,

22 september 2021

Regeringen har presenterat en historisk höstbudget med hela 74 miljarder i satsningar. Vi som står till vänster brukar vara väldigt nöjda när det satsas pengar, men ändå är det något som skaver. Regeringen tar inte klimatkrisen på allvar, och vill att Sverige ska producera och konsumera ännu mer trots att det är just detta som skapat nödläget.

Magdalena Andersson (S) har gjort sig känd som en sparande finansminister. Trots att den internationella trenden både bland ekonomer och regeringar svängt bort från “austerity”, svångsremspolitik, och fler insett att det lönar sig när staten investerar i social infrastruktur så har Sverige hållt fast vid överskottsmål och att betala ner statsskulden. Vänstern har varit mycket kritisk, och huvudmålet har varit att få regeringen att satsa mer.

Det var Covid-pandemin som till slut fick Regeringen att ändra sig. Medan de i Fi:s mening inte gjorde tillräckligt för att begränsa smittspridning, så gjorde de desto mer i finanspolitiken. Enorma stimulanser på 100-tals miljarder har lagts till statens utgifter, och budgetarna har ökat på alla håll. Kombinerat med att ekonomin är i uppåtgående fas, och att det är valår 2022 så läggs grunderna för att Magdalena Andersson i denna budget ger lite till alla grupper i samhället. Ett smörgåsbord av små S-märkta satsningar, med tydliga MP-inslag på vissa områden, och brödbitar slängda till V och C för att få dem att i alla fall inte rösta emot budgeten i höst.

Men det räcker inte. Det är något som är väldigt fel i den här budgeten. Det är inte satsningarna, det är den totala frånvaron av bromsar. Budgeten gasar, stimulerar och bygger. Det uttalade målet från finansministern är att nå en högre BNP-tillväxt. Trots att ekonomin detta år beräknas svälla med +4,4% följt av +3,5% nästa år.

BNP är inte ett värdelöst mått. Det mäter något väldigt konkret, den samlade produktionen , och därmed indirekt konsumtionen, i ett land. Men det är också ett mått på resursförbrukning och på klimatförstörelse. De styrande politikerna världen över sätter sitt hopp till “grön tillväxt” och “total frikoppling” mellan BNP-tillväxt och utsläpp. Problemet är att det är en teoretisk förhoppning. På det globala planet, det enda som spelar roll för klimatet, så går det inte att påvisa någon sådan. Och även om frikoppling skulle visa sig längre fram, så har vi inte tid att invänta det – utsläppen måste ner nu. De rika länderna måste bromsa.
För Sveriges del så är det inte utsläppen inom landet som är intressanta, utan vilka utsläpp vår konsumtion orsakar. Och det rör sig knappt nedåt, trots att vi vet att vi måste ner till 15% av nuvarande utsläpp. För total resursförbrukning måste vi ner till 25% av nuvarande nivå.
Sagt tydligare: den genomsnittliga svensken är en klimatvärsting och dödar människor i andra delar av världen.

Det här perspektivet saknas i budgeten. Visst är det angeläget att miljöbudgeten tack vare Miljöpartiets försorg äntligen tillåts växa till 22 miljarder (mindre än en tredjedel av satsningar på Försvarsmakten). Men inga satsningar på tallolja, biogas eller miljölastbilar kan väga upp för att detta är en budget för ökad svensk konsumtion, och därmed gör det omöjligt för oss att nå våra klimatmål. All konsumtion skadar klimatet, även offentlig konsumtion. För att genomföra en satsning så måste vi välja bort en annan. För att kunna tillåta tillväxt inom de sektorer som är nödvändiga som miljöteknik och socialt arbete så måste vi samtidigt krympa andra sektorer.
Världen har inte längre bara en budget i pengar att förhålla sig till, utan även en koldioxidbudget. Och den är på väg att rinna ut.

I Sveriges statsbudget för 2022 så saknas detta existentiella perspektiv. Magdalena Andersson är i grund en traditionell 1900-tals ekonom och hon gasar Sverige vidare. Det är tragiskt, för vi har inte så många budgetar på oss att vända utvecklingen. Det är hög tid för en annan typ av politik i riksdagen. En klimatradikal och tillväxtkritisk politik som förstår allvaret i vad som håller på att ske, och att varken “business as usual” eller ytterligare BNP-tillväxt i Sverige är förenligt med att rädda livsbetingelserna på jorden.
Det är dags för klimatfeminism.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik