Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Det håller inte, Ebba Busch Thor

20 augusti 2018

Värderingar, miljömål, invandring och välfärd. Ämnena är väl valda i intervjun med Kristdemokraternas partiledare. Det är frågor där Kd själva väljer att föra ut politik och som blir intressanta inte minst i en jämförelse med övriga allianspartier. Det är också frågor som Fi mycket gärna pratar om.

Idag frågades kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor ut i Ekots partiledarintervju. Sammanfattningsvis kan sägas att Fi och Kd i många fall delar samma problemformulering, men att vi gör en helt annan orsaksanalys, ibland har en helt annan världsbild och ser andra lösningar.

Våra konkreta lösningsförslag tycks ha mer stöd i fakta och forskning, medan Ebba Busch Thor snarare har svårt att svara med tydliga besked.

Kd vill likt Fi avskaffa landstingen. Vi ser båda att det kan göra vården med jämlik. Sollefteå BB tas som exempel. Ebba Busch Thor lovar att det ska öppnas ”i någon form” ifall landstingen avvecklas. Det är ett tunt löfte som knappast kan uppfyllas nästa mandatperiod. Ebba Busch Thor menar att Kd kan vården och har tidigare i sommar påstått att de är bäst på vårdfrågor i hela Alliansen. Det blir dock inte trovärdigt när Kd samtidigt hyllar sitt förslag om extra pengar till legitimerad sjukhuspersonal som låter bli att ta ut semester under sommaren. Inte bara väljer de att inte se den stora grupp av undersköterskor som exkluderas i deras förslag, de fick även på god grund fackförbund emot sig.

Ebba Busch Thor lyfter även Kd:s välfärdslöfte. Att det skulle krävas skattehöjning för att stärka välfärden avfärdas. Deras löfte vill låta som om de vill satsa på sjukvård, polis och äldrevård. Förslagen går dock ofta emot det polisförbundet förespråkar och den expertis F! format politiken utifrån; att bästa skyddet mot kriminalitet är en stark socialpolitik. Läs Gunno Gunnmos erfarenheter och politiska förslag här.

Äldrevården får gärna byggas ut såsom Kd föreslår, där är vi överens. Däremot har Ebba Busch Thor ingen kredibilitet vad gäller kompetensförsörjning och utbildning av den personal som måste arbeta på dessa äldreboenden. Hon vill knappt ens se det som ett problem. Vi ser alldeles glasklart att bemanningen inom såväl äldreomsorgen och vården är ett stort problem som måste adresseras. Vi har konkreta förslag för såväl akuta åtgärder och satsningar som håller långsiktigt. Det handlar till stor del om en uppvärdering av vårdyrket, men högre lön, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Ett löfte från Kd som taget ur sitt sammanhang låter bra är mindre barngrupper i förskolan. Det ska delvis bekostas med statsbidrag, men även med höjd maxtaxa. Det skulle innebära att avgiften för vissa hushåll skulle öka med över 300 kr i månaden. Att en sektor som behöver stärkas upp resursmässigt till stor del ska göra det genom att finansiera sig själv på detta vis, är motsatsen till hur Fi vill öka resurserna till förskolan, vi gör det genom att omfördela i den gemensamma statskassan.

Kd vill ha mer kärnkraft. De menar att det är enda sättet att nå de redan satta klimatmålen. Det sades inget om att vi behöver minska våra utsläpp eller ändra våra vanor, i stället ska energibolagen tvingas att producera billigare el, och det ska göras med ökad produktion av kärnkraft. Det framgår också att Ebba Busch Thor väljer att tolka energiuppgörelsen på sitt eget sätt. Läs gärna hur vi i F! vill klara klimatkrisen.

Kd vill ha en stram och kontrollerad invandring. De är egentligen för anhöriginvandring, men kommer inte att ställa det som krav i en eventuell framtida Alliansregering. Det enda Ebba Busch Thor kan lova är att Kd kommer att vara ”tuffa i förhandlingar”.

När det kommer till samarbete med Sd så säger Kd nej till formaliserat samarbete. Däremot ja till att regera trots att det skulle krävas stöd av Sd för att få igenom förslag. Hur detta i praktiken skulle gå till låter som en röra av antaganden och med märkliga beskrivningar av hur det redan går till.

I samtalet förklarar Ebba Busch Thor att Kd:s politik utgår från kristna värderingar som handlar om alla människors lika värde. Hur dessa värderingar tar sig uttryck i politiken skiljer sig åt mellan ledande kd-politiker, men det ser inte Ebba Busch Thor som ett problem trots att partiet vill bygga sin politik på just det.

Vi pratar gärna om värderingar och värdighet, och vi i Fi utgår på riktigt från alla människors lika värde.

 

 

 

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik