Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Självbilden står i vägen

15 juli 2018

Feministiskt initiativ vågar tala klarspråk.

Det finns någonting som står i vägen för den progressiva förändring som så många av oss vill se, oavsett om det handlar om jämställdhet, jämlikhet, miljö eller fred. Något som gör oss begränsade och ensidiga i vår blick på världen. Som riskerar att stå i vägen för att nya visioner och nödvändiga förslag kan förverkligas.
Den nationella självbilden.

Ett fenomen som finns över hela världen, och Sverige är inget undantag. Kanske är det till och med så att den svenska självbilden är särskilt problematisk, eftersom den tenderar att vara både självgod, provinsiell och på något sätt alltid oskyldig. I en tid då nationalistiska stämningar dominerar den mediala och politiska diskussionen blir effekten dubbel – felet ligger alltid hos “dom andra”. Oavsett om “Sverigebilden” upprätthålls genom statens varumärkesarbete eller ifrågasätts som falsk av så kallade Sverigevänner. Självbilden blir till ett mäktigt verktyg för både grupper med makt, och för de delar av befolkningen som passar in i den tänkta normen, som tillhör det nationella “vi:et”.

Så vad är problemet? Låt oss pröva den svenska självbilden på jämlikhetens arena.

“Sverige är ett jämlikt land”. Sverige är ett av de länder i världen där ojämlikheten växer snabbast och klassamhället liknar åter det vi hade för hundra år sedan. Sveriges rikaste tio personer har i dag en samlad förmögenhet som motsvarar en tiondel av befolkningens totala förmögenhet. Här lever pensionärer under EU:s fattigdomsgräns, här utför personer som rasifieras de mest osäkra och slitsamma jobben, här skeppas resurser från landsbygderna till städerna utan ersättning, här tvingas personer med normbrytande funktionalitet till husarrest och förnekas ett liv i frihet. Här ökar antalet superrika som flyttar sina pengar till skatteparadis, men vi har slutat föra statistik över förmögenhet. Här avgör klass och utbildning om du får rätt vård i tid. Jämlikt?

Poängen är nu inte att klaga på allt i Sverige, eller att bortse från att många saker är mycket svårare i andra delar av världen. Det är en uppmaning till en politisk diskussion där det inte ska vara givet att Sverige likställs med “det goda”, där nationalism inte behöver utgöra ramen för hur vi tänker. Bristande självinsikt står i vägen för ödmjukhet, respekt och utveckling.

Feministiskt initiativ har en inkluderande och systemförändrande politik för jämlikhet – ekonomiskt, socialt, geografiskt och kulturellt. Där vissa påstår att det handlar antingen om klass eller om rättigheter så påstår vi: det handlar om både och. Vår statsbudget visar att radikal omfördelning är möjlig, från rika till fattiga, från män till kvinnor, från kapitalägare till arbetstagare, från storstäder till landsbygder. Vi verkar för ekonomisk demokrati, medarbetarägande och global solidaritet. Vi vill gå från orättvisa skattesubventioner och skatteflykt till rättvisa pensioner, säkra arbetsvillkor, fullvärdig assistans, en värdig migrationspolitik, skärpta insatser mot rasism och annan diskriminering, förebyggande socialt och våldsförebyggande arbete, avgiftsfri kollektivtrafik, klimaträttvisa och en fungerande välfärd för alla oavsett bostadsort.

Feministiskt initiativ vågar tala klarspråk om Sveriges tillkortakommanden och dubbelmoral, och har förslag för att komma tillrätta med dessa orimliga och orättvisa förhållanden. Vi har politik som pekar på det obekväma utan att skylla på någon annan.

Gita Nabavi
Inez Abrahamsson
Cherry Batrapo
Farida Al-Abani
Martin Jordö
Denise Cresso-Nydén

Publicerad i Värmlands folkblad 2018-07-03, https://www.vf.se/debatt/sjalvbilden-star-i-vagen/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik