Förbud mot kärnvapen – en seger för mänskligheten

8 juli 2017

I fredags antog 122 länder i FN ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen.

Detta mer än 70 år sedan den första atombomben detonerade och dödade tusentals civila. Fram till nu har kärnvapen varit det enda massförstörelsevapnet som inte varit förbjudet genom ett internationellt avtal. Biologiska vapen förbjöds 1972 och kemiska vapen 1992. Avtalet kommer att öppnas för signering vid FN i New York den 20 september 2017.

Flera stater, bland annat de flesta Natoländerna samt de stora kärnvapenländerna Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien och Kina, har inte deltagit i förhandlingarna. Sverige är det enda nordiska landet, och ett av få europeiska länder, som deltagit i förhandlingarna.

Vi gratulerar alla organisationer från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, som drivit denna fråga runt om i hela världen. Överenskommelsen är ett mycket centralt steg i rätt riktning.

Nu är det viktigt att avtalet ratificeras av minst 50 länder för att det ska kunna träda i kraft. Vi är glada över att Sverige har deltagit och nu måste regeringen signera avtalet i september och ratificera det så snart som möjligt. Därför utmanar vi alla demokratiska partier som sitter i riksdagen att agera så att Sverige uppfyller sina förpliktelser så snabbt som möjligt.

Skriver Sverige under innebär det i förlängningen ett slut på diskussionen om svenskt Natomedlemskap, eftersom det i så fall skulle strida mot avtalet. Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till spridning.

Fram tills att avtalet ratificerats kommer Feministiskt initiativ, tillsammans med fredsrörelsen, att fortsätta trycka på för ett totalt avskaffande av de cirka 15 000 kärnvapen som utgör ett hot mot mänskligheten. Världen behöver inte kärnvapen, världen behöver nedrustning och fred.


Gudrun Schyman
,
partiledare Feministiskt initiativ
Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson Feministiskt initiativ