Carmen Blanco Valer, Riksdagskandidat för Fi 2018

Grattis moder jord på din dag

22 april 2020

Den 22 april, den Internationella FN-dagen för Moder Jord, påminner oss om de ömsesidiga banden mellan människor och natur.

Det är en dag som påminner oss om att vi måste upprätta en hållbar balans mellan ekonomiska behov, sociala rättigheter och naturens rättigheter – både för nuvarande och för kommande generationer.

Vi har aldrig, under vår livstid, blivit så tydligt påminda om hur viktigt det är att upprätthålla balansen mellan livets olika områden som nu när vi alla har drabbats av en pandemi. Under de senaste månaderna har vår planet kunnat andas ut, djuren har återvänt till sina livsmiljöer. Det har blivit tydligt att vi inte är herrar över jorden snarare än del av den.

Vi har fortfarande mycket att lära från urfolk och andra kulturer som inte sätter människan i centrum för skapelsen, i hövdingen Seattles ord: ”Mänskligheten har inte vävt livets väv, utan vi är bara en tråd i den. Allt vi gör mot livets väv, gör vi även mot oss själva. Allt är förenat. Alla varelser är sammanlänkade.” Det är därför vi i Feministiskt initiativ verkar för att erkänna naturens rättigheter i svensk lagstiftning och vill stärka naturens rättsliga ställning. Ekosystem och arter har ett egenvärde och en rätt att existera oavhängigt av vad vi människor tycker att vi kan ha dem till.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik