1) Att punkten 8 ändras från “Domstolar inte ska kunna föregå rättsprocess och stänga ner sidor genom tillfälligt beslut innan slutligt beslut meddelats.” till “8. Domstolar inte ska kunna föregå̊ rättsprocess och stänga ner sidor genom tillfälligt beslut innan slutligt beslut meddelats, förutom när det är fråga om brott mot person eller hets mot folkgrupp.”
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Anton Gomes, Christine Plathner, Petter Stjernstedt

2) Att meningen “Det är hög tid att vi tar mänskliga fri- och rättigheter på allvar. Integritet handlar inte bara om rätt till kommunikation, utan också om rätten att slippa utsättas för hot och hat, sexism, rasism, homofobi och brott som stalkning, pedofili och barnporr.” ändras till “Det är hög tid att vi tar mänskliga fri- och rättigheter på allvar. Integritet handlar inte bara om rätt till kommunikation, utan också om rätten att slippa utsättas för till exempel hot och hat, diskriminering och brott som förföljelse, pedofili och barnpornografi.”
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Anton Gomes, Christine Plathner, Petter Stjernstedt, Denise Cresso

3) Att punkten 13 ändras från “13. Samhällsaktörer, inte minst statliga myndigheter, använder öppen källkod och delar öppen data för ökad transparens och mer effektivt nyttjande av resurser.” Till “13. Samhällsaktörer, inte minst statliga myndigheter, uppmanas att använda öppen källkod och dela öppen data för ökad transparens och mer effektivt nyttjande av resurser men med bibehållet skydd för personuppgifter.”
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Christine Plathner, Petter Stjernstedt, Denise Cresso

4) Att en ny att-sats med texten “Individer får inflytande över hur deras personuppgifter sprids av privata aktörer på internet”
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Anton Gomes, Christine Plathner, Petter Stjernstedt, Denise Cresso

5) Efterarbetsgruppen uppdras att lägga in punkten 9 i en annan del av politikdokumentet istället för i detta avsnitt.
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Christine Plathner, Petter Stjernstedt, Denise Cresso

6) Efterarbetsgruppen uppdras att tillse att benämningen HBTQ rättas till HBTQ+.
Undertecknat av följande ombud: Chris Danielsson, Leia Nordin, Araneya Olausson, Anton Gomes, Christine Plathner, Petter Stjernstedt, Denise Cresso