Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Så vill F! klara klimatkrisen

18 augusti 2018

DN satte fokus på klimat- och miljöfrågorna häromdagen och gjorde en sammanställning om vad partierna tyckte. De missade dock partiet med den mest radikala miljö- och klimatpolitiken. Så vill F! klara klimatkrisen!

Vilka är era tre viktigaste förslag för att minska klimatutsläppen?

 1. Inför ett konsumtionsmål!
  I Sverige slår vi oss på bröstet som ett land som är bra på miljö och hållbarhet. Samtidigt släpper vi ut enorma mängder koldioxid i andra länder genom de varor vi importerar och konsumerar, och egentligen är vi en av de värsta utsläpparna i världen (topp 5!). F! vill att vi i Sverige börjar räkna med de globala utsläpp vår konsumtion genererar, och tar ansvar för de skador vi orsakar utomlands. Vi vill att Sverige ska ha nettoneutrala utsläpp senast 2040. Då ska alltså summan av
  alla våra utsläpp, lokalt och globalt, vara noll. På så sätt tvingas vi växla upp och dessutom ta ansvar för konsekvenserna av hela vår konsumtion.
 2. Grön skatteväxling på livsmedel – skatt på kött och lägre moms på vegetabiliska livsmedel.
  Detta hänger ihop med klimatanpassning eftersom dagens jordbruk är ineffektivt och skadligt för miljön. En stor del av det som odlas tar omvägen genom ett djur innan vi människor äter det och på så vis går upp till 90% av energin till spillo. Djurhållningen är dessutom i sig en klimatbov med utsläpp av koldioxid, metan och lustgas, och djuren matas ofta med soja från monokulturella odlingar på skövlad regnskogsmark. Vi behöver producera och konsumera betydligt mindre animaliska livsmedel och med en grön skatteväxling underlättas en sån omställning.
   
 3. Divestera AP-fonderna!
  Idag ligger våra pensionspengar i verksamheter som smutsar ner miljön, driver på klimatförändringarna och kränker mänskliga rättigheter. F! vill divestera fonderna och istället investera dem i verksamheter som främjar ett friskt jordklot, stoppar klimatutsläppen och uppfyller alla människors rätt till hälsa och trygghet.

Vilka är era tre viktigaste förslag för att anpassa Sverige för kommande klimatförändringar?

 1. Omrusta försvaret!
  Vi behöver satsa på mänsklig säkerhet och därför vill F! flytta pengar från ett militärt försvar till ett civilt försvar. När skogsbränderna härjat i Sverige i sommar har det blivit tydligt att de svenska resurserna inte räcker till. Vi vill att försvarets resurser riktas om och används till att förbereda Sverige för att bättre kunna bekämpa och förebygga kommande klimatkatastrofer såsom skogsbränder, översvämningar och svåra stormar.
 2. Ställ om jordbruket!
  I kölvattnet av sommarens torka har flera bönder sett sina skördar förstörda och tvingats nödslakta sina djur på grund av foderbrist. I Sverige används ca 70% av jordbruksmarken till djurfoder, trots att upp till 90% av energin från maten försvinner när den tar omvägen via ett djur. F! föreslår en grön omställning inom jordbruket, där åkermarken används för att odla människomat istället för djurfoder. På så sätt kan jorden brukas mindre intensivt och på ett sätt som berikar jorden istället för att utarma den. Djur slipper nödslaktas på grund av foderbrist och livsmedelsproduktionen blir mindre sårbar. De statliga och EU-finansierade subventioner som idag ger konstgjord andning åt kött- och mejeriproduktionen kan gå till att stödja den lilla andel naturbetesdjur som behövs för den biologiska mångfalden. Levande djur betar bättre än slaktade.
   
 3. Utökat skydd till land och vatten!
  Vi vill öka budgeten för områdesskydd och naturvårdsavtal. Strand, dricksvattentäkter och skog behöver bevaras i större utsträckning, ekosystemtjänster måste skyddas och den biologiska mångfalden öka. Detta är avgörande för att vi ska kunna hantera extremväder och naturkatastrofer i framtiden.

Här kan du läsa vad de andra partierna sa i DN.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik