Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Kortsiktiga lösningar räddar inte vården

16 juli 2018

Hur ska regionen ”säkerställa en trygg och säker vård” med 67 miljoner extra från regeringen när Sahlgrenska redan efter årets två första månader gått 99 miljoner back och infört anställningsstopp? Vården behöver en förutsägbar finansiering och en långsiktig plan, såväl för länets universitetssjukhus som för landet i stort, skriver Cherry Batrapo, Stina Sewén och Martin Jordö från Feministiskt initiativ som nu kandiderar till regionfullmäktige.

I måndags släppte regeringen sin vårbudget där de stolt presenterade 400 miljoner extra till vården för att ”säkerställa en trygg och säker vård”. Regeringen föreslår att landstingen ska använda pengarna till förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården samt förbättrade vårdteam med flera olika professioner. Pengarna ska fördelas utifrån antalet invånare i de olika regionerna vilket ger Västra Götalandsregionen knappt 67 miljoner kronor.

Regeringens satsning är knappt plåster på såren i en ständigt blödande verksamhet. Personalen på akutmottagningen på Sahlgrenska har nu skrivit ett upprop mot att det inte finns vårdplatser där patienter i behov av sjukhusvård kan läggas in. Det leder till att vårdbehövande blir kvar alltför länge på akuten i väntan på en plats; utan mat, mediciner och viktig omvårdnad. Detta samtidigt som sängar står tomma på avdelningar som fått dra ner på sin verksamhet, främst på grund av personalbrist.

Detta ökar så klart trycket på de avdelningar som är i gång. Det ger överbeläggningar och så kallade ”utlokaliseringar”, det vill säga att patienter får vårdas på avdelningar med annan kompetens och inriktning än vad patienterna är där för och behöver, vilket ökar risken för vårdskador. Svårigheten att rekrytera och behålla personal på sjukhuset ökar antalet inhyrd personal, vilket är dyrt. Det gör också att landstinget behöver köpa vård från privata aktörer då de själva inte kan utföra sitt uppdrag. Detta är också dyrt. Det blir en kedja av aktioner som i slutändan ger mindre vård per skattekrona jämfört med om sjukhuset lyckats behålla befintlig personal.

Efter de två första månaderna i år visade Sahlgrenska på ett ökat budgetunderskott på 99 miljoner och införde anställningsstopp. Ordföranden för universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) är dock inte bekymrad. Han menar att de har goda utsikter att nå en budget i balans och hans medarbetare räknar med att detta kan uppnås genom att 300 medarbetare försvinner från sjukhuset. I en intervju i SVT Nyheter Väst meddelar han att ”detta kommer att märkas, men vi har så duktig personal på sjukhuset så jag tror det får minimal effekt” (10/4). Att ytterligare försämra medarbetares arbetsmiljö, att utnyttja ”duktiga” medarbetares medmänsklighet över bristningsgränsen, är både skamligt och kortsiktigt. Vård- och omsorgspersonal har redan sträckt sig och sprungit snabbare, men gränsen är nådd. Medarbetare slutar och patienter kommer till skada.

Så hur ska Sahlgrenska ”säkerställa en trygg och säker vård”? Hur ska sjukhuset bli en attraktiv arbetsplats där välbehövda stängda vårdplatser kan öppnas igen? Hur långt kommer regeringens 67 miljoner kronor till både primärvård och vård räcka för att förbättra vården i en region där det största sjukhuset redan innan årets första kvartal har gått 99 miljoner back och infört anställningsstopp?

Regeringens satsningar, likväl som Sahlgrenskas åtgärder, är kortsiktiga och ger inte vården förutsättningar att utvecklas och utföra sitt uppdrag på ett personcentrerat sätt. Det släcker bränder men skapar ingen förebyggande och kontinuerlig vård. Har de folkvalda och ansvariga missat att Sverige har en åldrande befolkning? Vården behöver en förutsägbar finansiering och en långsiktig plan, såväl för länets universitetssjukhus som för landet i stort. Att alliansen styr över VGR i samarbete med Miljöpartiet har inte underlättat situationen då de lyckats med trippeln att fortsätta privatisera vårdsektorn, gå med större underskott och vägra höja skatten. Feministiskt initiativ ställer nu upp i landstingsvalet i Västra Götaland och att ändra på dagens förda vårdpolitik blir vår främsta valfråga.

Men allt går inte att lösa på regionnivå. I Feministiskt initiativs förslag till statsbudget har vi därför avsatt 6 miljarder årligen för att öka antalet vårdplatser och förstärka och utveckla primärvården. För VGR skulle det innebära cirka 1 miljard extra varje år.  Det är den storleksordningen på resurser som behöver skjutas till för att ge en trygg vård.

Cherry Batrapo

Stina Sewén

Martin Jordö

 

Publicerad i Expressen, 2018-04-19, https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/kortsiktiga-losningar-raddar-inte-varden/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik