Feministiskt initiativs riksdagslista 2022

Detta är Feministiskt initiativs riksdagslista inför valet 2022:

1. Teysir Subhi, Göteborg, 35, lärare. Kärnfrågor: Skola, mänsklig säkerhet och miljö och klimat.

2. Marielle Alvdal, Strömstad, 33, läkare, lokalpolitiker. Kärnfrågor: Jämställdhet, antirasism, miljö och sjukvård.

3. Christine Brännvall, Kiruna, 35, socionom/skolkurator. Kärnfrågor: Socialpolitik, barnrätt.

4. Stina Sewén, Göteborg, 32, sjuksköterska. Kärnfrågor: Miljö och klimat, systemkritik, jämlikhet.

5. Ewelina Axell, Huskvarna, 44, kombinatör och planetskötare. Fokus: Arbetsmarknad, landsbygd, klimat.

6. Luis Lineo, Älvsjö, 46, verksamhetsutvecklare och våldsförebyggare. Fokus: Våldsprevention, jämställdhet.

7. Martin Jordö, Göteborg, 48, politisk sekreterare. Kärnfrågor: Basinkomst, tillväxtkritik, fredspolitik.

8. Anja Probst, Gnesta, 41, dramapedagog. Kärnfrågor: Likvärdig utbildning.

9. Jaime Gomez, Höör, 61, systemvetare. Kärnfrågor: Feministisk utrikespolitik, MR- freds och demokratifrågor.

10. Gerd Holmgren, Hangvar, 69, pensionär, lokalpolitiker, miljöaktivist och antimilitarist. Fokus: Mänsklig säkerhet.

11. Ida Adlerberth Håkansson, Stockholm, 23, kulturstudent. Kärnfrågor: Främja ungas rättigheter och perspektiv.

12. Karin Ploen, Spånga-Tensta, 54, Generalsekreterare för en fredsorganisation. Kärnfrågor: Värdig förlossningsvård.

13. Agnes Lundgren, Gotland, 36, politisk sekreterare och fri konstnär. Kärnfrågor: Rättvisa och fred.

14. Karin Larson, Umeå, 66, skådespelare.
Kärnfrågor: Funktionsrätt, nej till gruvor, stoppa mäns våld mot kvinnor.

15. Leia Nordin, Uppsala, 33, matematiker.
Kärnfrågor: Djurrätt, psykisk (o)hälsa, klimat.

16. Joar Alvdal, Strömstad, 38, läkare, lokalpolitiker. Kärnfrågor. Hälsa och sjukvård.

17. Peter Alex, Kiruna, 40, ingenjör.
Kärnfrågor: Trafik och transport, rättvisa.

18. Gudrun Tiberg, Göteborg, 76, konstnär, skribent och fredsaktivist. Kärnfrågor: Kultur och fred.

19. Sengül Köse Lindqvist, Lund, 42, socialarbetare, aktivist. Kärnfrågor: Social hållbarhet.

20. Lennart Markebo, Huddinge, 68, bussförare, punkare och facklig aktivist.

21. Tomas Agnemo, Stockholm, 47, folkbildare för klimaträttvisa, nerväxt, omställning och maskuliniteter.

22. Elias Rudberg, Solna, 46, systemutvecklare. Kärnfrågor: Digitala fri- och rättigheter, skolfrågor.

23. Gun Lindberg, Hägersten, 67, receptarie. Kärnfrågor: Klimat och jämställdhet.

Beslut om att anta listan enligt valberedningens förslag har fattats på partiets valkonferens den 20 februari 2022.

 

Feministiskt initiativs valberednings presentation av och motivering till samtliga kandidater:

Teysir Subhi. Foto: Jolene Larsén-Kilan.

1. Teysir Subhi, 34 år, Lärare, Göteborg
Teysir är partiledare i Feministiskt initiativ sedan 2021. Teysir sitter i kommunfullmäktige i Göteborg och är en kraftfull feministisk och antirasistisk röst i det politiska rummet. Hon är en aktiv debattör med ett starkt engagemang för utbildning, mänsklig säkerhet och antirasism. Utöver politiken har Teysir ett ideellt engagemang inom bland annat idrott och flyktingmottagande. Teysir menar att hennes arbete som lärare ger henne viktiga perspektiv på det politiska arbete hon utför. Enligt Teysir så förändrar Feministiskt initiativ det politiska samtalet och är det enda partiet med intersektionellt perspektiv vilket verkligen behövs i Sverige. Teysir har en gedigen erfarenhet inom politiken och civilsamhället. Hon är dessutom en bra retoriker som har lätt att nå ut till andra människor vilket gör henne till valberedningens första namn.

Marielle Alvdal. Foto: Privat.

2. Marielle Alvdal, 32 år, Läkare, Strömstad
​​Marielle har gjort det mesta i Feministiskt initiativ som går att göra i ett parti, förutom att vara partiledare. Hon var med och startade Fi Luleå och Fi Norrbotten, hon har suttit i båda styrelserna och var förstanamn i Luleå 2014. Dessutom har hon varit Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i nationella partistyrelsen. Efter valet 2018 blev Marielle en av elva ledamöter i Strömstads kommunstyrelse och är även ledamot i kommunfullmäktige. Marielle är alltid påläst och kan debattera om allt från ojämställdhet i vården till hur mycket av en kommuns budget som läggs på pojkars respektive flickors idrottande. Vården ligger Marielle varmt om hjärtat då hon själv är läkare, inom kort specialist. Jämställdhet, antirasism och klimatkrisen är viktiga hjärtefrågor för Marielle, liksom Feministiskt initiativs status som Sveriges enda fredsparti. Utöver det har hon redan en lång erfarenhet av förhandling med andra partier. Allt sammantaget gör detta henne till en given kandidat till riksdagen.

Christine Brännvall. Foto: Jolene Larsén-Kilan.

3. Christine Brännvall, 35 år, Socionom, Kiruna
Christine är en viktig politisk kraft i Kirunas kommunfullmäktige där hon besitter ett av två mandat för Feministiskt initiativ. Hon beskrivs ha ett stort engagemang både i sitt yrkesliv som skolkurator och i sitt privatliv där hon är och varit engagerad i en rad ideella uppdrag. Christines främsta politikområde är socialpolitik, men hon är även förankrad i arbetsmarknadspolitiken, framför allt när det gäller integration i arbetslivet. Hon beskriver själv att mänskliga rättigheter och barns rättigheter är det som engagerar henne mest. Christine menar att Feministiskt initiativ på ett påläst och kompetent sätt kommer att vara mycket obekväma för de andra partierna i riksdagen, men samtidigt nödvändiga för de väljare som vill se en verklig förändring. Christine är bra på att bygga nätverk och har förmågan att vara pedagogisk utan att skriva någon på näsan. Valberedningen ser att Christine är en mycket god kandidat att representera Feministiskt initiativ i riksdagen.

 

Stina Sewén. Foto: Privat.

4. Stina Sewén, 32 år, Sjuksköterska, Göteborg
Stina beskrivs som en person som alltid är påläst och som under sin tid som aktiv politiker i Göteborg, vilket hon varit sedan 2014, blivit allt bättre på att debattera och är därför en kandidat som kan att bidra till en hög nivå på debatten i riksdagen. Stina uttrycker att Feministiskt initiativ verkligen behövs i riksdagen för miljön och klimatet och för att partiet har den systemkritiska politiken som behövs för en riktig förändring. Stina uttrycker att Feministiskt initiativ verkligen behövs i riksdagen för klimatet och för att partiet har den systemkritiska politiken som behövs för en riktig förändring. Stina poängterar vikten av att alla politiker måste lyssna på och prata mer med de grupper som annars inte blir tillfrågade och som så ofta blir missgynnade.. Inför valet 2018 var Stina med och tog fram partiets första nationella skuggbudget..Det arbetet gav henne en ökad kompetens i ekonomiska frågor, kompetenser som är nödvändiga för att föra en alternativ ekonomisk politik.Stinas bakgrund i partiet samt hennes erfarenhet från flera olika ideella organisationer är erfarenheter som gör att valberedningen anser henne vara en lämplig riksdagskandidat.

Ewelina Axell. Foto: Privat.

5. Ewelina Axell, 43 år, Kombinatör, Huskvarna
Ewelina beskrivs som en inspirerande, målmedveten och fokuserad person. Hon är inte beroende av snabba resultat utan kan uthålligt och metodiskt arbeta mot långsiktiga mål. Ewelina har ett flerårigt engagemang i Feministiskt initiativ. Utöver detta är Ewelina också fackligt engagerad, vilket gör att arbetsmarknadspolitik är ett av Ewelinas främsta politikområden. Ewelina är även engagerad i politikområdet miljö- och klimat. Ewelina uttrycker att Feministiskt initiativ i riksdagen kommer göra skillnad genom att lyfta vikten av ett antirasistiskt och intersektionellt perspektiv på alla beslut. Ewelina lyckas med konsten att på ideell basis driva en politisk linje som hon också lever samtidigt som hon på ett personligt plan orkar och vågar förverkliga sina egna drömmar. Valberedningen ser att Ewelina i riksdagsarbetet kan bidra med en fokuserad, målmedveten och inspirerande kraft som kan leda till positiva förändringar för både klimatet och befolkningen.

Luis Lineo. Foto: Tony Hultkvist.

6. Luis Lineo, 46 år, Verksamhetsutvecklare, Stockholm
Luis är säkerhetspolitisk talesperson i Feministiskt initiativ och i partistyrelsen. Luis var tidigare ordförande i organisationen MÄN och arbetar nu som verksamhetsutvecklare i Fanzingo. Luis är uppvuxen i forna Sovjetunionen där han blev militärt drillad från tidig ålder trots det kom han tidigt fram till att han inte trodde på våld. Luis menar att hans brokiga bakgrund och livsresa är något som kan vara bra att ha med sig som politiker och det är något som också präglat hans fortsatta engagemang. Luis arbetar med unga människor i utsatta områden och arbetar även med våldsprevention och jämställdhetsfrågor med killar. Demokrati och representation är viktigt för Luis och han beskriver sig själv som en demokrati-öppnare. Luis är en positiv, kunnig och kreativ kraft som kan tillföra mycket till riksdagen och riksdagsgruppen genom sitt förhållningssätt, sin kunskap och sina erfarenheter.

Martin Jordö

Martin Jordö. Foto: Oscar Stenberg.

7. Martin Jordö, 48 år, Politisk sekreterare, Göteborg
Martin är ekonomipolitisk talesperson för Feministiskt initiativ och arbetar även som politisk sekreterare för Fi i Göteborg. Förståelsen för kopplingen mellan mäns våld, destruktiva maskulinitetsnormer och behovet av att förändra dessa ligger tillsammans med det intersektionella perspektivet till grund för den fredsbyggande och trygghetsskapande politik som Martin ser som viktig. Ekonomisk politik, speciellt skatter och omfördelning – med särskilt fokus på basinkomst, hör till Martins högst prioriterade politikområden. Martin har gedigen erfarenhet av budgetarbete på kommunal nivå såväl som på riksnivå och var ytterst ansvarig för Feministiskt initiativs första statsbudget, som konkretiserar förverkligandet av Fi:s politiska förslag och visar i siffror att en annan värld är möjlig. Som Martin ser det så står Feministiskt initiativ för det intersektionella feministiska perspektivet som tillför höger-vänster-skalan ytterligare en politisk dimension. Valberedningen tror att Martins breda kompetens, erfarenhet och förmåga att samarbeta med och få med sig andra är en tillgång i arbetet som riksdagsledamot.

Anja Probst. Foto: Privat.

8. Anja Probst, 41 år, Dramapedagog, Gnesta
Anja beskrivs som en jordad och lugn person som är förankrad i sig själv och som uthålligt har varit engagerad i samhällsfrågor under många år. Hon är allmänbildad och kunnig och är drivande i att genomföra det som har bestämts. Anja är gruppledare för Fi Gnesta och har varit mycket aktiv den senaste mandatperioden. Hon har skrivit flera motioner inom olika områden, bland annat bemannade skolbibliotek, grodtunnlar och stöd till utsatta EU-medborgare. För Anja är utbildning och klimat några av de viktigaste politiska frågorna samt att bekämpa rasism, ge alla med funktionsnedsättning rätt till stöd och arbeta för naturens rättigheter. Anjas vision är att när Fi kommer in i riksdagen sätts jämställdhetsfrågor på agendan och en progressiv politik införs som kommer att ha de lösningar på de problem som det patriarkala samhället står inför. Anja är en handlingskraftig och engagerad person med ett brett politisk engagemang som kan tillföra mycket i riksdagsarbetet.

Jaime Gomez

Jaime Gomez. Foto: Oscar Stenberg.

9. Jaime Gomez, 61 år, Dataingenjör, Höör
Jaime är politisk flykting från Colombia och engagerad i mänskliga rättigheter, fred och demokrati frågor.Jaime är också utrikespolitisk talesperson i Feministiskt initiativ sedan flera år och han var tidigare engagerad i regionstyrelsen Skåne.. Jaime är mycket intresserad i utrikespolitik och mänsklig säkerhet och är insatt i politiska frågor nationellt och globalt. Feministiskt Initiativ har, enligt Jaime, de perspektiv som saknas i riksdagen, särskilt antirasism, dekolonialitet och den intersektionella analysen, och är därför ett parti som verkligen behövs i Sveriges riksdag. Feministiskt Initiativ har, enligt Jaime, de perspektiv som saknas i riksdagen, särskilt antirasism och den intersektionella analysen, och är därför ett parti som verkligen behövs i Sveriges riksdag. Jaime har drivit utrikesutskottets arbete under många år och beskrivs vara bra på att samarbeta och på att inkludera andra. Jaime är en erfaren debattör och en produktiv författare av debattartiklar. Valberedningen ser att Jaimes erfarenheter, breda kunskap om utrikespolitik och hans stora engagemang i dessa frågor gör att vi ser honom som en kandidat som behövs i riksdagen.

Gerd Holmgren. Foto: Privat.

10. Gerd Holmgren, 69 år, Pensionär, Hangvar
Gerd är en aktiv politiker som sitter i regionfullmäktige på Gotland. Hon är bland annat gruppledare för Feministiskt initiativ i regionen samt ersättare i tekniska nämnden. Hon har arbetat i 30 år inom industrin och var då även fackligt engagerad. Gerd har också ett stort engagemang för freds- och försvarsfrågor samt miljö- och klimatfrågor. Hon längtar till den dag då politiken förändras och fokus blir på människors lika värde och för en hållbar värld utan våld och förtryck. Gerd ser att Feministiskt initiativ behövs i riksdagen för att fylla det tomrum som finns där och för att utmana nuvarande riksdagspartierna och visa att deras politik inte räcker för att nå ett öppet, demokratiskt och tryggt samhälle, nu och för kommande generationer. Hon beskrivs också som en person som vinner förtroende i många led. Valberedningen menar att Gerd är en stabil kraft i Fi Gotland med stort engagemang, bred kunskap och erfarenhet från politiken, aktivism och från industrisektorn och att hon skulle bidra mycket till arbetet i riksdagen.

Ida Adlerberth Håkansson. Foto: Alice Sjöberg Brise.

11. Ida Adlerberth Håkansson, 22 år, Student, Stockholm
Ida har varit aktiv i Unga Feminister sedan 2018. Först i UF!:s lokalförening i Göteborg, med ett år som sammankallande, därefter som sekreterare i UF!:s nationella styrelse sedan 2020. Ida har även varit aktiv som Fi-politiker på kommunal nivå då hon hade en plats som ersättare i stadsdelsnämnden Västra Göteborg. Mänskliga rättigheter är Idas ledstjärna och frågor som rör barn och unga engagerar henne särskilt, i synnerhet utbildningsfrågor. I riksdagen vill Ida vara med och skapa utrymme för diskussioner som inte prioriteras av dagens riksdagspartier. Ida ser tyngden i att Feministiskt initiativ aldrig kompromissar med sina värderingar. Hon uttrycker med egna ord att Fi inte finns i politiken för att öka sin makt eller för att bli omtyckta utan att Fi finns i politiken för att förändra. Med sin erfarenhet från UF och som ung studerande, tillsammans med sitt engagemang, kan Ida tillföra ytterligare perspektiv till riksdagsgruppen.

Karin Ploen. Foto: Privat.

12. Karin Ploen, 54 år, Generalsekreterare, Tensta
Karin har varit aktiv och engagerad i Feministiskt initiativ sedan 2013. Nu är hon gruppledare för Fi i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Karin har även suttit i skuggriksdagsgruppen och har varit mycket engagerad i politik för förlossningsvården. Antirasism och mänskliga rättigheter är andra områden där Karin har stort engagemang. Som boende i Tensta har Karin insikt i områdets villkor, behov och förutsättningar. Hon är väl förankrad i sin stadsdel och är mycket engagerad i politiska frågor som rör medborgarnas livsvillkor. Karin arbetar sedan många år som generalsekreterare i den fredsutbildande organisationen CISV Sweden. Karin har en bred kunskap om Fi:s politik nationellt, regionalt och kommunalt bland annat inte minst för att hon varit aktiv i utvecklingen av politiken. Karin vill vara med och rita om kartan i svensk politik. Valberedningen ser att Karin har mycket att bidra med i en riksdagsgrupp där hon kommer att arbeta för jämställdhet, antirasism och hållbarhet inom alla politikområden och bidra med sitt driv och sitt engagemang för ett bättre samhälle för alla.

Agnes Lundgren. Foto: Privat.

13. Agnes Lundgren, 35 år, Politisk sekreterare, Gotland
Agnes är anställd som politisk sekreterare och är ombudsperson för Fi Gotland. Hen sitter även som ersättare i Gotlands regionstyrelse. Hen är invald som nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten. Agnes vill på ett tydligt sätt kommunicera Feministiskt initiativs feministiska, antirasistiska och hållbara politik och ser ett behov av samarbete med andra vänsterkrafter för att motverka rasistiskt och nationalistiskt inflytande. Agnes har särskilt fokus på miljö, klimat, fred, mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor. Agnes beskrivs som ambitiös, påläst och väldigt trogen sina uppdrag och som en person som står upp för sina egna och andras rättigheter och välmående. Valberedningen ser att Agnes är väl grundad i partiets värderingar och politik. Med sin erfarenhet, kunskap och engagemang är hen väl lämpad som riksdagsledamot.

 

Karin Larson. Foto: Privat.

14. Karin Larson, 65 år, Skådespelare, Umeå
Karin beskrivs som en varm, grundad och positiv person som inte är rädd säga vad hon tycker. Själv kallar hon sig för en aktivist-tant som tycker om att möta människor där de är. Karin har arbetat hela sitt yrkesliv som skådespelare och teaterledare vilket gör att hon är väl insatt i politikområdet kultur. Karin har utöver det ett brett politiskt intresse och nämner bland annat funktionsrätt, mäns våld och barnrätt som områden som intresserar hennes särskilt. Karin har varit medlem i Fi sedan 2018, hon är ordförande i Fi västerbotten sedan 2019 och är numera ordförande i styrelsen. Hon är också ledamot i nationella styrelsen. Karin betonar vikten av att Feministiskt initiativ i riksdagsarbetet visar att vi är ett folkligt parti som inte accepterar att andra partier ställer olika socioekonomiskt utsatta grupper mot varandra. Valberedningen tror att Karin kan bidra till att vår politik blir än mer vardagsnära med sin folkliga, varma och engagerade framtoning.

Leia Nordin. Foto: Jolene Larsén-Kilan.

15. Leia Nordin, 33 år, Matematiker, Uppsala
Leia har varit engagerad vi Feministiskt Initiativ sedan 2014, och var toppnamn i regionen 2018. Hon är nu ordförande i partistyrelsen, är med i upphandlingsrådet i Uppsala och i Fi Uppsalas styrelse. De politikområden som Leia är mest engagerad i är vård, psykisk ohälsa, klimat och djurrätt. Att Feministiskt initiativ har ett helhetstänk är en anledning till att Leia anser att Fi behövs i hela Sverige, och inte bara i riksdagen. Leia beskrivs som saklig och strukturerad, kreativ och kan tänka utanför boxen. Hon är van att leda, driva och utveckla på lokal och på nationell nivå, hon är bra på att lyssna och är lyhörd. Leia har också stor erfarenhet av kontakter med media och hon är en van debattör. Valberedningen ser att Leias personliga och politiska erfarenheter behövs i riksdagen.

Joar Alvdal. Foto: Privat.

16. Joar Alvdal, 38 år, Läkare, Strömstad
Joar har varit aktiv inom Feministiskt initiativ i Fi Luleå, Fi Norrbotten och nu Fi Strömstad. För närvarande sitter han i styrelsen för Fi Strömstad och är representant som ersättare i kommunfullmäktige och i Socialnämnden i Strömstad.Joars främsta politikområde är hälsa- och sjukvård. Inom detta område har han även valt att förlägga sitt yrkesverksamma liv, han är läkare, snart färdig specialistläkare.Joar kan partiprogrammet generellt mycket väl, inte minst för att han korrekturläst hela programmet för ett par år sedan. Joar beskriver sig själv som en positiv person som alltid jobbar hårt, är effektiv och tycker om folk. Han anser att Sverige, precis som resten av världen, har en undermålig feministisk politik som saknar strävan efter feministiska mål och kunskaper. Valberedningen tror att Joar på flera sätt skulle kunna bidra till att föra in vår politik på riksdagsnivå inte minst utifrån sin grundläggande kunskap inom politikområdet hälsa och sjukvård.

Peter Alex. Foto: Privat.

17. Peter Alex, 39 år, Ingenjör, Kiruna
Peter har varit aktiv i Feministiskt initiativ i Kiruna under två mandatperioder, den pågående som Fi-politiker i kommunfullmäktige och som ersättare i miljö- och byggnämnden. På riksnivå har Peter engagerat sig i Fi:s trafikutskott. Peter beskrivs av sina partikollegor som mycket klartänkt och bra på att synliggöra utsatta gruppers situation. Peter är medveten om sin starka position i samhället som vit, medelålders CIS-man med hög utbildning och utgår inte från sina egna intressen. Peter vill använda sin egen ställning till att föra fram röster som inte hörs lika starkt som hans. Trafik och transport är politikområden som Peter är särskilt intresserad av. Han är särskilt intresserad av rättviseperspektivet som synliggör vilka grupper som gynnas och missgynnas av nuvarande system. Med Peters långa erfarenhet inom partiet och kunskap om utsatta och missgynnade grupper anser valberedningen att han är en lämplig kandidat till riksdagen.

Gudrun Tiberg. Foto: Privat.

18. Gudrun Tiberg, 76 år, Pensionär, Göteborg
Gudrun, av många mer känd som Tibbe, har varit aktiv i partiet ända sedan starten . För Tibbe är fredsarbete, pensionssystemet och kultur avgörande politiska frågor . Tibbe är aktiv i olika fredsorganisationer, både nationellt och internationellt och har ett stort nätverk över hela världen. Tibbe representerar för närvarande Fi i Lokalnämnden i Göteborg och har tidigare representerat Fi i en stadsdelsnämnd i samma stad.Hon har därför stor erfarenhet av att läsa stora mängder text vilket behövs i riksdagsarbetet.Från nämndarbetet tar hon med sig erfarenheter av förhandling med andra partier.Tibbe har också varit aktiv i Fi Funktionsrätt under lång tid då allas rätt till ett värdigt och meningsfullt liv oavsett funktion är en avgörande fråga för henne. Feministiskt initiativ har den mest utvecklade politiken inom området och i Tibbes vision kommer den verka med full kraft i riksdagen. Tibbe betonar att äldres rättigheter måste uppmärksammas mer. Som den äldste kandidaten i valberedningens förslag har Tibbe själv erfarenhet av åldersdiskriminering och anser att människor inte ska behöva utsättas för liknande erfarenheter. Med sina bakgrund som journalist och politiker ser vi att Tibbe blir en tillgång i riksdagsgruppen.

19. Sengül Köse Lindqvist, 42 år, Socialarbetare, Lund
Sengül sitter i kommunfullmäktige för Fi Lund Hon är även ordinarie ledamot i socialnämnden och ersättare i kultur och fritidsnämnden samt ordförande i kommunföreningen. Sengül har sedan många år tillbaka också haft ett stort engagemang i civilsamhället, bland annat i Kvinnojouren Lund och i Brottsofferjouren där hon också arbetat. Numera är hennes familj också familjehem. Sengül har genom sitt engagemang i olika sammanhang ett stort nätverk och har lätt för att möta och nå människor. Hon är engagerad, modig och tydlig och samtidigt lösningsfokuserad. Sengül vill synliggöra grupper som exkluderas i samhället på olika sätt och som saknar inflytande i samhället. Kampen mot segregation är därför en central fråga för Sengül. Sengül har bred kunskap om politik och om människors villkor. Inte bara i teorin utan också genom sitt stora engagemang och sin förmåga att engagera och möta människor i olika situationer. Detta gör att valberedningen ser Sengül som en stark kandidat till riksdagen.

Lennart Markebo. Foto: Stella Pedersson.

20. Lennart Markebo, 68 år, Busschaufför, Huddinge
Lennart, eller Marke som han kallas, har sedan några år tillbaka engagerat sig i Feministiskt initiativ, Region Stockholm. Marke har sedan 16 års ålder varit politiskt engagerad på annat håll, främst i klass- och jämställdhetsfrågor. Marke har en genuin arbetarbakgrund och har varit verksam inom klassiska arbetaryrken så som brevbärare och bussförare. Han har särskild kompetens inom arbetsmarknadspolitik då han varit fackligt aktiv i 20 års tid. Marke anser att Feministiskt initiativ behövs i riksdagen av flera skäl, inte minst för att bevaka de feministiska frågorna. Han uppger att det finns partier som har ideer som liknar våra men att flera av dem kompromissat bort sig i många frågor. Marke vågar säga vad han tycker och är en van förhandlare som har lätt att hitta gemensamma punkter i förhandlingar. Valberedningen tror att Markes kunskaper och erfarenheter kan bli ett viktigt bidrag i riksdagsarbetet.

Tomas Agnemo. Foto: Privat.

21. Tomas Agnemo, 47 år, Folkbildare, Stockholm
Tomas arbetar på Plan International Sverige med uppdraget att lyfta barns rättigheter och flickors lika villkor med politiker och andra beslutsfattare. Tomas har en gedigen bakgrund i civilsamhället med flertalet slutförda uppdrag, bland annat som generalsekreterare för MÄN för jämställdhet och som ledamot i RFSUs förbundsstyrelse. Nu är Tomas engagerad i Feministiskt initiativs klimat- och miljöutskott. Tomas är särskilt intresserad av frågor som rör nerväxt, omställning och män och maskulinitet. Tomas är medveten om de privilegier han har som vit, medelålders, högutbildad man. Han ser sitt ansvar att använda dessa privilegier för att arbeta mot rasism och för jämställdhet. I riksdagen vill Tomas att Feministiskt initiativ ska vara en röst för klimatet, för djuren och för alla människor som saknar representation i riksdagen idag. Valberedningen ser att Tomas engagemang och kunskap kommer att vara värdefulla i riksdagen.

Elias Rudberg. Foto: Jolene Larsén-Kilan.

22. Elias Rudberg, 46 år, Systemutvecklare, Solna
​​För Elias är människors frihet att använda teknik som datorer och internet på sätt de själva vill en avgörande politisk fråga både nu och i framtiden. För honom handlar det om mänsklig säkerhet då dagens it-system i stor utsträckning kontrolleras av stora företag. De sitter på mängder med information om och makt över individer som använder deras plattformar vilket utgör en allvarlig risk för demokratin. Makten över tekniken behöver flyttas från storföretagen till individerna. Vård och utbildning är andra viktiga politikområden för Elias som också menar att partiet ser vikten av att ha en helhetssyn på samhället och politiken då olika delar hänger ihop och påverkar varandra. Han menar att de destruktiva strukturer som finns i samhället inte ändras av sig själv och att vi måste vara aktiva och göra något åt dem. Elias har varit aktiv i Solna och Stockholm i några år och sitter för närvarande i styrelsen för Region Stockholm. Han har stor vana att läsa stora mängder text och drar sig inte för att bidra med det som behöver göras vilket bidrar till att valberedningen ser honom som en lämplig riksdagskandidat.

23. Gun Lindberg, 66 år, Receptarie, Stockholm
Gun är ledamot i styrelsen för Fi region Stockholm och i valberedningen för Fi Stockholm. Hon är också nämndeman tingsrätten. Gun är särskilt engagerad i klimatfrågor och jämställdhet. Hon anser att Feministiskt Initiativ behövs i riksdagen för att samhället ska bli mer jämlikt och jämställt. Att det pratas mer om pengar i riksdagen än om hur dagens politik påverkar människor liv är någonting som Gun vill se en förändring på. Gun menar att ingen ska känna sig mindre värd, bli diskriminerad eller bli förtryckt. Guns livserfarenhet, hennes engagemang för alla människors lika värde och för klimatfrågor gör att valberedningen ser att hon kan bidra till riksdagsarbetet.