Cherry Batrapo, Riksdagskandidat för Fi 2018

Feministiskt initiativs statsbudget ger bättre arbetsvillkor i vården

15 juli 2018

Vi har innovativa förslag på hur vården kan förbättras och i vår statsbudget har vi omfördelat resurser så att välfärden får mer. Med bland annat höjda löner och bättre arbetstider kan vi locka fler att stanna kvar i sina anställningar i sjukvården, skriver Cherry Batrapo och Annelie Nordström.

Aldrig förr har det varit möjligt att bota och behandla så många svårt sjuka som nu, den medicinsktekniska utvecklingen har gått fort framåt, men utan kunnig personal som kan använda tekniken och ge adekvat omvårdnad kommer framstegen ändå inte patienterna till del.

Det finns stora områden som är eftersatta inom svensk sjukvård. Det är en av många anledningar som motiverar Feministiskt initiativ att ställa upp i val till riksdag och flera landsting/regioner. Vi har innovativa förslag på hur vården kan förbättras och i vår statsbudget har vi omfördelat resurser så att välfärden får mer.

Problemen har eskalerat

Väntetider till behandlingar, sökandet efter ett BB att föda på, stängda vårdavdelningar, orimligt långa köer på akuten och svårigheter att få tid hos sin husläkare är tydliga konsekvenser av den politik som tog plats i Sverige under regeringen Reinfeldt. I Västra Götalandsregionen har problemen eskalerat under det regionala alliansstyret.

Att strypa resurser till välfärden får alltid konsekvenser. De som får ta smällen är personal och patienter. Personalen går redan på knäna och ser med skräck fram emot sommarmånaderna, då inför Sahlgrenska anställningsstopp. Vi häpnar, och tror inte att sjukdomar, skador och förlossningar tar semester!

Personalbrist skapar köer

För att kunna rätta till detta, krävs att de styrande förstår vad som orsakar problemen. Det gör vi i F!. Vi ser att det är brist på personal med rätt kompetens som skapar köer, långa väntetider och trängsel på akuten. Det finns gott om lokaler, sängar och teknisk utrustning, men det är brist på personal.

Jobben i sjukvården måste göras attraktivare! Vi behöver att fler unga känner sig lockade av vårdyrken, och framför allt att erfaren personal vill kvarstanna i sina anställningar och känna glädje i att vidareutvecklas. Vi lyssnade på sjuksköterskestudenterna i Göteborg när de demonstrerade den 29 april under parollen ”inte under 30k”. Det handlar såklart om löner som är alldeles för låga i förhållande till det ansvar som vilar på vårdpersonalens axlar, men också om arbetstider, arbetsmiljö och bemanning.

Vi kommer också att jobba för att Sverige successivt förkortar normalarbetstiden från 40 timmar i veckan till 30.

Bemanningen är den svåraste saken att förbättra, då det redan i dag saknas sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Med höjda löner och bättre arbetstider kan vi locka fler att stanna kvar i sina anställningar och med fler utbildningsplatser och generösare studiestöd kan fler kompetenta medarbetare rekryteras efterhand. Vi behöver även betydligt smidigare valideringar och vägar in för människor med utbildning i andra länder.

När F! tar plats i riksdagen kommer vi att jobba hårt för att det instiftas en jämställdhetsfond och att Medlingsinstitutet får ett nytt uppdrag som innebär att de ska stimulera parterna att skapa jämställda löner. De värdediskriminerade jobben i vård och omsorg måste kunna spräcka märket till dess lönerna har kommit i kapp.

Kortare arbetstid

Vi kommer också att jobba för att Sverige successivt förkortar normalarbetstiden från 40 timmar i veckan till 30. Det är ett viktigt steg för att vi alla ska ha tid att både leva och arbeta. Arbetstidsförkortningen kommer att främja folkhälsan, och inte minst för alla de kvinnor som i dag sätter sin egen hälsa på spel för att ge andra vård och omsorg.

Arbetet på nationell nivå kommer att ta tid, men är fullt möjlig. Under tiden kommer vi i F! att fortsätta jobba hårt för en aktiv personalpolitik i alla de kommuner, landsting och regioner där vi har, och tar ny plats efter höstens val, det är ett löfte vi ger Vårdförbundets medlemmar då de samlas till kongress på Bohusgården i veckan.

Klart vi kan.

Cherry Batrapo

Annelie Nordström

 

Publicerad i Götebrogsposten 2018-05-15, http://www.gp.se/debatt/fi-s-statsbudget-ger-b%C3%A4ttre-arbetsvillkor-i-v%C3%A5rden-1.6013940

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik