Gudrun Schyman, Gruppledare för Fi i Simrishamn

Finansbranschen hycklar om hållbarhet

22 augusti 2018

Krig, miljöförstöring, människorättskränkningar, fossila bränslen och markstöld är inte hållbart. Det vet redan varenda vettig människa. Ändå kan finansbranschen fortsätta att tänja på begrepp som hållbarhet och ansvar.

Riksdagspartierna säger en sak och finansvärlden en annan, trots att samma ord används. Sverige ska vara bäst på klimat. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en självklarhet. Men vad svenska pensions- och sparpengar spelar för roll verkar fortfarande satt på undantag från dessa värderingar. Det är uppenbart att orden ”hållbar” och ”ansvarsfull” blir extra töjbara ju mer pengar som ligger i potten.

I slutet av juli visade kommunikationsföretaget Aspektas kartläggning av de största svenska börsbolagen att en tredjedel inte jobbar utifrån ett enda av de globala hållbarhetsmålen, och att fyra av fem är långt ifrån att ha en rimlig målbild.

Bara de senaste par åren har retoriken i finansvärlden ändrats markant. Nya hållbarhetskriterier från bolagens egna huvudkontor avlöser varandra och det ges ut mängder av reportageskrifter om hur bra det går. Det som inte har följt med är någon lika markant förändring i hur det faktiskt ser ut i fondportföljerna. Och vi undrar varför dagens riksdagspartier inte säger ifrån tydligare.

Rösterna som hörs uttala sig kommer nästan uteslutande från näringslivet och handlar om att allt pekar åt rätt håll nu. Inte i någon annan del av samhället hade det setts som rumsrent att sätta betyg på sig själv så till den grad som faktiskt är vardagsmat när bolag bedömer sig själva i hållbarhetsfrågor och ansvarsfulla investeringar.

Det som inte har följt med är någon lika markant förändring i hur det faktiskt ser ut i fondportföljerna. Och vi undrar varför dagens riksdagspartier inte säger ifrån tydligare.

Hösten 2017 lanserades Svanenmärkning av fonder, men till och med dessa fonder investerar fortfarande i bolag som är kända miljö- och folkrättsbovar. Det här vittnar om två saker. Dels att det finns en efterfrågan på bättre hållbarhetstänk på fondmarknaden, och dels att det ännu inte finns tillräckligt med politiker i riksdagen för att säkerställa att fondbolagen inte tar genvägar när de ska tillgodose denna efterfrågan.

Något annat som också lanserades förra hösten är Stockholm Sustainable Finance Center, en fjäder i hatten för finansmarknadsminister Per Bolund. Det är naturligtvis ett viktigt uppdrag att ta reda på hur finansvärlden kan bli mer hållbar. Men lätt förolämpande för forskarvärlden om de först måste ta fram rapporter som talar om att vapen, folkrättskränkningar och markrofferi är ohållbart. Det vet redan varenda vettig människa. Det som saknas är politiskt mod att göra något åt det på riktigt.

Att använda delar av kapitalet till samhällsnyttiga investeringar, med avkastningskrav, öppnar även nya möjligheter för utveckling.

När svenska fondpengar inte längre investeras i de värsta miljö- och människorättsbovarna vore det på riktigt intressant att höra vad Stockholm Sustainable Finance Center kan komma fram till för ytterligare pusselbitar.

Med Feministiskt initiativ i riksdagen skulle landet få minst 14 ledamöter som skulle driva på för att få slut på hyckleriet om hållbara pensions- och privatfonder. Att ge AP-fonderna, det vill säga de statligt förvaltade pensionspengarna, skarpare riktlinjer är bara ett par riksdagsbeslut bort. Krav på hållbarhet och respekt för mänskliga rättigheter behöver jämställas med avkastningskrav i direktiven. Att använda delar av kapitalet till samhällsnyttiga investeringar, med avkastningskrav, öppnar även nya möjligheter för utveckling.

Att skärpa kraven på hederlig kommunikation från företag kring sitt eget hållbarhetsarbete kräver att vi först kommer överens om vad ”hållbar” egentligen betyder. Tur är väl att de flesta människor verkar överens om det, och då är det bara för finansbranschen att börja använda samma tolkning. Krig, miljöförstöring, människorättskränkningar, fossila bränslen och markstöld är inte hållbart. Låt oss sluta finansiera det helt och hållet.

 

Gudrun Schyman, partiledare
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson
Pelle Hällje, riksdagskandidat

Detta är en dabettartikel som först publicerades 21 augusti 2018 i SvD. Länk till SvD här.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik