Riksdagskandidat för Fi 2018

Gubb Marit Stigson

Jag vill ta politiskt ansvar för att skapa den omställning som behövs för att stoppa exploateringen av naturresurser, djur- och människor.

Det är dags att ta klimathotet på allvar. Vi måste syna de maktstrukturer som förgör vårt jordklot. Vi måste ta politiskt ansvar för klimaträttvisa idag, och för framtida generationer.

Förutom att vara talesperson nationellt är Marit ledamot i Lunds kommunfullmäktige och ersättare i tekniska nämnden sedan valen 2014. Genom sitt lokalpolitiska arbete har hon fått bra insyn i politisk organisation och vet hur beslutsprocesser, implementering och budget fungerar.

Hon har även som ersättare drivit en del frågor i nämnden genom sitt nära samarbete med Vänsterpartiet, och på så sätt färgat politiken rosa. I kommunfullmäktige har hon också fått öva på sin retoriska förmåga och debatterat med de mer erfarna politikerna.

Hon är utbildad samhällsplanerare och har snart en master i kulturgeografi. I skolan har Marit fokuserat mycket på jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet vilket varit väldigt användbart i kombination med de politiska frågor hon drivit.

En annan av hennes hjärtefrågor är djurrätt, och hur veganism kan kopplas till feminism och miljöpolitik. Hon är vegan sedan många år och drev under en tid podcasten Sa du vegan?, där de fokuserade på veganismens alla tänkbara utmaningar. Detta arbete har vässat hennes argument och breddat hennes kunskap.

Hon är en stark talesperson för miljö- och klimatpolitik eftersom det är frågor som alltid varit viktiga för henne. Hon har utvecklats enormt som miljökämpe genom åren, och insikten att vi måste agera är vad som driver henne framåt. Hon är sedan länge ansvarig för miljö- och klimatfrågor kommunalt och är beredd på att driva obekväm, men nödvändig, politik även på nationell nivå.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik