Riksdagskandidat för Fi 2018

Cherry Batrapo

Det finns en gräns, en brytpunkt, när effekten av besparingar leder till ökade kostnader. Inom många delar av vården har den gränsen för länge sedan passerats, och dessa så kallade besparingar blir allt dyrare, såväl mänskligt som ekonomiskt.

Mycket har förändrats under mina tjugo år inom vården. En hel del till det bättre, med ny kunskap och förbättrad teknik, men samtidigt har jag sett en ökad arbetsbelastning, en minskad tillgänglighet och tvivelaktiga prioriteringar. Även om det kan vara omöjligt för en enskild patient eller vårdanställd att få en överblick över all vård i hela Sverige, så måste vi få till stånd förändringar inom svensk vårdpolitik. Det är nödvändigt att lyssna på människorna som finns där. Det är ju den som själv har på sig skorna som bäst kan säga var de skaver.

Cherry har haft flera kommunpolitiska uppdrag för Feministiskt initiativ. Hon har bland annat suttit i Kommunfullmäktige, Vård -och omsorgsnämnd och Integrationsråd, och har då som fritidspolitiker kombinerat sitt lönearbete som specialistsjuksköterska med gediget parlamentariskt arbete. I Vård- och omsorgsnämnden har Cherry lyft Feministiskt initiativs politik inom främst brukares rättigheter, kompetenshöjning, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Som anställd i vården har Cherry har arbetat som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska och är idag verksam som operationssjuksköterska. Hon har varit anställd både privat och offentligt och har även praktiserat i andra länder. Den mesta tiden har varit på stora arbetsplatser med högt flöde, stor variation av patienter och i personalgrupper beståendes av olika professioner. Hon är dessutom särskilt utbildad och tränad i patientsäkerhetsarbete och säkerhetskultur på såväl system- och individnivå.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik