhet. 

Något annat vi vill prata om är situationen i Valle del Tambo i Peru där småbrukande urfolk sedan den 15 juli försvarar sin mark och vattnet mot gruvexploateringstillståndet som tillkännagavs i början av juli. Befolkningen i dalen har under flera år kämpat emot planerna på kopparexploatering i området, något som tidigare kostat fem människors liv. Nationalpolisens insatser denna gång har ännu inte lett till dödsfall, men däremot många sjuka. Valle del Tambo blir därför, precis som Gállok i Sverige, exempel på dragkampen som pågår runt om i världen, mellan urfolken och de ekonomiska intressen som driver fram en av de mest miljöovänliga näringarna.  

Värt att uppmärksamma idag är också de alarmerande siffror av mördade miljöaktivister från urfolk som försöker försvara Moder Jord runt om i världen. Särskilt tydligt har detta blivit i Mexiko där en rapport visar att 80 % av utsatta miljöaktivister hör till olika urfolk. Detta enligt ett nätverk av mexikanska småbrukare, skogsbrukare och Golbal Wittness som pekar ut Mexiko som det fjärde farligaste landet för miljöaktivister.  

Feministiskt initiativ vill framföra våra respektfulla hälsningar till urfolk som kämpar för miljön. Något de gör inte bara för sin egen skull utan för planeten i sin helhet. Vi vill också särskilt hälsa till Sameföreningen i Lycksele som arbetat ihärdigt för att få svenska muséer att återbörda de samiska människoresterna från Lycksele och som därmed banat väg för en sanningsprocess beträffande de djupa koloniala kränkningarna såsom Sametinget föreslagit. 

 

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik