Gudrun Schyman

Din röst räknas! Varje röst är ett hopp, en verklighet och en människa. I en demokrati finns inte några bortkastade röster.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik