,

Nej till upprustning - Ja till fredsarbete!

10 mars 2022

Ryssland under Putin är farligt och aggressivt. Men att gå från 42 miljarder (2009) till 66 miljarder (2021) till att vilja lägga 110 miljarder (2025?) av våra skattepengar varje år på militär styrka är pengar i sjön. Pengar som hade behövts för vården, för skolan, för socialtjänst. Stark militär löser inte de pågående säkerhetsproblem vi har i Sverige rörande mäns våld mot kvinnor, kriminella gäng, med pandemi och underdimensionerad vård etcetera.

Om något så har invasionen av Ukraina visat att Ryssland absolut inte har så stark militär som väst trott. Och nu förstörs både den ryska militärens kapacitet snabbt, samt den ekonomi som skulle kunna bygga upp den igen. Att Ryssland skulle klara av att genomföra en invasion av Sverige, tvärs över Östersjön, och att gå runt en mängd andra NATO-stater, är helt orealistiskt.

Det finns dessutom inget scenario där Ryssland skulle hamna i krig enbart med Sverige, vår risk för krig är att dras in i en större konflikt om till exempel Ryssland skulle angripa ett baltiskt land som är EU-medlem. I ett sådant scenario är redan både EU:s försvarsklausul och NATO:s aktiverad, och styrkeförhållandena är ungefär 20:1 gentemot Ryssland.

Att Sverige ensamt skulle kriga mot Ryssland, och att vi därför ska ha en enormt stor militärmakt handlar mer om känslor. Känslor som rädsla, en bakdaterad kulturell känsla att Sverige kan bli invaderat från öst och historieböcker om svenska kungar i krig med ”ryssen”. Samt naturligtvis känslor som en rättmätig ilska mot det fruktansvärda angreppet mot Ukraina och en vilja att göra något, vad som helst, och visa maskulint kodad handlingskraft. Även känslor som nationell stolthet och vilja att projicera makt visas i uttalande om att ”Sverige ska vara starkt” och liknande.

Sveriges militära säkerhet går hand i hand med att få bort Putin och hans gäng från makten i Kreml, och det gör en sådan här satsnings ingenting alls för. Tvärtom så hjälper upprustning mot Ryssland bara Putin att bygga bilden för sin befolkning av västs upprustning. Det finns i konfliktforskning ingen evidens för att upprustning minskar risken för att hamna i krig. Tvärtom så visar den att stark militära styrka korrelerar (inte kausalitet) med ökad risk att militären används, dvs krig. Hammare söker spik är en enkel tolkning.

Det är dessutom något av en myt att Sverige skulle ha lagt mindre pengar på försvaret. Vad som har hänt är att andra länder upprustat mer, men vi har fortsatt en av Europas dyraste militärmakter, om än inte så stor i personal. Omläggningen under Reinfeldt handlade om att gå från gammeldags invasionsförsvar till mobilt insatsförsvar, men bägge typerna av militär kostar – fast på olika sätt. Vi minskade vår militära styrka, men inte våra utgifter.

Det rimligaste måttet är inte att mäta militärens del av BNP (produktion i ff. näringsliv). Ingen tror väl att Rysslands BNP-tapp nu gör Sverige mer osäkert? Det är ju precis tvärtom. Titta i stället på kostnaden som del av statsbudget eller som kostnad per person i landet. Det är trots allt befolkningen som ska skyddas. Detta är inte för många soldater, utan för extremt dyra materielprojekt där skattepengarna går till vinst till privatägda krigsmaterialföretag. Som exempel kan ges att beställa 2 ubåtar (!) för 11 miljarder, lika mycket som hela klimatbudgeten i Sverige, eller alla utgifter för försörjningsstöd i Sverige.

Sverige har i pengar aldrig lagt så här mycket pengar på militär som vi gör idag. Tar man hänsyn till ökad befolkning (se bild), så ser ni att vi i stort ligger konstant, och de senaste 30 åren haft en dyrare militärmakt än vad Ryssland har.

Och det är innan den här känslomässiga knäreflexen att ”öka till 2% av BNP”. BNP-måttet är som sagt ett värdelöst mått för både militär styrka och för militära utgifter. Det mäter enbart hur stor del av samhällets totala resurser som går till krigsförberedelser – och det är också så BNP-måttet öht togs fram kring WW2 – för att mäta möjligheten att ställa om delar av ekonomin till krigsproduktion.

Sverige behöver inte öka sina militära utgifter. Vi behöver fortsätta omläggningen till ett insatsförsvar som faktiskt kan hjälpa till med moderna säkerhetshot som pandemier, terror, cyberhot och annat. En återgång till 70-talets igelkottsförsvar och massutbildning av unga män i våld och lyda order är det minsta vi behöver. Det kommer minska säkerheten för svenskar, inte öka den.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik