Feministiskt initiativs valplattform 2022

Med omsorg om alla liv och allt levande.

Med omsorg om alla liv och allt levande.

Feministiskt initiativ går 2022 till val på omsorg som huvudfråga – Med omsorg om alla liv och allt levande.

Att prioritera omsorg innebär att vi se vilka som bär omsorgen och välfärden, vilka som inte nås av den och erkänner att vi alla är helt beroende av andras omsorg. Vår politik är en som ser livet och hälsan först och som alltid har med framtida generationer i ekvationen. Detta är inte bara möjligt, utan det är nödvändigt.

Vi ställer upp till val på alla politiska nivåer och sätter störst fokus på kommuner och regioner. Vi prioriterar frågor rörande mänsklig säkerhet, miljö- och klimaträttvisa och folkhälsa.