Liv och arbetsliv

Det är orättvist på många arbetsplatser.
Män får ofta högre löner än kvinnor.
Kvinnor arbetar ofta gratis i hemmet.

Vi tycker att mammor och pappor
ska dela lika på arbetet hemma
med barn, städning, matlagning, tvätt med mera.

Därför vill vi att:

 • Föräldraledigheten ska delas lika.

Pappor och mammor ska vara lediga med sina barn lika länge.
Då ökar vi jämställdheten i hemmen
och kvinnor får mer pensionspengar när de blir gamla.

 • Löner ska vara jämställda.

Starta en fond med pengar i
för att jämna ut löneskillnader
mellan kvinnor och män.

 • Sänk arbetstiden från 40 till 30 timmar i veckan

och utbilda fler människor till de yrken
där det finns gott om jobb.

 • Höj pensionen för de fattigaste pensionärerna.
 • Ge mer pengar till dem som gör teater
  och annan kultur.
 • Låt kulturkvällar vara gratis.
 • Kulturskolan för barn och ungdomar ska vara gratis.
 • Skolbibliotek och skolsköterskor ska få mer pengar.
 • De som föder barn måste få god vård.
  Ge mer pengar till förlossningsvården.
 • Fler gamla måste få en plats på ett ålderdomshem.
 • Ge mer pengar till vårdcentralerna.
 • Satsa mer pengar på personlig assistans
  och LSS; Lagen om stöd och service
  till vissa funktionshindrade.