Gudrun Schyman, Gruppledare för Fi i Simrishamn

Vad menar Stefan Löfven när han säger att han är feminist?

2 juli 2018

Gudrun Schyman debatterar gärna med Stefan Löfven i Almedalen om hur de stora utmaningar vi står inför hänger ihop. Men hon vill också höra vad han menar när han säger att han är feminist. Gudrun Schyman står överst på Feministiskt initiativs riksdagslista vid valet i september.

– Gudrun, vad ser du fram emot med Almedalen?

Våra/F!:s dagliga möten på Donners plats. Med nya teman varje dag och med otroligt kunniga och engagerade inbjudna gäster ger de mycket kunskap och energi!

– Vilka frågor vill du ska få ta mest plats på Almedalen och varför?

Jag hoppas att fler vågar belysa samband och sammanhang. Hur de globala klimat- och miljöfrågorna hänger ihop med mänskliga rättigheter som i sin tur hänger ihop med jämställdhet och jämlikhet och hur en radikal politik på de här områdena
försvåras/omöjliggörs under inflytande av militarism och nationalism.

– Om du fick ta en debatt med någon på Almedalen, vem och varför?

Jag skulle gärna debattera alla frågor ovan med statsministern. Han säger att han är feminist och jag skulle vilja veta vad det betyder för honom!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik