Joakim Månsson Bengtsson,

Rätten till bostad

3 maj 2019

Antirasister bekämpar hemlösheten

Vår antirasistiska feministiska politik står stadigt i att mänskliga rättigheter ska respekteras och tillgodoses för alla människor. Alla människor är lika värda och har lika rätt till sina mänskliga rättigheter. Vi ställer inga grupper mot varandra och tar skarpt avstånd från all sådan politik.

Jag har i 5 år jobbat med att lyfta upp hemlösas situation och att sätta stopp för hemlösheten i hela EU är en av mina hjärtefrågor inför EU-valet. Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet, men varje dags kränks den rättigheten eftersom uppskattningsvis 100 000-tals människor lever hemlösa i EU. I detta valet ska personer som lever i hemlöshet veta att de inte är bortglömda, och jag vill att EU ska ta hemlöshet och rätten till en bostad på allvar.

Mina erfarenheter av att ha öppnat och drivit härbärge och samhällsguidning i Lund, min aktivism för hemlösa familjer i Bryssel samt att jobba brett med och för hemlösa i Stockholm vill jag dela med mig av. Jag är politiker, jag vill påverka och jag tror på samtal och dialog med civilsamhället.

Organisationen Viddinsida är nu en mycket stark röst i samhällsdebatten mot hemlöshet, och flera politiska företrädare har ställt sig bakom organisationen. Här måste jag dock poängtera att jag, som en antirasistisk feministisk politiker, ser det som djupt problematiskt att källor har visat att organisationen krävt svenskt medborgarskap för att få hjälp. Därför ser jag det nu som positivt att företrädare för organisationen nu går ut med det inte ska göras längre. Att särskilja människor i behov av hjälp på grund av nationalitet är inte rätt eller lösningen för att få bort hemlösheten. Med mitt antirasistiska feministiska europaperspektiv och erfarenhet från att jobba mot hemlöshet och fattigdom i flera europeiska länder hoppas jag kunna påverka Viddinsida genom samtal om hur stöd och hjälp till behövande ska grundas i ett människorättsperspektiv, där fokus är varje människas lika värde och lika rätt till en bostad.

Fortsättning följer.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik