#Soraya svarar

18 maj 2014

Här nedanför hittar ni frågorna och svaren från Soraya Posts livechat på Twitter den 15 maj

 

Soraya svarar

NU (!!!) kan ni börja fråga @SorayaPostFi frågor om F!s ambitioner i EU! #SorayaSvarar på allt du vill veta i ämnet. Fråga på! #euval14

@owenil Hej! Du hittar allt om vår miljöpolitik här: http://t.co/0OxEH5lYu2 hör av dig igen om du inte hittar svar!

@owenil vi vidarebefordrar din fråga till vår miljögrupp!

Varför vill ni ha en till folkomröstning om EMU? #sorayasvarar

@differentisokay Vi driver inte en ny omröstning för EMU :)

@annafelisia Jag vill att det ska finnas lagliga vägar in i Europa. Människor ska inte vara hänvisade till människosmugglare. #SorayaSvarar

@annafelisia ..forts 2/2: Jag vill verka för att Dublinförordningen ska avskaffas/förändras. #SorayaSvarar

Att lägga ner försvaret o öppna gränserna låter populistiskt. Hur ska det finansieras o hur gör ni om Ryssen kommer? #SorayaSvarar #eupol

@sister756 Fi vill ställa om försvaret mot konfliktförebyggande o konfliktlösning o satsa på förstärkning av civila samhällen.>#SorayaSvarar

@Sandritweet Vi skiljer oss t ex åt i försvarsfrågan, antirasism/feminism före socialism och att lönefond ska innefatta mer än off. anställd

@Jessica_M_87 Djur är levande varelser som har rättigheter! De ska handskas med respekt. Man beter sig som svin mot djur idag #SorayaSvarar

@PerGhosh #sorayasvarar vi vill framförallt se till att alla har samma tillgång till arbetsmarknaden – antidiskrimineringspolitik

Vad tycker du om Expressens artikel som antyder att era förslag saknar ekonomisk täckning? #SorayaSvarar

@Sandritweet Vi uttalade oss om skatterna i Expressen idag, kolla in här; http://t.co/VK2ntmdxT1 #SorayaSvarar

@Sandritweet Vi kommer förstås inte kunna genomföra allt vi vill samtidigt! Finansdepartementet har också beräknat att vi om 50 år kommer >

@Sandritweet > ha FÖRDUBBLAT våra resurser (BNP), så det kommer i ökande grad finnas utrymme för att ta ut vinsterna i ökad välfärd.

@Sandritweet > Det handlar ju om hur vi omfördelar ekonomin och hur man prioriterar. Att sluta sälja ut statliga bolag med förlust…

@Sandritweet > Fi vill stoppa vinstuttag ur välfärden. Det ger ökade ekonomiska resurser till statskassan. // #SorayaSvarar

Vad är F!:s vision vad gäller människors möjlighet till studiebidrag för vidareutbildning? #SorayaSvarar

@Sandritweet Vi vill likställa studier med arbete i sociala försäkringssystemet!

#SorayaSvarar Jag bor i Paris och ser romska barn på gatan varje dag. Vad ska du göra för att de ska få gå i skolan och hur? Jag röstar rosa

@LisaSvanberg Det är ett 1000-årsproblem.Frågan är så stor. Jag kommer att lyfta romers situation i EU o motverka antiziganism>#SorayaSvarar

@LisaSvanberg > Det innefattar till exempel rätt till boende, rätt till sjukvård, rätt till skolgång. #SorayaSvarar

Varför vill Fi avskaffa betyg? #SorayaSvarar

@Noajva För att hemmamiljön är så olika för eleverna – läxor ökar kunskapsklyftorna mer än de bidrar. #SorayaSvarar

#SorayaSvarar jag undrar lite till… de transpersoner som inte vill genomgå kirurgi då? ska inte de få samma skydd/rättigheter?

@eljandersson Jag kommer lyfta transpersoners frågor i parlamentet, alltid lyssna på de som är berörda #SorayaSvarar

@eljandersson Jag vill stoppa steriliseringarna & att alla ska få bestämma över sina könsidentitet

@eljandersson Här svarar jag RFSL om min hbtq-politik http://t.co/mypKwcS1OO #SorayaSvarar

Vad tycker du om Expressens artikel som antyder att era förslag saknar ekonomisk täckning? #SorayaSvarar

@Sandritweet @Sandritweet > Fi vill stoppa vinstuttag ur välfärden. Det ger ökade ekonomiska resurser till statskassan. // #SorayaSvarar

Hur ställer du dig till sexköp utomlands? #SorayaSvarar

@MajraMira Jag är emot sexköp, oavsett om det är utomlands eller sker hemma. #SorayaSvarar

Varför vill Fi avskaffa betyg? #SorayaSvarar

@Noajva Betyg kan vara lika destruktiva för en person som de kan vara konstruktiva för en annan. Sån skola vill vi inte ha! #sorayasvarar

Finns det något positivt med EU?#SorayaSvarar

@silk2wall Ja, vi ser fördelar vad gäller MR, klimat, jämställdhet. Det är en utmärkt miljö att kunna påverka i frågor som > #SorayaSvarar

@silk2wall > djurhållning, klimat, asylpolitik, barnomsorg, försvaret, för aborträtt o.s.v. #SorayaSvarar

Hur kommer F! hantera de stora skillnaderna i synen på HBTQ- och jämställdhetsfrågor mellan de olika medlemsstaterna? #SorayaSvarar

@kanalglobal Vi får visa på bättre exempel. Vi nöjer oss inte fören alla förstår vad jämställdhet är. #SorayaSvarar

@kanalglobal Jag är aktivist och kommer ifrågasätta dom som inte fattar. Vi ska ha en jämställdhetskomisionär #SorayaSvarar

Varför vill Fi inte att friskolor ska få fördelar gentemot kommunala skolor men inte vice versa? #SorayaSvarar

@Noajva #sorayasvarar Hur menar du nu?

Ni har väldigt få LO-kvinnor på era listor. Hur jobbar ni för att lyfta arbetarkvinnor inom partiet? #sorayasvarar

@hallonglitter Nix. Jag är arbetarkvinna. Margaret Gärding kommer från fattigdom i sydafrika. Stina Svenson är vårdbiträde. #sorayasvarar

@Feministerna @Sandritweet #SorayaSvarar Skall de som nyttjar välfärden få mer möjligheter att påverka tjänsternas utformning/kvalitet?

@PerGhosh @Sandritweet #sorayasvarar Ja, det är självklart att vi ska lyssna!

Hur ställer ni er till frihandelsavtalet TTIP? Har förstått att ni är skeptiska till ISDS-klausulen – men om den plockas bort? #sorayasvarar

@lieriksdotter Som det ser ut nu är jag helt emot. Förhandlingarna ska vara transparenta. Läs gärna! http://t.co/1TDcJFDB0J #SorayaSvarar

@Feministerna #SorayaSvarar Hur är ett porrförbud förenligt med individens agens och rätt till självbestämmande?

@Jvxta #sorayasvarar porrbranschen exploaterar kvinnor till en sån grad att vi behöver lyfta frågan demokratiskt.

Ni kallar er inte EU-motståndare. Om folkomröstningen om EU varit idag, vilken sida hade ni stöttat? #SorayaSvarar

@fiendeland #sorayasvarar Vill inte spekulera – vi får titta på omständigheterna under en ev omröstning.

#SorayaSvarar Vad tycker du är rätt strategi för att bemöta SD?

@neapalomitas KÄRLEK

#SorayaSvarar Vad tycker du om kärnkraft?

@neapalomitas Den ska avskaffas, vi ska inte ner i jorden o gräva upp kol eller uran. Det ska vara förnyelsebart #Sorayasvarar

#SorayaSvarar Hej Soraya! Om inte de andra feministiska partierna (Tyskland etc.) kommer in: hur gör vi med EU-parlamentsgrupp då?

@susvej Vi tittar på vänster- och miljögrupper nu. Vi undersöker frihetsgrad och påverkansgrad :) #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Vad är din främsta fråga i EU-valet. (förutom den kring romer)?

@neapalomitas Jämställdhet/jämlikhet! #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Hur tänker du kring gemensam köttpolitik i EU? (strängare regler, ev högre skatt osv)

@neapalomitas JA! #SorayaSvarar

@neapalomitas Kort & gott ;) Strängare regler, köttskatt!

Hur ska du göra med den skyhöga parlamentarikerlönen om du kommer in i EU-parlamentet? #sorayasvarar

@hallonglitter #sorayasvarar Den är för hög. Ska tänka på hur jag vill använda ev överskott :)

@SorayaPostFi om du blir invald till eu-parlamentet, vilken partigrupp kommer du sitta i? #SorayaSvarar

@simongrind Vi undersöker vänstergrupper och miljögrupper och vi undersöker framförallt hur vårt eget handlingsytrymme ser ut i de grupperna

@simongrind > Vår långsiktiga plan är bilda en feministisk grupp i EU-parlamentet. > #Sorayasvarar

@simongrind > Läs mer här!: http://t.co/2gBc8U6uAs // Kram! :) @SorayaPostFi #Sorayasvarar

Vad tänker ni göra för konsumenterna? Färgämnen o tillsatser i maten? #SorayaSvarar

@sister756 Detta är jätteviktigt! Det ska vara så lätt för så många som möjligt, inte luras med maten

@sister756 @sister756 Nu är allt för pengar, allt för vinning. Ush! Det ska vara mer ekologiskt #sorayasvarar

Finns det några skillnader mellan FIs satsning i EU valet och riksdagsvalet? #sorayasvarar #euval2014

@charlottalarsen Vår politik och vår EU-plattform har naturligtvis stora likheter. EUpla har färre små åtgärder. #sorayasvarar

#sorayasvarar om vi försvagar (ger mindre pengar till) försvaret, hur ska vi i Sverige känna oss trygga? Känns som en utopi @Feministerna

@linneavictorias På lång sikt känns det otryggare att inte jobba emot våldet i alla dimensioner. Annars bryts aldrig cirkeln. #sorayasvarar

#SorayaSvarar Vad är det första du ska göra som EU-parlamentariker?

@neapalomitas Ta mig ton och position i gruppen. Börja jobba för diskrimineringsåtgärder! #SorayaSvarar

@Feministerna Vilka är de 3 viktigaste punktera FI planerar att ta upp i EU parlamentet? #sorayasvarar #euval2014

@charlottalarsen Att jämställdhet/jämlikhet genomsyrar alla beslut och budgetar. Migrationsfrågan, ett öppnare Europa och demokratifrågan!

Hur ställer ni er för konflikter på arbetsmarknaden? Ska EU bestämma över varje nations arbetsrätt? #SorayaSvarar

@L_i_Nor Nej!

 

Är fi emot eu?#SorayaSvarar

@Noajva Vi respekterar Sveriges folkomröstning. Vi vill bidra till att förbättra EU så mycket vi kan!

@Noajva Fi vill att fri- o komm. skolor ska drivas på samma villkor. Lägst pris på skolverksamhet ska ej styra vlkn skola som tillåts starta

#SorayaSvarar hur tänker du kring päls- och djurindustrin och vilka strategier skulle du vilja föra för djurrätt?

@sisterrrdisco Varför ska en ta på sig djurskinn? Jag har haft det förr, men det är så dumt. Tack gud för att man förändras #SorayaSvarar

@sisterrrdisco Vi ska ha hårdare djurskyddsregler i EU #SorayaSvarar #eupol #djurrätt

@sisterrrdisco Jag kommer jobba med djurrätten ur ett hållbarhetsperspektiv men också med en rätt alldeles deras egen. #SorayaSvarar

Om betyg ska avskaffas, hur ska tex högskolorna veta vilka de ska ta in om de inte går på betyg? P.s gillar dig! #SorayaSvarar

@tjenarefellan Vi tror på kvalitativa metoder som t ex intervjuer och ansökningar som i flera andra utbildningar idag. #SorayaSvarar

#SorayaSvarar vad tycker ni om tobaksproduktdirektivet och hur ser ni på snuset i EU?

@AAFarida Vi är emot skadliga tillsatser i allt. Jag kommer inte att driva snusfrågan i Europaparlamentet. Jag har andra prio #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Hur tänker du kring miljöpolitiken?

@neapalomitas http://t.co/frpMJmhZ97 #SorayaSvarar

När du blir statsminister vad önskar du förändra och vad vill du ha kvar? #sorayasvarar

@charlottalarsen Du får hemskt gärna twitter-storleks-anpassa din fråga :))) #SorayaSvarar

@neapalomitas @Feministerna Kan du utveckla det lite mer konkret. På vilket sätt ska SD bemötas med kärlek? #SorayaSvarar

@TwiiitPetra @neapalomitas Inte gå i polemik. Låta dom brodera ut sina siffror och sen diskutera deras slutsatser. Där finns rasismen.

#sorayasvarar hur ska du jobba med miljöfrågor i bryssel, vad är viktigt för dej ang klimatet etc?

@ultrahultgren LÄS: http://t.co/frpMJmhZ97 #SorayaSvarar

Jag hörde att ni vill ha helt öppna gränser? Hur hade ni tänkt finansiera detta? #SorayaSvarar

@DiellaHisenaj Vi börjar med att avveckla gränsbevakningen och FOREX och sluta ge pengar till länder för att de ska stoppa flyktingar.

Hur ställer sig F! till datalagringsdirektivet? #SorayaSvarar

@Sandritweet FRA-lagen och datalagringsdirektivet kränker vår personliga integritet och är allvarliga hot i en demokrati. #SorayaSvarar

Hur ska vi i Europa kunna ta hand om alla om vi öppnar gränserna helt?#SorayaSvarar

@silk2wall Vi börjar med att avveckla kostnader för gränsbevak. och FRONTEX och migrationsfrågor och invandring är ekonomiskt plus!

#SorayaSvarar Vilka andra europeiska länder har renodlade feministiska partier? Finns några av dem redan med i eu-parlamentet?

@jenny_li #SorayaSvarar Polen, Tyskland & Spanien. Frankrike är på gång, kämpar på! Ingen är inne ännu, men den 25 maj ska vi alla #taplats

Vilken partigrupp kommer ni att kunna tillhöra i EU? #SorayaSvarar

@Lydiawriter Vänstergrupp- och miljögrupp. Vi undersöker frihetsgrad osv just nu :) På lång sikt -> ROSA GRUPP! #SorayaSvarar

#sorayasvarar hur ser eran transpolitik ut?

@slampuz #sorayasvarar Lyssna och bygga vettig politik efter: http://t.co/vnXAgCcHrc

#SorayaSvarar Jag håller med om att hårdare straff inte är någon lösning på problemet kriminalitet. Men hur förfara med sexförbrytare?

@brbrtrff Viktigast är att förebygga så det inte händer. Vi ska ge vård till grova sexförbryttare. Det heter ju kriminalvård #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Hur tänker du kring snusfrågan? Ska det förbjudas även i Sverige?

@neapalomitas Jag tycker att Sverige ska bestämma det på nationell nivå. #SorayaSvarar

Hej #SorayaSvarar! Är ni för könskvotering i t.ex styrelser?

@neapalomitas JA! #sorayasvarar

@neapalomitas Och vi förstår att det kan vara tufft för en individ att bli kvoterad men det är tuffare för gruppen att få stå utanför!

Jag hörde att ni vill ha helt öppna gränser? Hur hade ni tänkt finansiera detta? #SorayaSvarar

@DiellaHisenaj Det blir en dessutom en besparing om vi minskar administrationen för migrationsfrågor.

@DiellaHisenaj Och invandring är dessutom en ekonomisk vinst, så det finns inget att oroa sig för :) #SorayaSvarar

Hur ska ni få fler kvinnor att starta eller köpa upp företag? #SorayaSvarar #4av5jobb

@GiveItForward Utjämna ekonomiska klyftor mellan könen så att de har råd! #SorayaSvarar

@Feministerna hur är er syn på dagens bisarra narkotikalagstiftning? Är ni för avkriminalisering/legaliseringar? #SorayaSvarar

@Lorensborg Vi har redan alkohol och det ställer till nog med problem! #SorayaSvarar

Många plattformar för unga tjejer på väg ut i karriären. Görs något för äldre som inte fick chansen pga de var just kvinnor?#SorayaSvarar

@kanalglobal #sorayasvarar Som ett slags komp.program för ålder? Hela vår politik handlar om att låta diskriminerade grupper #taplats

#sorayasvarar hur kommer F! vilja arbeta med att förbättra för barn som behöver extra hjälp i skolan? tänker på särskola osv.

@askonstig Fi vill lagstadga om fler elevassistenter, kuratorer och mindre klasser för att alla elever ska bli sedda. Och mer personal!

@Feministerna #SorayaSvarar tror ni det är nödvändigt för ett feministiskt parti att ha en vänstervridning?

@StePansar Nja… 1: Feminismen är stor nog att bygga politik på egen hand. 2: Vi är för åtgärder 3. Åtgärder är inte = V #sorayssvarar

@StePansar Förstår du vad jag menar?

@Feministerna Hej! Hur är er syn på monarkins vara eller icke vara? #SorayaSvarar

@simonpalsson Hej! Fi är för en republik. #SorayaSvarar

Har F! någon vision om att kunskap kring feminism och matriarkat/patriarkat ska lyftas upp i grundskolan? #SorayaSvarar

@emmaofelia Vi har framförallt en genusmedveten pedagogik. #SorayaSvarar

Om vi drar ned på gränsbevakningen, ökar inte då inte risken för smuggelgods in/ut ur Sverige? #Sorayasvarar

@kungkalix Det är människor som ska kunna röra sig friare. Deras bagage och varor ska vi fortsätta spana in vid gränserna.

Hej Soraya! Vad är mest kostnadseffektivt, att hjälpa invandrare i Sverige eller att hjälpa dom nära eller i deras hemländer? #SorayaSvarar

@bilmacksmannen Med gränsvakter, Frontex, flyktingavtal, migrationsverksamhet osv inkluderad? HJÄLPA DOM HÄR #SorayaSvarar

Varför vill ni kvotera barnbidraget? Ser endast att ensamstående mammor får det jävligt tufft. #SorayaSvarar

@sophievikergard Ensamstående ska få hela barnbidraget – den som tar hand om barnet får pengarna.

@sophievikergard Vi har 1000 förslag för att stärka ensamståendes ekonomi! #SorayaSvarar

@sophievikergard Underhållsstödet ska höjas kraftigt. Barnbidrag ska aldrig leda till att försörjningsstödet sänks. #SorayaSvarar

@sophievikergard Förskola & fritids ska vara gratis. Trygghetssystemen vara trygga. Kvinnors löner höjas #SorayaSvarar

Messi eller Ronaldo? #SorayaSvarar @Feministerna

@astufftnick Vilken Ronaldo? #SorayaSvarar

@Feministerna hur ställer sig du och F! Till ett utträde ur EU? #SorayaSvarar

@dennizsabo Det får vi ta om det skulle bli aktuellt. #SorayaSvarar

Är du fortfarande osäker på vem du ska rösta på i EU-valet? Skriv frågor till @SorayaPostFi under hashtagen #SorayaSvarar.

@favoritpojken <3 <3 <3 <3 <3 älskar dig, puss och kram @SorayaPostFi #SorayaSvarar

Hur tänker ni arbeta med #funkpol i EU? Kram! / Peppe #SorayaSvarar

@PeppeBorge Otillgänglighet ska klassas som diskriminering och FN:s konvention om rättigheter för funkisar implementeras.Kram! #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Hur är er inställning till staten? @Feministerna

@far3nhit Människorna är staten i en demokrati -> det är viktigt att värna och vitalisera den! #SorayaSvarar

@Feministerna Okej! Men läste någonstans att ifall barnen var hos pappan varannan helg tex så skulle barnbidraget kvoteras? #SorayaSvarar

@sophievikergard Det är inte prioriterad fråga. Alliansen har redan genomfört detta, men problem finns #SorayaSvarar http://t.co/LlZyQZsyiC

@kanalglobal @Feministerna Alltså, alla begåvade kvinnor som tvingades ge upp karriär innan er tid. Kan de få en nu trots hög ålder? #SorayaSvarar

@kanalglobal Öka möjligheterna att läsa in betyg, införa studielön och studentsystem där alla har tillgång till de sociala trygghetssystem >

@kanalglobal > Och arbeta aktivt mot åldersdiskriminering av båda unga och äldre och mot könsdiskriminering. >

@kanalglobal Kvinnor som immigrerat måste också få en bättre värdering av sina arbetslivserfarenheter som inte utgår från svenska normer.

#SorayaSvarar jag undrar lite till… de transpersoner som inte vill genomgå kirurgi då? ska inte de få samma skydd/rättigheter?

@eljandersson Absolut! Rätten att bestämma över sin kropp och hur den ska definieras är en okränkbar mänsklig rättighet! #SorayaSvarar

@astufftnick Messi eller Ronaldo? Fick inget svar! #SorayaSvarar @Feministerna

@astufftnick Messi! #SorayaSvarar

Vi har sett vad era EU-kandidater tycker om #euro men kan ej hitta officiellt ställningstagande. Ska vi införa euro i Sverige? #SorayaSvarar

@partisknu Som det ser ut idag vill vi inte att Sverige inför euron. Här kan du hitta mer info http://t.co/s6GRLbwdlh #SorayaSvarar

Kommer F! stå upp och arbeta för öppna gränser in till Europa för de flyktingar som försöker fly hit och i sådana fall hur? #SorayaSvarar

@Julia_ATC PÅ ALLA SÄTT! Vi vill ha lagliga vägar in i EU och avveckla gränssystemet med FRONTEX osv. #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Är F!:s slutgiltiga mål en gränslös värld och formuleras detta i politiken även på EU-nivå? Hur? @Feministerna

@Julia_ATC Såhär: http://t.co/fFsF9va2ij

Jag har sett dig på Twitter beskriva er inställning till EU som ”ljummen”. Är FI inget för mig som tycker EU är fel i grunden? #SorayaSvarar

@Elin_Sofia Vi måste förhålla oss till att vi sitter där nu och göra det bästa av det #SorayaSvarar

Innan den (för mig) utopiska ”en värld utan gränser” kommer till – måste vi inte försvara oss med våld vid en attack utifrån? #SorayaSvarar

@SeQueLiCity Det är osäkert på lång sikt att fortsätta normalisera en värld där våld är en okej politisk dimension! #SorayaSvarar

@Feministerna #SorayaSvarar Vill ni helt avveckla gränsbevakningen? Vill ni behålla tullen?

@RevySonen @SorayaPostFi Tull är toppen längst med infrastruktur som väg, flygplatser osv. #SorayaSvarar

@Feministerna Hur ser ni på religionens plats i det offentliga samhället? :) #SorayaSvarar

@jesperEpalsson Vi är för religionsfrihet. Vi ska ha respekt för varandras trosuppfattningar. >

@jesperEpalsson Men vi är helt emot att religionen ska ha en plats och styra i offentligheten.

@Feministerna #SorayaSvarar menar inte att ni kommer sno Vs program, utan mer generellt om feminism är kanske oförenligt med högerpolitik?

@StePansar Det är den inte men då går den FRUKTANSVÄRT SAKTA :)))

#SorayaSvarar Har F! konkreta förslag på hur man ska minska antalet flyktingkatastrofer & utveckla lagliga vägar in i Europa? @Feministerna

@Julia_ATC Hela vår säkerhetspolitik handlar om sociala investeringar ute i världen! Det är A och Ö.

#SorayaSvarar Fantastiskt initiativ! Hoppas de andra partierna hakar, så medb får ställa sina frågor direkt utan media-sensations-filtret.

@SeQueLiCity Det är ju vi tillsammans som gör politiken till förändring! Heja oss! <3

Blir det rättvist att söka högskolor genom intervju? Kommer dessa intervjuer verkligen visa kunskaper hos person isf hur? #SorayaSvarar

@TheKirre Kvalitativa system kan ersätta kvantitativa – och varför skulle betyg vara rättvisa? #SorayaSvarar

@Feministerna skulle ex kristna (eller andra religiösa) argument få vara giltiga om d korrelerar med sekulära teoier om MR? :) #SorayaSvarar

@jesperEpalsson Ja, men då som MR och inte religion. #SorayaSvarar

#SorayaSvarar Hej! Hur ser ni på kollektivavtal? Borde det vara en rättighet? @Feministerna

@jmichanek Javisst! Det ska de #SorayaSvarar

#sorayasvarar vad för frågor anser du viktiga att lyfta inom EU för pers m funktionsnedsättning? #Euval14

@Blindchick77 Otillgänglighet ska klassas som diskriminering och FN:s konvention om rättigheter för funkisar implementeras. > #SorayaSvarar

@Blindchick77 > Delaktighet och tillgänglighet även ur ett funktionalitetsperspektiv! #SorayaSvarar

@PeppeBorge @lieriksdotter Vi kollar om F! Simrishamn kan svara på denna! @margarethemuntz