Vill du vara med i Feministiskt initiativs gles- och landsbygdspolitiska grupp?

12 augusti 2016

Den grupp som tog fram kapitlet med landsbygdspolitik till kongressen 2015 söker efter personer som är intresserade av politik för gles- och landsbygd. Det kan exempelvis handla om regional utveckling, lantbruk och servicefrågor.

Gruppen söker efter representanter från hela landet till ett formellt uppstartsmöte som sker digitalt. Tillsammans kan vi starta en medlemsgrupp inom F! där vi aktivt arbetar med dessa frågor.

Anmäl ditt intresse för ett uppstartsmöte och ange ditt Skypenamn till [email protected] senast den 12 september.