Teysir Subhi, Partiledare, kommunpolitiker & riksdagskandidat 2022.

Socialdemokraterna sviker freden!

15 maj 2022

Socialdemokraterna har annonserat att de kommer att stödja ett medlemskap i Nato. Beskedet kommer efter en period där regeringspartiet har hetsat fram ett snabbt beslut angående denna viktiga fråga utan att inse konsekvenserna av att Sverige skulle vara med i en militärorganisation som varken främjar fred, jämställdhet eller jämlikhet. Beslutet innebär att från ett ögonblick till ett annat är alliansfrihetspolitiken över efter mer än 200 år.

En så drastisk kursändring ska hanteras transparent och med ett stort deltagande av alla Sveriges invånare där vi alla, under demokratiska former, kan diskutera de fruktansvärda konsekvenserna om landet skulle gå bort från diplomatins och nedrustningens alternativ och i stället antar militariseringens vägar som medel för att garantera säkerheten.

Alva Myrdal, som fick Nobels fredspris 1982 och var en av frontfigurerna för socialdemokratiska partiet, arbetade intensivt för nedrustning och fred. Olof Palme pratade också vid flera olika tillfällen om behovet för att arbeta för fred: ”Vårt främsta hopp är människors längtan efter fred, deras avsky för kriget, deras förnuft” sa han. Den nuvarande ledningen för det socialdemokratiska partiet har svikit arvet av fred och nedrustning och kommer att få stå till svars inför kommande generationer för konsekvenserna av sitt beslut, ansvar som kommer att delas av de partier som i nästa session i riksdagen godkänner begäran om medlemskap i den militära organisation som använder kärnvapen som en del av sin avskräckningsstrategi.

Feministiskt initiativ beklagar att regeringspartiet vill ändra en säkerhetspolitik som har fungerat de senaste 200 åren och öppnar dörrarna för ökad upprustning och militarism. Vårt parti håller samma linje stadig: vi är mot ett medlemskap i Nato och kommer att fortsätta arbeta för mänsklig säkerhet, för militär nedrustning, mot vapenexport och för att Sverige signerar FN:s konvention som förbjuder kärnvapen.

Feministiskt initiativ uppmanar också olika organisationer i civilsamhället som arbetar för fred, mot vapenexport och för nedrustning att bilda en stark allians och tillsammans med oss demonstrera på gatorna. Med gemensam röst kan vi kräva att partierna som har plats i riksdagen inte godkänner Sveriges begäran om medlemskap i Nato.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik