Gudrun Schyman, Gruppledare för Fi i Simrishamn

Dags att reagera Sverige!

31 augusti 2018

Tidigt i augusti dog Gheorge Hortolomei-Lupu, en rumänsk EU-medborgare som levt i utsatthet i Sverige i flera år. Han var ensam, hemlös, sjuk och för att överleva bad han om hjälp från förbipasserande vid en mataffär i Husqvarna.

Han levde ett liv i Sverige som tusentals andra från framförallt Rumänien och Bulgarien gör. Ett liv i utsatthet. Den utsattheten bestod i att inte få sina mänskliga rättigheter respekterade och tillgodosedda eftersom han sov utomhus utan tillgång till tak över huvudet, till vatten och avlopp, under oacceptabla sanitära förhållanden och utan trygghet och säkerhet från fientliga. Detta blev hans död.

 

Vi i Feministiskt initiativ har länge varit pådrivande för att ingen ska vara hemlös, oavsett bakgrund eller medborgarskap. I de kommuner som vi blev invalda i 2014 har vi kämpat för att såväl ensamkommande, papperslösa , EU-medborgare eller hemlösa medborgare som sover på gatan inte ska behöva göra det.

 

De mänskliga rättigheterna är universella och ska, i enlighet med det löfte Sverige gav när vi undertecknade FN:s konventionen om de mänskliga rättigheterna, följas och införlivas. Alltför länge har det inte gjort det.

 

I takt med att den ökande nationalismen och den normaliserade rasismen tagit ett fastare grepp om samhället, inte minst inför valrörelsen, har politiska förslag som ämnar straffa fattiga som ber om hjälp på gatorna i Sverige hetsat upp samhällsklimatet. Det har visat sig gång på gång att EU-medborgare i utsatthet blir spottade på, slagna, tält och husvagnar som de ibland sover i sätts i brand, de trakasseras av förbipasserande och polis, får utstå nazisthälsningar och i många fall utstå hatbrott. Ändå finns det bara i ett fåtal kommuner som har härbärgen som året runt välkomnar in EU-medborgare till ett säkert och tryggt ställe där de kan sova och få sina grundläggande basbehov tillfredsställda. Exempel på kommuner som har ett rättighetsbaserat sätt att agera på situationen där medmänniskor lider i utsatthet är Lund och Gotland.

 

Vi menar att det är dags att hela Sverige reagerar. Det som hände Gheorge ska inte få hända någon och att inte vidta åtgärder nu för att minska risken för att detta tragiska ska hända igen är att medvetet utsätta andra EU-medborgare som lever i utsatthet för en risk som vi i Feministiskt initiativ inte accepterar. Det är dags för härbärgen i varje kommun där behovet finns.

 

Vi beklagar djupt det som inträffat och tänker på Gheorges familj, vänner och nära berörda.

 

Gudrun Schyman & Gita Nabavi,
partiledare Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik