Sara Malm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Feministiskt initiativ stödjer den globala klimatstrejken

23 september 2021

Fredagen den 24 september strejkar unga i Fridays For Future världen över och kräver intersektionell klimaträttvisa. Feministiskt initiativ ställer sig bakom den globala klimatstrejken. Vi ser hur olika kriser samverkar och förstärker varandra. Vi ser att klimatkrisen slår mot personer och områden olika hårt. Den brådska att agera vi nu står i har byggts upp över tid. Genom kolonisering, industrialisering och våld mot urfolk har samhällen byggts upp på en idé om att vi kan vara herre över naturen såväl som över människor. Nu är hög tid att ta ansvar, drastiskt minska våra utsläpp och ge utrymme för rättvis tillgång till mänsklig säkerhet och framtidshopp.

Fi vågar, till skillnad från dagens riksdagspartier, sätta planetära gränser över ekonomisk tillväxt. Vår politik är tillväxtkritisk och för systemförändring. Som ett av världens mest resursförbrukande länder kan vi inte konsumera oss ur klimatkrisen. Med Fi i politiska församlingar har ni ett parti som vill styra utifrån koldioxidbudget. Vi vill anpassa samhällslivet till en nivå där vi kan trygga rättvis tillgång till mänsklig säkerhet på planeten. För detta är vi beredda att pausa BNP-tillväxt i rika länder som Sverige. Vi står för att rusta ner militären och styra om resurserna till att möta klimat- och samhällskriser.

Fi inser människors sårbarhet och beroende av ekosystem. Vi vill införa naturens rättigheter i regeringsformen och driver att ekocid (miljömord) ska kriminaliseras. Vi behöver ställa om produktion och konsumtion så vi inte lämnar stora sår i mark, ekosystem, vattenmiljöer och de lokalsamhällen som lever på plats. En del i denna omställning är att erkänna urfolks rättigheter och samisk självbestämmande. Runt om i världen står urfolk längst fram för att försvara livsviktiga ekosystem och ett sätt att leva tillsammans med istället för att exploatera natur. Fi säger stopp till kalhyggen och nya gruvor. Vi sätter naturskogars överlevnad, Gotlands grundvatten och dess lokalsamhällen över företags vinstintressen.

Fi står för omställning i matsystemen. Vi behöver gå från ett miljöförstörande globalt jordbruk som kränker mänskliga rättigheter till matsystem som bygger upp biologisk mångfald och ger större makt till lokalsamhällen. Fi driver en omställningspolitik för fler småbrukare samt att fler bönder idag ska kunna lösgöra sig från storföretags makt, ställa om från monokulturer och djurindustri till klimatsmarta regenerativa metoder. En ökad självförsörjningsgrad med levande landsbygd och småbrukares rättigheter är ett måste för klimaträttvisa.

Fi ser behovet av snabb och radikal samhällsomställning. För att denna omställning ska bli rättvis, demokratisk och förankrad vill vi införa ett medborgarråd för klimatet. Detta innebär att ett representativt urval ur befolkningen får diskutera fram politiska förslag för klimatomställning. Rådet får kunskap från forskare, grupper som är mest påverkade, civilsamhällesgrupper och andra intressenter för att sedan ha tid och utrymme att samtala. Detta är ett sätt att bidra till fördjupad demokrati med ett intersektionellt fokus på representation.

Valet 2022 måste det klimatradikala få plats. Vi har inte många val på oss att förnya politiken i ett krisläge. En feministisk, antirasistisk och dekolonial politik för miljö- och klimaträttvisa lyfter de perspektiv som krävs för att minska lidande och trygga människors överlevnad på planeten.

Omsorg om livet är hållbarhet.

 

Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson

Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik