,

10.000 kr i Corona-stimulans till de med låg inkomst!

17 mars 2020

Det är dags att hjälpa de som behöver hjälpas allra mest.

I denna #Corona-kris drabbas de med lägst inkomst värst.

Studenter, Uberchaufförer, kulturarbetare, timvikarier, deltids RUT-städerskor, fattigpensionärer etc. Det är många som lägger sig med en klump i magen. Inte bara för att de och deras nära riskerar smittas, utan också för att pengarna på kontot riskerar att ta slut.

Regeringen stärker möjligheten till sjukpenning, men alla har inte SGI (sjukpenningsgrundande inkomst). Fi vill gå längre och stärka A-kassan under krisen, men vet att alla inte omfattas av den. Fi vill bevara studiestödet även om skolor stängs ned, och ev. förlänga det över sommaren, utan att det tar av maxtiden för studiebidrag.

De som riskerar att drabbas allra värst är det breda prekariatet, de som står utanför ordinarie arbetsmarknad. De som är riktigt fattiga i Sverige har generellt sett inte fasta heltidsanställningar, men många kommer drabbas av både minskade inkomster och ökade kostnader. Risken för stora negativa social följdeffekter är hög. En samhällskris och ökat antal i fattigdom samtidigt är en dålig kombination.

Samtidigt så viker den svenska ekonomin, och de flesta ekonomer är eniga om att vi måste stimulera efterfrågan kraftigt för att t.ex. inte tvinga småbutiker och tjänstesäljare att slå igen. Det räcker inte att de får skjuta på sin skatteinbetalning, de måste få försäljning.

Att ge pengar till de med lägst inkomst är överlägset som allmän stimulansåtgärd, då pengarna generellt används till nödvändiga varor och tjänsten, och genom multiplikatoreffekten kommer omsättas många gånger om.

I Sverige lever över 1 miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. Nu är det kris.

Samtidigt är Sveriges statsfinanser urstarka och vi har råd med hundratals miljarder i stimulansåtgärder och kostnader. Men vi ger hittills pengarna mest till banker och företag. Väldigt lite har gjorts till våra mest utsatta i samhället. Ingen ska behöva ta SMS-lån för att klara Corona-krisen. Det är dags att hjälpa de som behöver hjälpas allra mest.

Feministiskt initiativ förslår därför att:

– Staten genast ska lägga 10 miljarder på engångsutbetalning på 10 000kr till de 1 miljon vuxna folkbokförda med lägst inkomst (deklaration 2019). Summan krediteras personens skattekonto, varefter pengarna överförs till anmält bankkonto.

#akutbasinkomst

Martin Jordö,
ekonomipolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik