Gudrun Schyman, Gruppledare för Fi i Simrishamn

Valet handlar om värderingar

29 juli 2018

Feministbrev 152

Jag har varit på tre olika möten den här veckan. Ett arrangerade jag och i två var jag inbjuden att delta i en panel. Det första var på temat #metoo – vad händer sedan? Tyvärr ingen media där. Det andra var ett samtal om Mänsklig säkerhet i stället för Militarism, kan avlyssnas här. Det tredje handlade om att redan nu börja opinionsbilda mot ev. gruvdrift på Österlen. Det kan ju tyckas spretigt men det är det inte. Det hänger ihop. Den gemensamma nämnaren är ”säkerhet”. Mänsklig säkerhet.

”Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog, smittan som aldrig spred sig, jobben som inte gick förlorade, en etnisk motsättning som inte exploderade i våld, en oliktänkande som inte tystades.”

Citatet illustrerar hur mänsklig säkerhet ryms inom det utvidgade säkerhetsbegrepp som lanserades i FN:s Human Development Report från 1994. Man talar om ekonomisk säkerhet, matsäkerhet, klimatsäkerhet, frihet från våld, både från stater, i samhället och i privatlivet.  Det handlar helt enkelt om rätten till ett värdigt liv.

Mänsklig säkerhet betyder att se sambandet mellan privat, nationell och internationell säkerhet och är därför en utmärkt utgångspunkt för en aktiv utrikespolitik syftande till fred och nedrustning. Men trots att regeringen talar om en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik ligger de faktiska prioriteringarna, mätt i pengar, på en ökad militarisering av säkerheten och en i jämförelse minimal prioritering av mänsklig säkerhet som frihet från våld i vardagen eller beredskap för samhälleliga kriser och katastrofer.

Dagens situation med förändrat klimat och bränder som härjar har satt frågorna om samhällelig beredskap högt upp på dagordningen. Det är bra. Vi behöver tänka om och fördela om. Hur F! vill göra just detta finns att läsa i vår statsbudget.

De tre olika möten som jag var på i veckan kan sammanfattas i att det handlar om de destruktiva konsekvenserna av föreställningen om dominans. Att vi länge agerat som om vi vore ”Herrar över jorden” i stället för att inse att vi är en del av. Att vi har organiserat samhället utifrån en idé om att män ska försvara kvinnor och barn och nationer med vapen hand. Att ekonomin har blivit mål i stället för medel.

Dominans, exploatering, konkurrens, kontroll, hot om våld och utlöst våld. Denna eviga destruktiva patriarkala spiral som vi nu måste vrida så den får en helt annan riktning. Det är det valet handlar om. Vilka värderingar ska driva den omställning som är nödvändig?

Valet handlar om vilket samhälle vi vill se i framtiden. För oss själva och för kommande generationer. Vad skulle det annars handla om? Värderingar är ju det som är grunden för hur vi ser på de problem och de möjligheter som finns. Råkapitalism och egoism eller hållbar utveckling, ekonomisk trygghet och samhällelig solidaritet? Utgångspunkten för vilken ställning du tar ligger synen på människan. Har varje människa lika värde eller ska vi ha graderade rättigheter inom trånga nationsgränser? Hur du ställer dig får konsekvenser för alla andra politiska sakfrågor. Miljö- och klimatsituationen, förlossningsvården, förskolan, skolan, sjukvården, äldreomsorgen, rätten till bostad, kulturpolitiken, flykting- och asylpolitiken, osv. osv.

Det är värderingar som formar insikten om att alla människor är lika sårbara och sörjbara, att alla har rätt till oberoende samtidigt som vi är totalt beroende, både av varandra och av det jordklot vi är en del av.

Valrörelsen börjar nu. Jag hoppas vi ses på min valturné. 60 orter på 6 veckor. På marken. 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik