”Vilket öde bidrar Folkpartiet till för personer med funktionsnedsättning?”

11 april 2014

Ökad militarisering kan leda till sämre levnadsvillkor, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Folkpartiets EU-politik, som är positiv till Natosamarbete, ifrågasätts därför av Julia Bahner och Stina Svensson, Feministiskt initiativ, i denna debattartikel i Föräldrakraft, en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd.

StinaSvenssonJuliaBahner700  Stina Svensson och Julia Bahner

Maria Johansson, FP, tar upp många viktiga frågor i sin debattartikel om varför årets EU-val är ett ödesval för personer med funktionsnedsättning: frihet, demokrati, fred och mänskliga rättigheter.

Men hur vi ska åstadkomma att dessa värden realiseras i praktiken lämnar Maria Johansson osagt – mer än att hon ska synliggöra funktionshinderperspektivet, vilket naturligtvis är väldigt viktigt.

Vi läser därför igenom Folkpartiets valplattform inför EU-valet och letar efter verktyg som kan visa vägen. Vi hittar mycket som är bra, men också en del som vi finner ytterst tveksamt och näst intill i motsats till en aktiv politik för mänskliga rättigheter. Exempelvis säger Folkpartiet ja till Nato, det vill säga ja till en ökad militarisering av EU.

Krig är en av de största bidragande orsakerna till försämrade levnadsvillkor för civila; fysiskt såväl som psykiskt och ekonomiskt. Detta gäller inte minst för personer med funktionsnedsättning, som redan är en av de fattigaste befolkningsgrupperna i världen enligt World Report on Disability från Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken.

I rapporten beskrivs även hur den fysiska miljön oundvikligen försämras i krig och konflikter, vilket ytterligare försvårar för personer med funktionsnedsättning. Sjukvård, rehabilitering och assistans är andra samhällsinstanser som nämns som oftast inte fungerar – ytterligare viktiga faktorer för mångas välmående.

I ett nyligen publicerat specialnummer, ”Disability, global conflicts and crises”, i forskningstidskriften Disability and Society ges exempel efter exempel på förödande konsekvenser.

När det nu redan är så svårt, som Maria Johansson beskriver det, att driva igenom tillgänglighetsdirektivet och reformer som tillgänglig kollektivtrafik och möjlighet till deltagande i parlamentariska val – borde vi då inte istället verka för att resurserna läggs där istället för på ökad militarisering, som är rent av kontraproduktivt?

Feministiskt initiativ driver en politik som är mot diskriminering i alla former. Det är dags att skapa ett öppet och tillgängligt EU där mänskliga rättigheter, tillgänglighet och social rättvisa står högst upp på agendan. I denna bild kan krig inte ingå.

Alla planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning måste läggas ner. Vapenexporten måste avskaffas och vapenindustrin ställas om till civil produktion. Europas länder ska bidra till fred i världen genom rättvis handel, diplomati och sociala investeringar, däribland tillgänglighetsskapande reformer.

Julia Bahner
Fi, kandidat till riksdag och Göteborgs kommun
Julia Bahner arbetar som doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om sexualitetsfrågor inom personlig assistans för rörelsehindrade.

Stina Svensson
Fi, kandidat till EU och Göteborgs kommun
Stina Svensson är en av tre talespersoner för Feministiskt initiativ. Hon arbetar också som boendestödjare för personer med Asperger.