Kofi Annan i FN:s generalförsamling: ”Vi måste ta tag i det grundläggande problemet”

21 juli 2006

Just nu pågår ett arbete med att formulera F!:s ståndpunkter med anledning av händelseutvecklingen i Mellanöstern. Företrädare för F! närvarar vid demonstrationer som hålls lördagen den 22 juli, bland annat i Kungsträdgården i Stockholm. En feministisk säkerhetspolitik behövs mer än någonsin!

Ett första steg är att F! självklart stödjer och ställer sig bakom de krav som formulerades av Kofi Annan den 20 juli inom FN:s ram. För att du själv ska kunna se vad dessa krav innebär, och bilda dig en uppfattning, följer här ett sammandrag av Kofi Annans tal inför FN:s generalförsamling.

Kofi Annan: – Krisen initierades av Hizbollahs attacker över den blå linjen den 12 juli och det är nu klarlagt att den libanesiska regeringen inte kände till operationen i förväg. Resultatet blev att en hel nation nu hålls som gisslan. Över 300 libaneser har dödats och 600 skadats – en tredjedel barn.
Libanon står under Israelisk blockad, från luften och sjövägen. Den israeliska befolkningen står under konstanta attacker från Hizbollah, som varje dag når allt längre in i landet. 28 israeler har dödats och över 200 skadats till dags dato. Israels militära operationer i området omöjliggör för FN och dess samarbetspartners att nå de nödställda i södra Libanon. Därför är det just nu svårt att bedöma hjälpbehoven. Upp till en halv miljon beräknas vara direkt berörda, både inom landet och på flykt. Har finns över 20 nationaliteter representerade. Siffrorna kan komma att fördubblas. 140 000 personer har också flytt in i Syrien.

Följande krav ställer FNs generalsekreterare:

  • Ett omedelbart eldupphör
  • inga flera döda, inget mer lidande.
  • humanitär hjälp måste kunna komma fram till de som behöver
  • diplomatin måste ges en chans att verka

Våldet måste upphöra! Men så länge det pågår måste säkra korridorer för hjälparbetare få etableras – ett ”tidsfönster” så man får tid och möjlighet att nå civilbefolkningen med bränsle, vatten och mat.

Operationerna måste också finansieras. Världssamfundet måste aktivt gå in med stöd.

Israel har rätt att försvara sig mot dessa attacker enligt artikel 51 i FN-stadgan. Israel har erkänt att man har ett större mål med attacken, att få bort det hot som Hizbollah utgör. Övervåldet ska dock fördömas.

En fredsbevarande styrka på den libanesiska sidan om den blå linjen skulle kunna stabilisera situationen, enligt Kofi Annan, och tillsammans med den libanesiska regeringen bör FN-trupp ges möjlighet att arbeta för att stärka den libanesiska armén och förstärka den i området. Libanon måste avge löften om att den blå linjen respekteras, innan gränsfrågan slutgiltigt avgjorts.

En internationell konferens bör arrangeras med brett libanesiskt och internationellt deltagande, med målet att den libanesiska regeringens åtaganden under resolution 1559 och 1680 ska genomdrivas.

– Vi behöver också staka ut en fredlig väg framåt för Gaza, säger Kofi Annan, precis som vi behöver en för Libanon.
Över hundra personer, många civila, har dödats bara under den senaste månaden i Gaza. Efter Israels förstörelse av Gazas kraftverk, står mer än en million människor utan el. I södra Israel drabbas befolkningen fortfarande av raketattacker, lyckligtvis utan skadade under den senaste månaden.

President Abbas ansträngningar att föra den palestinska sidan mot nationell ening måste stödjas. Det internationella samfundet måste också spela sin roll, och lyfta Israel–Palestina-frågan upp på dagordningen, med mod och kreativitet. Vi behöver lyfta det grundläggande problemet när det gäller denna region och dess problem.

– Det som enar oss är en medkänsla med offren och de som förlorat kära anhöriga.
Det internationella samfundet måste från och med nu tala med en röst. Det internationella samfundets stöd vad gäller såväl det politiska, säkerhetsmässiga som finansiella läget blir avgörande för hela denna process och dess eventuella framgång.

Kofi Annan i FN:s generalförsamling, New York den 20:e juli
(texten är förkortad och något bearbetad)